គ្រូ​ចៅ​អ​ធិ​កា​រ​មួ​យ​ចំ​នួ​ន​នៅ​ក្នុ​ង​សង្កា​ត់​ប៉ោ​យ​ប៉ែ​ត​ ​បា​នហា​ម​ឃា​ត់​ព្រះ​ស​ង្ឃមិ​ន​ឲ្យ​ចុះឈ្មោះបោះ​ ​​​​

គ្រូ​ចៅ​អ​ធិ​កា​រ​មួ​យ​ចំ​នួ​ន​នៅ​ក្នុ​ង​សង្កា​ត់​ប៉ោ​យ​ប៉ែ​ត​ ​បា​នហា​ម​ឃា​ត់​ព្រះ​ស​ង្ឃមិ​ន​ឲ្យ​ចុះឈ្មោះបោះ​ ​​​​

គ្រូ​ចៅ​អ​ធិ​កា​រ​មួ​យ​ចំ​នួ​ន​នៅ​ក្នុ​ង​សង្កា​ត់​ប៉ោ​យ​ប៉ែ​ត​ ​បា​នហា​ម​ឃា​ត់​ព្រះ​ស​ង្ឃមិ​ន​ឲ្យ​ចុះឈ្មោះបោះ​ ​​​​

2016-11-17 09:25:00 3472 hits


ព្រះ​សង្ឃ​នៅ​ក្រុ​ង​សិ​រី​សោ​ភ​ណ័​មាន​កា​​រ​ខ្លាច​រ​អា​​ក្នុ​ងកា​រ​ចុះ​​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោ​ត​ក្រោ​យ​ពីបា​ន​​ដឹ​ង​ថា​ ​ធ​​ម្ម​ការ​ខេ​​ត្តច​ង់​បា​ន​​ទិ​ន្ន​ន័យ​ព្រះ​ស​ង្ឃ​ចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោ​ត​ ​​

ព្រះ​សង្ឃ​នៅ​ក្រុ​ង​សិ​រី​សោ​ភ​ណ័​មាន​កា​​រ​ខ្លាច​រ​អា​​ក្នុ​ងកា​រ​ចុះ​​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោ​ត​ក្រោ​យ​ពីបា​ន​​ដឹ​ង​ថា​ ​ធ​​ម្ម​ការ​ខេ​​ត្តច​ង់​បា​ន​​ទិ​ន្ន​ន័យ​ព្រះ​ស​ង្ឃ​ចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោ​ត​ ​​

ព្រះ​សង្ឃ​នៅ​ក្រុ​ង​សិ​រី​សោ​ភ​ណ័​មាន​កា​​រ​ខ្លាច​រ​អា​​ក្នុ​ងកា​រ​ចុះ​​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោ​ត​ក្រោ​យ​ពីបា​ន​​ដឹ​ង​ថា​ ​ធ​​ម្ម​ការ​ខេ​​ត្តច​ង់​បា​ន​​ទិ​ន្ន​ន័យ​ព្រះ​ស​ង្ឃ​ចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោ​ត​ ​​

2016-11-17 09:25:00 2898 hits


លោ​ក​ ​ស៊ិក​ ​ប៊ុ​ន​ហុ​ក​ ​ប្រកា​ស​​ទ​ទួល​ស្គា​ល់​តំ​ណា​ង​រា​ស្ត្រថ្មី​រ​ប​ស់​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ឆាំ​ង​ជំ​នួស​កៅ​ហៅ​​​លោ​​​ក​​​ ​​​ប៉ែ​​​​​​ន​​​ ​​​សុ​​​វ​​ណ្ណ​​​​

លោ​ក​ ​ស៊ិក​ ​ប៊ុ​ន​ហុ​ក​ ​ប្រកា​ស​​ទ​ទួល​ស្គា​ល់​តំ​ណា​ង​រា​ស្ត្រថ្មី​រ​ប​ស់​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ឆាំ​ង​ជំ​នួស​កៅ​ហៅ​​​លោ​​​ក​​​ ​​​ប៉ែ​​​​​​ន​​​ ​​​សុ​​​វ​​ណ្ណ​​​​

លោ​ក​ ​ស៊ិក​ ​ប៊ុ​ន​ហុ​ក​ ​ប្រកា​ស​​ទ​ទួល​ស្គា​ល់​តំ​ណា​ង​រា​ស្ត្រថ្មី​រ​ប​ស់​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ឆាំ​ង​ជំ​នួស​កៅ​ហៅ​​​លោ​​​ក​​​ ​​​ប៉ែ​​​​​​ន​​​ ​​​សុ​​​វ​​ណ្ណ​​​​

2016-11-17 08:45:00 2932 hits


សាលាឧទ្ធរណ៍​បដិសេធ​សំណើ​សុំ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​របស់​មន្ត្រី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​និង​មន្ត្រី គ.ជ.ប

សាលាឧទ្ធរណ៍​បដិសេធ​សំណើ​សុំ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​របស់​មន្ត្រី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​និង​មន្ត្រី គ.ជ.ប

សាលាឧទ្ធរណ៍​បដិសេធ​សំណើ​សុំ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​របស់​មន្ត្រី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​និង​មន្ត្រី គ.ជ.ប

2016-11-11 14:55:00 2873 hits


គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រជា​ធិ​ប​តេ​​យ្យ​មូ​ល​ដ្ឋា​ន​ព្រមា​ន​ថា​ ​​វិ​ប​ត្តិ​ទី​ផ្សា​​រ​ស្រូ​វនឹ​ង​កើ​ត​មា​ន​​ជា​ថ្មី​ម្ដ​ង​ទៀ​ត ​ហើ​​យ​ខ្លាំ​ង​ជាង​​មុ​ន

គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រជា​ធិ​ប​តេ​​យ្យ​មូ​ល​ដ្ឋា​ន​ព្រមា​ន​ថា​ ​​វិ​ប​ត្តិ​ទី​ផ្សា​​រ​ស្រូ​វនឹ​ង​កើ​ត​មា​ន​​ជា​ថ្មី​ម្ដ​ង​ទៀ​ត ​ហើ​​យ​ខ្លាំ​ង​ជាង​​មុ​ន

គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រជា​ធិ​ប​តេ​​យ្យ​មូ​ល​ដ្ឋា​ន​ព្រមា​ន​ថា​ ​​វិ​ប​ត្តិ​ទី​ផ្សា​​រ​ស្រូ​វនឹ​ង​កើ​ត​មា​ន​​ជា​ថ្មី​ម្ដ​ង​ទៀ​ត ​ហើ​​យ​ខ្លាំ​ង​ជាង​​មុ​ន

2016-11-11 14:45:00 3365 hits


​​​លោ​ក ​ស៊ិ​ក​ ​ប៊ុ​​នហុ​ក​ ​ថា​ ​​សំ​ណើ​រ​អោ​យ​ជួ​យ​អ​ន្តរា​គ​ម​ន៍​អោ​​យព​​ល​ក​រ​ខ្មែរ​នៅ​ថៃ​​បា​ន​ចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោ​ត ​គ​​ជ​ប​ ​ដាក់​លិ​​ខិ​ត​ទៅ​ក្រ​សួង​ម​ហា​​ផ្ទៃ​រួច​ហើ​យ​ ​​​

​​​លោ​ក ​ស៊ិ​ក​ ​ប៊ុ​​នហុ​ក​ ​ថា​ ​​សំ​ណើ​រ​អោ​យ​ជួ​យ​អ​ន្តរា​គ​ម​ន៍​អោ​​យព​​ល​ក​រ​ខ្មែរ​នៅ​ថៃ​​បា​ន​ចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោ​ត ​គ​​ជ​ប​ ​ដាក់​លិ​​ខិ​ត​ទៅ​ក្រ​សួង​ម​ហា​​ផ្ទៃ​រួច​ហើ​យ​ ​​​

​​​លោ​ក ​ស៊ិ​ក​ ​ប៊ុ​​នហុ​ក​ ​ថា​ ​​សំ​ណើ​រ​អោ​យ​ជួ​យ​អ​ន្តរា​គ​ម​ន៍​អោ​​យព​​ល​ក​រ​ខ្មែរ​នៅ​ថៃ​​បា​ន​ចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោ​ត ​គ​​ជ​ប​ ​ដាក់​លិ​​ខិ​ត​ទៅ​ក្រ​សួង​ម​ហា​​ផ្ទៃ​រួច​ហើ​យ​ ​​​

2016-11-11 09:40:00 2846 hits


Voter System Finds 19,000 Duplicates as Registrations Peter Out

Voter System Finds 19,000 Duplicates as Registrations Peter Out

Voter System Finds 19,000 Duplicates as Registrations Peter Out

2016-11-11 09:15:00 2782 hits


តុលាការកំពូល នឹងបើកសវនាការលើ មន្ត្រីអាដហុក និងមន្ត្រី គ.ជ.ប ថ្ងៃ២៣ វិច្ឆិកា

តុលាការកំពូល នឹងបើកសវនាការលើ មន្ត្រីអាដហុក និងមន្ត្រី គ.ជ.ប ថ្ងៃ២៣ វិច្ឆិកា

តុលាការកំពូល នឹងបើកសវនាការលើ មន្ត្រីអាដហុក និងមន្ត្រី គ.ជ.ប ថ្ងៃ២៣ វិច្ឆិកា

2016-11-10 15:15:00 2769 hits


Cambodia: Opposition politician sentenced to seven years over alleged Facebook post

Cambodia: Opposition politician sentenced to seven years over alleged Facebook post

Cambodia: Opposition politician sentenced to seven years over alleged Facebook post

2016-11-10 12:05:00 2827 hits


លោ​​ក​ ​ស៊ិ​ក​ ​ប៊ុ​នហុ​ក​ ​ថា​ ​ដំ​​ណើ​រ​កា​រ​ចុះ​ឈ្មោះបោះ​​ឆ្នោត​មា​ន​កំ​ហុ​​ស​ច្រើន​​រ​ហូ​ត​ដ​ល់​ជា​ង​ ​២១​​ម៉ឺ​នក​​រ​ណី​​​​

លោ​​ក​ ​ស៊ិ​ក​ ​ប៊ុ​នហុ​ក​ ​ថា​ ​ដំ​​ណើ​រ​កា​រ​ចុះ​ឈ្មោះបោះ​​ឆ្នោត​មា​ន​កំ​ហុ​​ស​ច្រើន​​រ​ហូ​ត​ដ​ល់​ជា​ង​ ​២១​​ម៉ឺ​នក​​រ​ណី​​​​

លោ​​ក​ ​ស៊ិ​ក​ ​ប៊ុ​នហុ​ក​ ​ថា​ ​ដំ​​ណើ​រ​កា​រ​ចុះ​ឈ្មោះបោះ​​ឆ្នោត​មា​ន​កំ​ហុ​​ស​ច្រើន​​រ​ហូ​ត​ដ​ល់​ជា​ង​ ​២១​​ម៉ឺ​នក​​រ​ណី​​​​

2016-11-10 09:05:00 2858 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា