អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​រក្សាភាពថ្លៃថ្នូរ ជៀសវាងការប្រើអំពើហឹង្សា​​​​​​

អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​រក្សាភាពថ្លៃថ្នូរ ជៀសវាងការប្រើអំពើហឹង្សា​​​​​​

អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​រក្សាភាពថ្លៃថ្នូរ ជៀសវាងការប្រើអំពើហឹង្សា​​​​​​

0000-00-00 00:00:00 5722 hits


អ្នក​នាំពាក្យរដ្ឋា​ភិបាលអំពាវនាវ​ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែ​ររក្សាភាពថ្លៃថ្នូរ ជៀសវាងការប្រើអំពើហឹង្សា​​​​​

អ្នក​នាំពាក្យរដ្ឋា​ភិបាលអំពាវនាវ​ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែ​ររក្សាភាពថ្លៃថ្នូរ ជៀសវាងការប្រើអំពើហឹង្សា​​​​​

អ្នក​នាំពាក្យរដ្ឋា​ភិបាលអំពាវនាវ​ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែ​ររក្សាភាពថ្លៃថ្នូរ ជៀសវាងការប្រើអំពើហឹង្សា​​​​​

0000-00-00 00:00:00 5285 hits


កម្មករ​ស៊ិន​ទ្រីធ្វើ​កូដក​ម្ម​សារជាថ្មី​

កម្មករ​ស៊ិន​ទ្រីធ្វើ​កូដក​ម្ម​សារជាថ្មី​

កម្មករ​ស៊ិន​ទ្រីធ្វើ​កូដក​ម្ម​សារជាថ្មី​

2014-07-08 15:10:00 2938 hits


មាន​ពលរដ្ឋ​សន្លប់​ និង​របួសក្នុង​ការ​ប៉ះទង្គិច​គ្នា ករណី​​ជម្លោះ​​ដីធ្លី​ ដែល​​ជាប់​ពាក់ព័​ន្ធ​ជាមួយ​ប្រពន្ធ​លោក​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល​

មាន​ពលរដ្ឋ​សន្លប់​ និង​របួសក្នុង​ការ​ប៉ះទង្គិច​គ្នា ករណី​​ជម្លោះ​​ដីធ្លី​ ដែល​​ជាប់​ពាក់ព័​ន្ធ​ជាមួយ​ប្រពន្ធ​លោក​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល​

មាន​ពលរដ្ឋ​សន្លប់​ និង​របួសក្នុង​ការ​ប៉ះទង្គិច​គ្នា ករណី​​ជម្លោះ​​ដីធ្លី​ ដែល​​ជាប់​ពាក់ព័​ន្ធ​ជាមួយ​ប្រពន្ធ​លោក​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល​

2014-07-08 15:05:00 3026 hits


លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំ លើកទី៥ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា

លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំ លើកទី៥ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា

លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំ លើកទី៥ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា

2014-07-08 14:56:00 3034 hits


បាតុករ​​ទុក​ពេល​ឲ្យ​អ្ន​កនាំ​ពាក្យ​ស្ថាន​ទូត​វៀតណាម ៣ ខែ ​ដើម្បី​​ឆ្លើយ​តប ទទួល​ស្គាល់​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រពិ​ត នៃទឹកខ្មែរកម្ពុជាក្រោម​

បាតុករ​​ទុក​ពេល​ឲ្យ​អ្ន​កនាំ​ពាក្យ​ស្ថាន​ទូត​វៀតណាម ៣ ខែ ​ដើម្បី​​ឆ្លើយ​តប ទទួល​ស្គាល់​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រពិ​ត នៃទឹកខ្មែរកម្ពុជាក្រោម​

បាតុករ​​ទុក​ពេល​ឲ្យ​អ្ន​កនាំ​ពាក្យ​ស្ថាន​ទូត​វៀតណាម ៣ ខែ ​ដើម្បី​​ឆ្លើយ​តប ទទួល​ស្គាល់​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រពិ​ត នៃទឹកខ្មែរកម្ពុជាក្រោម​

2014-07-08 14:40:00 2962 hits


អ្នក​សហគមន៍​តវ៉ា​ដីធ្លី​ ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​ឲ្យជួយដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដីធ្លី​ពួកគាត់​

អ្នក​សហគមន៍​តវ៉ា​ដីធ្លី​ ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​ឲ្យជួយដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដីធ្លី​ពួកគាត់​

អ្នក​សហគមន៍​តវ៉ា​ដីធ្លី​ ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​ឲ្យជួយដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដីធ្លី​ពួកគាត់​

2014-07-07 16:05:00 2973 hits


អនុ​ប្រធាន​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​ប្រកាស​បង្កើត​មជ្ឈ​មណ្ឌល​កត់​ត្រា​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ នៅ​កម្ពុជា​

អនុ​ប្រធាន​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​ប្រកាស​បង្កើត​មជ្ឈ​មណ្ឌល​កត់​ត្រា​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ នៅ​កម្ពុជា​

អនុ​ប្រធាន​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​ប្រកាស​បង្កើត​មជ្ឈ​មណ្ឌល​កត់​ត្រា​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ នៅ​កម្ពុជា​

2014-07-07 15:40:00 3030 hits


កងរាជ​អាវុធហត្ថលើ​ផ្ទៃ​ប្រទេស​ស្មើឲ្យ​អគ្គនាយក និង​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​ទូរទស្សន៍​ខ្សែ​កាប្លិ៍បញ្ឈប់​ការ​ចាក់​ផ្សាយបន្ត​ពី​ទូរទស្សន៍​បរទេស​

កងរាជ​អាវុធហត្ថលើ​ផ្ទៃ​ប្រទេស​ស្មើឲ្យ​អគ្គនាយក និង​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​ទូរទស្សន៍​ខ្សែ​កាប្លិ៍បញ្ឈប់​ការ​ចាក់​ផ្សាយបន្ត​ពី​ទូរទស្សន៍​បរទេស​

កងរាជ​អាវុធហត្ថលើ​ផ្ទៃ​ប្រទេស​ស្មើឲ្យ​អគ្គនាយក និង​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​ទូរទស្សន៍​ខ្សែ​កាប្លិ៍បញ្ឈប់​ការ​ចាក់​ផ្សាយបន្ត​ពី​ទូរទស្សន៍​បរទេស​

2014-07-07 15:20:00 3389 hits


មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​គណបក្ស​ទាំង​ពីរ​សុទ្ធ​តែ​បញ្ជាក់​ជំហរចរចារ ជុំវិញភាពជាប់គាំងនយោបាយ​

មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​គណបក្ស​ទាំង​ពីរ​សុទ្ធ​តែ​បញ្ជាក់​ជំហរចរចារ ជុំវិញភាពជាប់គាំងនយោបាយ​

មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​គណបក្ស​ទាំង​ពីរ​សុទ្ធ​តែ​បញ្ជាក់​ជំហរចរចារ ជុំវិញភាពជាប់គាំងនយោបាយ​

2014-07-07 15:05:00 3092 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា