លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧ ពីថ្ងៃទី​០១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ត្រឹម​ម៉ោង ១៨:០០ល្ងាច​។

លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧ ពីថ្ងៃទី​០១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ត្រឹម​ម៉ោង ១៨:០០ល្ងាច​។

លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧ ពីថ្ងៃទី​០១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ត្រឹម​ម៉ោង ១៨:០០ល្ងាច​។

2017-09-11 15:00:00 4569 hits


នាយករដ្ឋមន្រ្តី៖ស្ថានទូតខ្លះកំពុងតាំងខ្លួនធ្វើជាឪ ជាម៉ែរបស់ប្រទេសកម្ពុជា គេមិនមែនតំណាងឲ្យរដ្ឋមួយទេ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី៖ស្ថានទូតខ្លះកំពុងតាំងខ្លួនធ្វើជាឪ ជាម៉ែរបស់ប្រទេសកម្ពុជា គេមិនមែនតំណាងឲ្យរដ្ឋមួយទេ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី៖ស្ថានទូតខ្លះកំពុងតាំងខ្លួនធ្វើជាឪ ជាម៉ែរបស់ប្រទេសកម្ពុជា គេមិនមែនតំណាងឲ្យរដ្ឋមួយទេ

2017-09-11 14:40:00 4737 hits


បក្ស​ប្រឆាំង​ចាត់​ទុក​ការ​ប្រជុំ​វិសាមញ្ញ​រដ្ឋសភា​ថ្ងៃ​ទី​១១​កញ្ញា​ថា​ជា​ទង្វើ​ខុស​ច្បាប់

បក្ស​ប្រឆាំង​ចាត់​ទុក​ការ​ប្រជុំ​វិសាមញ្ញ​រដ្ឋសភា​ថ្ងៃ​ទី​១១​កញ្ញា​ថា​ជា​ទង្វើ​ខុស​ច្បាប់

បក្ស​ប្រឆាំង​ចាត់​ទុក​ការ​ប្រជុំ​វិសាមញ្ញ​រដ្ឋសភា​ថ្ងៃ​ទី​១១​កញ្ញា​ថា​ជា​ទង្វើ​ខុស​ច្បាប់

2017-09-11 10:10:00 4746 hits


ព្រះអ​​ង្គ​ម្ចា​ស់​ ​ស៊ីសុ​វ​​ត្ថិ​ ​ធ​ម្មិ​កោ​ ​ស្ម័គ្រ​ចិ​ត្ត​រួម​វា​សនា​ជា​មួ​យ​លោ​ក ​កឹ​ម​ ​សុខា​ ​ដោ​យមិ​ន​​ខ្លា​ច​មា​នគេ​ចោ​ទ​ថា​ ជា​ជ​ន​​ក្ប​ត់ជា​តិ

ព្រះអ​​ង្គ​ម្ចា​ស់​ ​ស៊ីសុ​វ​​ត្ថិ​ ​ធ​ម្មិ​កោ​ ​ស្ម័គ្រ​ចិ​ត្ត​រួម​វា​សនា​ជា​មួ​យ​លោ​ក ​កឹ​ម​ ​សុខា​ ​ដោ​យមិ​ន​​ខ្លា​ច​មា​នគេ​ចោ​ទ​ថា​ ជា​ជ​ន​​ក្ប​ត់ជា​តិ

ព្រះអ​​ង្គ​ម្ចា​ស់​ ​ស៊ីសុ​វ​​ត្ថិ​ ​ធ​ម្មិ​កោ​ ​ស្ម័គ្រ​ចិ​ត្ត​រួម​វា​សនា​ជា​មួ​យ​លោ​ក ​កឹ​ម​ ​សុខា​ ​ដោ​យមិ​ន​​ខ្លា​ច​មា​នគេ​ចោ​ទ​ថា​ ជា​ជ​ន​​ក្ប​ត់ជា​តិ

2017-09-11 10:05:00 4768 hits


អ.ស.ប.​ថា​ការចាប់ខ្លួន​លោក កឹម សុខា​ជា​ការបំពាន​ច្បាប់​និង​អភ័យឯកសិទ្ធ

អ.ស.ប.​ថា​ការចាប់ខ្លួន​លោក កឹម សុខា​ជា​ការបំពាន​ច្បាប់​និង​អភ័យឯកសិទ្ធ

អ.ស.ប.​ថា​ការចាប់ខ្លួន​លោក កឹម សុខា​ជា​ការបំពាន​ច្បាប់​និង​អភ័យឯកសិទ្ធ

2017-09-05 15:00:00 4749 hits


ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ប្រជាពលរដ្ឋ៩៩.៩៩% ចង់បានសេចក្តីសុខ មានមនុស្ស០.០១% មិនចង់បានសេចក្តីសុខ ធ្វើអីឱ្យខ្លួនឯងឈ្នះ

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ប្រជាពលរដ្ឋ៩៩.៩៩% ចង់បានសេចក្តីសុខ មានមនុស្ស០.០១% មិនចង់បានសេចក្តីសុខ ធ្វើអីឱ្យខ្លួនឯងឈ្នះ

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ប្រជាពលរដ្ឋ៩៩.៩៩% ចង់បានសេចក្តីសុខ មានមនុស្ស០.០១% មិនចង់បានសេចក្តីសុខ ធ្វើអីឱ្យខ្លួនឯងឈ្នះ

2017-09-05 14:50:00 4772 hits


បក្សប្រឆាំង ប្រឈមការរំលាយចោល បើសិនរកឃើញថា មានការឃុបឃិត ពីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ ក្នុងជួរគណបក្ស

បក្សប្រឆាំង ប្រឈមការរំលាយចោល បើសិនរកឃើញថា មានការឃុបឃិត ពីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ ក្នុងជួរគណបក្ស

បក្សប្រឆាំង ប្រឈមការរំលាយចោល បើសិនរកឃើញថា មានការឃុបឃិត ពីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ ក្នុងជួរគណបក្ស

2017-09-05 14:35:00 4764 hits


កងអង្គរក្ស​ បង្ហាញ​សាច់​ដុំ​ក្នុង​ខួប​ ៩ ឆ្នាំ ដើម្បី​ការពារ​លោក ហ៊ុន សែន

កងអង្គរក្ស​ បង្ហាញ​សាច់​ដុំ​ក្នុង​ខួប​ ៩ ឆ្នាំ ដើម្បី​ការពារ​លោក ហ៊ុន សែន

កងអង្គរក្ស​ បង្ហាញ​សាច់​ដុំ​ក្នុង​ខួប​ ៩ ឆ្នាំ ដើម្បី​ការពារ​លោក ហ៊ុន សែន

2017-09-05 11:55:00 4793 hits


 លោក​ កឹម​ សុខា​ ប្រឈម​ទោសជាប់ពន្ធនាគារពី ​១៥ឆ្នាំ​ទៅ​៣០ឆ្នាំ​ ក្នុងបទល្មើស​ក្បត់​ជាតិ​

លោក​ កឹម​ សុខា​ ប្រឈម​ទោសជាប់ពន្ធនាគារពី ​១៥ឆ្នាំ​ទៅ​៣០ឆ្នាំ​ ក្នុងបទល្មើស​ក្បត់​ជាតិ​

លោក​ កឹម​ សុខា​ ប្រឈម​ទោសជាប់ពន្ធនាគារពី ​១៥ឆ្នាំ​ទៅ​៣០ឆ្នាំ​ ក្នុងបទល្មើស​ក្បត់​ជាតិ​

2017-09-05 11:40:00 4808 hits


ករណី​លោក កឹម សុខា​៖ ចិន​គាំទ្រ​ចំណាត់​ការកម្ពុជា​ក្នុង​ការរក្សា​ស្ថិរភាព និង​សន្តិសុខ​ជាតិ​

ករណី​លោក កឹម សុខា​៖ ចិន​គាំទ្រ​ចំណាត់​ការកម្ពុជា​ក្នុង​ការរក្សា​ស្ថិរភាព និង​សន្តិសុខ​ជាតិ​

ករណី​លោក កឹម សុខា​៖ ចិន​គាំទ្រ​ចំណាត់​ការកម្ពុជា​ក្នុង​ការរក្សា​ស្ថិរភាព និង​សន្តិសុខ​ជាតិ​

2017-09-05 11:35:00 4817 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា