សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១២៩ គ.ជ.ប.អគ្គ៖ កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១២៩ គ.ជ.ប.អគ្គ៖ កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១២៩ គ.ជ.ប.អគ្គ៖ កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣

2023-09-11 04:49:00 7 hits


យុវជនស្នើអាណាព្យាបាល កុំផ្ទេរភាពបាក់ស្បាតទៅកូនចៅជំនាន់ក្រោយ

យុវជនស្នើអាណាព្យាបាល កុំផ្ទេរភាពបាក់ស្បាតទៅកូនចៅជំនាន់ក្រោយ

យុវជនស្នើអាណាព្យាបាល កុំផ្ទេរភាពបាក់ស្បាតទៅកូនចៅជំនាន់ក្រោយ

2023-09-11 04:47:00 5 hits


លោក​ ហ៊ុន ម៉ា​ណែ​ត​ ក្រើនរំឭក​ដល់​មន្ត្រី​គ្រប់​ជាន់ថ្នាក់ ​រួមគ្នា​ប្រឹងប្រែង​ធ្វើការ​និង​ត្រូវ​ហ៊ាន​អារកាត់​ដើម្បី​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​ដែល​បានដាក់​ចេញ​

លោក​ ហ៊ុន ម៉ា​ណែ​ត​ ក្រើនរំឭក​ដល់​មន្ត្រី​គ្រប់​ជាន់ថ្នាក់ ​រួមគ្នា​ប្រឹងប្រែង​ធ្វើការ​និង​ត្រូវ​ហ៊ាន​អារកាត់​ដើម្បី​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​ដែល​បានដាក់​ចេញ​

លោក​ ហ៊ុន ម៉ា​ណែ​ត​ ក្រើនរំឭក​ដល់​មន្ត្រី​គ្រប់​ជាន់ថ្នាក់ ​រួមគ្នា​ប្រឹងប្រែង​ធ្វើការ​និង​ត្រូវ​ហ៊ាន​អារកាត់​ដើម្បី​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​ដែល​បានដាក់​ចេញ​

2023-09-11 04:47:00 7 hits


សមត្ថកិច្ច​ចេញ​វិធានការ​ទប់ស្កាត់​ ចលាចល​ បង្កដោយ​ក្មេង​ទំនើង​

សមត្ថកិច្ច​ចេញ​វិធានការ​ទប់ស្កាត់​ ចលាចល​ បង្កដោយ​ក្មេង​ទំនើង​

សមត្ថកិច្ច​ចេញ​វិធានការ​ទប់ស្កាត់​ ចលាចល​ បង្កដោយ​ក្មេង​ទំនើង​

2023-09-11 04:46:00 7 hits


លោក ​ហ៊ុន ម៉ា​ណែ​ត បញ្ជា​ឱ្យ​លោ​កស ថេត ពិនិត្យ​ការតែងតាំង​ជន​ធ្លាប់​ប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ​ជា​នាយប៉ុស្តិ៍​

លោក ​ហ៊ុន ម៉ា​ណែ​ត បញ្ជា​ឱ្យ​លោ​កស ថេត ពិនិត្យ​ការតែងតាំង​ជន​ធ្លាប់​ប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ​ជា​នាយប៉ុស្តិ៍​

លោក ​ហ៊ុន ម៉ា​ណែ​ត បញ្ជា​ឱ្យ​លោ​កស ថេត ពិនិត្យ​ការតែងតាំង​ជន​ធ្លាប់​ប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ​ជា​នាយប៉ុស្តិ៍​

2023-09-11 04:45:00 6 hits


មន្ត្រី​ទូត​ ​និង ​ពលរដ្ឋ​គាំទ្រ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ ដែល​អនុ​ញ្ញាត​ឱ្យធ្វើ​លិខិតឆ្លងដែន​ នៅក្រៅ​ប្រទេស​

មន្ត្រី​ទូត​ ​និង ​ពលរដ្ឋ​គាំទ្រ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ ដែល​អនុ​ញ្ញាត​ឱ្យធ្វើ​លិខិតឆ្លងដែន​ នៅក្រៅ​ប្រទេស​

មន្ត្រី​ទូត​ ​និង ​ពលរដ្ឋ​គាំទ្រ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ ដែល​អនុ​ញ្ញាត​ឱ្យធ្វើ​លិខិតឆ្លងដែន​ នៅក្រៅ​ប្រទេស​

2023-09-11 04:39:00 6 hits


លោក ​ម៉ក់ ជី​តូ ឱ្យ​មន្ត្រី​ផ្ដល់ដំណឹង​ បើ​សង្ស័យ​មាន​ដឹក​គ្រឿងញៀន​លើផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន

លោក ​ម៉ក់ ជី​តូ ឱ្យ​មន្ត្រី​ផ្ដល់ដំណឹង​ បើ​សង្ស័យ​មាន​ដឹក​គ្រឿងញៀន​លើផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន

លោក ​ម៉ក់ ជី​តូ ឱ្យ​មន្ត្រី​ផ្ដល់ដំណឹង​ បើ​សង្ស័យ​មាន​ដឹក​គ្រឿងញៀន​លើផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន

2023-09-11 04:37:00 6 hits


អនុ​ព​ន្ធកា​រងា​រ​​​ប្រ​ចាំស្ថា​​ន​ទូ​ត​ក​ម្ពុ​ជា នា​ទី​ក្រុង​បា​ង​ក​ក​ ​សា​ទរ​ចំ​ពោះ​កា​រ​បង្កើ​ត​​អគ្គ​កុ​ងស៊ុ​ល​ខ្មែ​រនៅ​ប៉ែ​ក​ខាង​ត្បូ​ងប្រ​ទេ​ស​ថៃ

អនុ​ព​ន្ធកា​រងា​រ​​​ប្រ​ចាំស្ថា​​ន​ទូ​ត​ក​ម្ពុ​ជា នា​ទី​ក្រុង​បា​ង​ក​ក​ ​សា​ទរ​ចំ​ពោះ​កា​រ​បង្កើ​ត​​អគ្គ​កុ​ងស៊ុ​ល​ខ្មែ​រនៅ​ប៉ែ​ក​ខាង​ត្បូ​ងប្រ​ទេ​ស​ថៃ

អនុ​ព​ន្ធកា​រងា​រ​​​ប្រ​ចាំស្ថា​​ន​ទូ​ត​ក​ម្ពុ​ជា នា​ទី​ក្រុង​បា​ង​ក​ក​ ​សា​ទរ​ចំ​ពោះ​កា​រ​បង្កើ​ត​​អគ្គ​កុ​ងស៊ុ​ល​ខ្មែ​រនៅ​ប៉ែ​ក​ខាង​ត្បូ​ងប្រ​ទេ​ស​ថៃ

2023-09-11 04:35:00 6 hits


លោកស្រី​ ម៉ែន សំអន ជំរុញ​មន្ត្រី​គ្រប់​ថ្នាក់​ក្នុង​ជួរ​បក្ស ត្រូវ​បម្រើប្រជាជន ​និង​ប្រទេសជាតិ​ដោយ​ឥត​លក្ខខណ្ឌ​

លោកស្រី​ ម៉ែន សំអន ជំរុញ​មន្ត្រី​គ្រប់​ថ្នាក់​ក្នុង​ជួរ​បក្ស ត្រូវ​បម្រើប្រជាជន ​និង​ប្រទេសជាតិ​ដោយ​ឥត​លក្ខខណ្ឌ​

លោកស្រី​ ម៉ែន សំអន ជំរុញ​មន្ត្រី​គ្រប់​ថ្នាក់​ក្នុង​ជួរ​បក្ស ត្រូវ​បម្រើប្រជាជន ​និង​ប្រទេសជាតិ​ដោយ​ឥត​លក្ខខណ្ឌ​

2023-09-11 04:33:00 4 hits


គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន​ស្វះស្វែង​សុំ​ជួប​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ពាក់ព័ន្ធ​លិខិត​ចុះ​បញ្ជី​គណបក្ស

គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន​ស្វះស្វែង​សុំ​ជួប​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ពាក់ព័ន្ធ​លិខិត​ចុះ​បញ្ជី​គណបក្ស

គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន​ស្វះស្វែង​សុំ​ជួប​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ពាក់ព័ន្ធ​លិខិត​ចុះ​បញ្ជី​គណបក្ស

2023-09-11 04:29:00 3 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា