កឹម ​សុខា៖ គណ​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ ​នៅ​មាន​សមរភូមិ ​ចំនួន​៣ទៀត ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នយោបាយ​

កឹម ​សុខា៖ គណ​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ ​នៅ​មាន​សមរភូមិ ​ចំនួន​៣ទៀត ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នយោបាយ​

កឹម ​សុខា៖ គណ​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ ​នៅ​មាន​សមរភូមិ ​ចំនួន​៣ទៀត ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នយោបាយ​

2014-04-24 10:05:00 4707 hits


ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ​ប្រកាស​បង្កើត​ អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​អត្ត​សញ្ញាណ​កម្ម​ អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​អន្តោ​ប្រវេសន៍​

ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ​ប្រកាស​បង្កើត​ អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​អត្ត​សញ្ញាណ​កម្ម​ អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​អន្តោ​ប្រវេសន៍​

ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ​ប្រកាស​បង្កើត​ អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​អត្ត​សញ្ញាណ​កម្ម​ អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​អន្តោ​ប្រវេសន៍​

2014-04-24 09:45:00 4722 hits


គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តស្នើទីលានប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការជួបជុំឃោសនាបោះឆ្នោត

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តស្នើទីលានប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការជួបជុំឃោសនាបោះឆ្នោត

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តស្នើទីលានប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការជួបជុំឃោសនាបោះឆ្នោត

2014-04-23 16:13:00 4714 hits


គ.ជ.ប នឹងប្រជុំស្តីពីការដោះស្រាយបណ្តឹងបោះឆ្នោត ជាមួយតំណាង​គណបក្ស​នយោបាយ និងអង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល

គ.ជ.ប នឹងប្រជុំស្តីពីការដោះស្រាយបណ្តឹងបោះឆ្នោត ជាមួយតំណាង​គណបក្ស​នយោបាយ និងអង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល

គ.ជ.ប នឹងប្រជុំស្តីពីការដោះស្រាយបណ្តឹងបោះឆ្នោត ជាមួយតំណាង​គណបក្ស​នយោបាយ និងអង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល

2014-04-23 09:30:00 4702 hits


គ.ជ.ប នឹងប្រជុំស្តីពីការដោះស្រាយបណ្តឹងបោះឆ្នោត ជាមួយ​តំណាង​គណបក្ស​នយោបាយ និងអង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល

គ.ជ.ប នឹងប្រជុំស្តីពីការដោះស្រាយបណ្តឹងបោះឆ្នោត ជាមួយ​តំណាង​គណបក្ស​នយោបាយ និងអង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល

គ.ជ.ប នឹងប្រជុំស្តីពីការដោះស្រាយបណ្តឹងបោះឆ្នោត ជាមួយ​តំណាង​គណបក្ស​នយោបាយ និងអង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល

0000-00-00 00:00:00 5167 hits


និស្សិត​ចំនួន​២រូប ត្រូវ​បាន​ឃុំខ្លួន​ពី​បទ​ជាប់ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការវាយប្រហារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​ទៅលើបណ្តាញ​​​ច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​របស់​ស្ថាប័ន​ជាតិ ​

និស្សិត​ចំនួន​២រូប ត្រូវ​បាន​ឃុំខ្លួន​ពី​បទ​ជាប់ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការវាយប្រហារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​ទៅលើបណ្តាញ​​​ច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​របស់​ស្ថាប័ន​ជាតិ ​

និស្សិត​ចំនួន​២រូប ត្រូវ​បាន​ឃុំខ្លួន​ពី​បទ​ជាប់ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការវាយប្រហារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​ទៅលើបណ្តាញ​​​ច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​របស់​ស្ថាប័ន​ជាតិ ​

2014-04-23 08:45:00 4726 hits


ប្រកាស​ព័ត៌មាន​​ស្តី​ពី​ការ​ឃោសនាបោះ​ឆ្នោត​​ជ្រើស​រើស​​ក្រុម​ប្រឹក្សា​​ថ្នាក់​​ក្រោមជាតិ​​

ប្រកាស​ព័ត៌មាន​​ស្តី​ពី​ការ​ឃោសនាបោះ​ឆ្នោត​​ជ្រើស​រើស​​ក្រុម​ប្រឹក្សា​​ថ្នាក់​​ក្រោមជាតិ​​

ប្រកាស​ព័ត៌មាន​​ស្តី​ពី​ការ​ឃោសនាបោះ​ឆ្នោត​​ជ្រើស​រើស​​ក្រុម​ប្រឹក្សា​​ថ្នាក់​​ក្រោមជាតិ​​

2014-04-22 14:10:00 4700 hits


មន្រ្តីគ.ជ.ប ​ប្រៀប​ធៀប​ខ្លូន​ទៅដូចជាសត្វខ្លាក្រដាស​  ​​មិន​​មាន​​ឥទ្ធិពលក្នុង​ការ​សម្រេច​សេចក្តី​​

មន្រ្តីគ.ជ.ប ​ប្រៀប​ធៀប​ខ្លូន​ទៅដូចជាសត្វខ្លាក្រដាស​ ​​មិន​​មាន​​ឥទ្ធិពលក្នុង​ការ​សម្រេច​សេចក្តី​​

មន្រ្តីគ.ជ.ប ​ប្រៀប​ធៀប​ខ្លូន​ទៅដូចជាសត្វខ្លាក្រដាស​ ​​មិន​​មាន​​ឥទ្ធិពលក្នុង​ការ​សម្រេច​សេចក្តី​​

2014-04-22 14:05:00 4685 hits


គ.ជ.ប​ ស្នើឲ្យ​គណបក្ស​នយោ​បាយ​គោរព​នីតិវិធី​ឃោសនា ​សម្រាប់​ការបោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

គ.ជ.ប​ ស្នើឲ្យ​គណបក្ស​នយោ​បាយ​គោរព​នីតិវិធី​ឃោសនា ​សម្រាប់​ការបោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

គ.ជ.ប​ ស្នើឲ្យ​គណបក្ស​នយោ​បាយ​គោរព​នីតិវិធី​ឃោសនា ​សម្រាប់​ការបោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

2014-04-22 13:40:00 4705 hits


លោកស្រី​ មួរ សុខហួរ​ ស្នើ​សុំឲ្យដកលោក​ សុខ បេងវុធ ពីដំណែង និង​ដាក់​ពិន័យ​

លោកស្រី​ មួរ សុខហួរ​ ស្នើ​សុំឲ្យដកលោក​ សុខ បេងវុធ ពីដំណែង និង​ដាក់​ពិន័យ​

លោកស្រី​ មួរ សុខហួរ​ ស្នើ​សុំឲ្យដកលោក​ សុខ បេងវុធ ពីដំណែង និង​ដាក់​ពិន័យ​

2014-04-22 13:30:00 4695 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា