គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នឹង​វិល​ចូល​តុ​ចរចា​ឡើង​វិញ​ប្រសិន​បើ​ស្ថាប័ន​គ.ជ.ប ត្រូវ​បាន​កែ​ទម្រង់​តាម​ការ​ទាមទារបស់​បក្ស​ខ្លួន​

គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នឹង​វិល​ចូល​តុ​ចរចា​ឡើង​វិញ​ប្រសិន​បើ​ស្ថាប័ន​គ.ជ.ប ត្រូវ​បាន​កែ​ទម្រង់​តាម​ការ​ទាមទារបស់​បក្ស​ខ្លួន​

គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នឹង​វិល​ចូល​តុ​ចរចា​ឡើង​វិញ​ប្រសិន​បើ​ស្ថាប័ន​គ.ជ.ប ត្រូវ​បាន​កែ​ទម្រង់​តាម​ការ​ទាមទារបស់​បក្ស​ខ្លួន​

2014-03-13 09:05:00 2741 hits


សម្ព័ន្ធកំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មានស្តីពី ដំណើរ​កា​រកំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត​

សម្ព័ន្ធកំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មានស្តីពី ដំណើរ​កា​រកំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត​

សម្ព័ន្ធកំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មានស្តីពី ដំណើរ​កា​រកំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត​

2014-03-12 17:00:00 2730 hits


គណ​បក្ស​ប្រជាជន និង​គណ​បក្សស​ង្គ្រោះ​ជាតិ ធ្វើ​វេទិកា​ជួប​ជុំអ្នក​គាំទ្ររៀង​ខ្លួននៅអូរាំងឳ ខេត្តកំពង់ចាម​

គណ​បក្ស​ប្រជាជន និង​គណ​បក្សស​ង្គ្រោះ​ជាតិ ធ្វើ​វេទិកា​ជួប​ជុំអ្នក​គាំទ្ររៀង​ខ្លួននៅអូរាំងឳ ខេត្តកំពង់ចាម​

គណ​បក្ស​ប្រជាជន និង​គណ​បក្សស​ង្គ្រោះ​ជាតិ ធ្វើ​វេទិកា​ជួប​ជុំអ្នក​គាំទ្ររៀង​ខ្លួននៅអូរាំងឳ ខេត្តកំពង់ចាម​

2014-03-12 17:00:00 2653 hits


លោក​អភិបាល​រាជធានី៖ ទីលាន​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​នឹង​បិទ​

លោក​អភិបាល​រាជធានី៖ ទីលាន​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​នឹង​បិទ​

លោក​អភិបាល​រាជធានី៖ ទីលាន​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​នឹង​បិទ​

2014-03-12 14:00:00 2776 hits


លោក​សម រង្ស៊ី​ ផ្ញើ​របាយការណ៍​០៩​ចំណុច ​ទៅម្ចាស់​ជំនួយ ​អំពី​ស្ថាន​ការណ៍​នយោបាយ​នៅកម្ពុជា​

លោក​សម រង្ស៊ី​ ផ្ញើ​របាយការណ៍​០៩​ចំណុច ​ទៅម្ចាស់​ជំនួយ ​អំពី​ស្ថាន​ការណ៍​នយោបាយ​នៅកម្ពុជា​

លោក​សម រង្ស៊ី​ ផ្ញើ​របាយការណ៍​០៩​ចំណុច ​ទៅម្ចាស់​ជំនួយ ​អំពី​ស្ថាន​ការណ៍​នយោបាយ​នៅកម្ពុជា​

2014-03-12 11:45:00 2735 hits


អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់ឩបត្ថម្ភ​ជូន​ប្រធានការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ របស់​រដ្ឋបាលក្រុង​ ស្រុក ខ័ណ្ឌ​ដែលបាន​​បង្កើត​ការ​រិយា​ល័យ​ច្រ​កចេញ​ចូល​តែ​មួយ​

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់ឩបត្ថម្ភ​ជូន​ប្រធានការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ របស់​រដ្ឋបាលក្រុង​ ស្រុក ខ័ណ្ឌ​ដែលបាន​​បង្កើត​ការ​រិយា​ល័យ​ច្រ​កចេញ​ចូល​តែ​មួយ​

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់ឩបត្ថម្ភ​ជូន​ប្រធានការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ របស់​រដ្ឋបាលក្រុង​ ស្រុក ខ័ណ្ឌ​ដែលបាន​​បង្កើត​ការ​រិយា​ល័យ​ច្រ​កចេញ​ចូល​តែ​មួយ​

2014-03-11 11:50:00 2926 hits


សហ​ព័ន្ធ​សហជីព​ និង​សមាគម​ទាំង​១៨ នៅ​តែ​ប្រកាន់​ជំហរ​ធ្វើ​កូដកម្ម​ក្នុង​ថ្ងៃ១២មីនា ដល់១​៥មីនា​

សហ​ព័ន្ធ​សហជីព​ និង​សមាគម​ទាំង​១៨ នៅ​តែ​ប្រកាន់​ជំហរ​ធ្វើ​កូដកម្ម​ក្នុង​ថ្ងៃ១២មីនា ដល់១​៥មីនា​

សហ​ព័ន្ធ​សហជីព​ និង​សមាគម​ទាំង​១៨ នៅ​តែ​ប្រកាន់​ជំហរ​ធ្វើ​កូដកម្ម​ក្នុង​ថ្ងៃ១២មីនា ដល់១​៥មីនា​

2014-03-11 11:45:00 2829 hits


សង្គម​ស៊ីវិល​​អំពាវ​នាវ​សុំឲ្យមាន​ពេល​វេលា​គ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់​ ​ការ​ចូល​រួមពេញ​លេញ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​តាក់​តែង​ច្បាប់​

សង្គម​ស៊ីវិល​​អំពាវ​នាវ​សុំឲ្យមាន​ពេល​វេលា​គ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់​ ​ការ​ចូល​រួមពេញ​លេញ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​តាក់​តែង​ច្បាប់​

សង្គម​ស៊ីវិល​​អំពាវ​នាវ​សុំឲ្យមាន​ពេល​វេលា​គ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់​ ​ការ​ចូល​រួមពេញ​លេញ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​តាក់​តែង​ច្បាប់​

2014-03-11 11:30:00 2941 hits


មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​គណ​បក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​លើក​ឡើងថា ​បេក្ខ​ភាព​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នា​ពេល​ខាង​មុខ នឹង​មិន​មាន​ទេ អ្នកដែលមាន​សញ្ជាតិពីរ​

មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​គណ​បក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​លើក​ឡើងថា ​បេក្ខ​ភាព​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នា​ពេល​ខាង​មុខ នឹង​មិន​មាន​ទេ អ្នកដែលមាន​សញ្ជាតិពីរ​

មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​គណ​បក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​លើក​ឡើងថា ​បេក្ខ​ភាព​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នា​ពេល​ខាង​មុខ នឹង​មិន​មាន​ទេ អ្នកដែលមាន​សញ្ជាតិពីរ​

2014-03-11 11:00:00 2821 hits


សង្គម​ស៊ីវិល​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​ពិភាក្សា​គ្នា​ឡើង​វិញ​ពីលទ្ធភាព​នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជា​កញ្ចប់​សម្រាប់​ការបោះ​ឆ្នោត​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

សង្គម​ស៊ីវិល​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​ពិភាក្សា​គ្នា​ឡើង​វិញ​ពីលទ្ធភាព​នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជា​កញ្ចប់​សម្រាប់​ការបោះ​ឆ្នោត​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

សង្គម​ស៊ីវិល​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​ពិភាក្សា​គ្នា​ឡើង​វិញ​ពីលទ្ធភាព​នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជា​កញ្ចប់​សម្រាប់​ការបោះ​ឆ្នោត​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

2014-03-11 10:45:00 2839 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា