មេធាវី លោក ខៀវ សំផន ថា ការ​ផ្ដន្ទាទោស​កូនក្ដី​លោក​មាន​ចរិត​នយោបាយ​ច្រើន​ជាង​ទិដ្ឋភាព​ច្បាប់

មេធាវី លោក ខៀវ សំផន ថា ការ​ផ្ដន្ទាទោស​កូនក្ដី​លោក​មាន​ចរិត​នយោបាយ​ច្រើន​ជាង​ទិដ្ឋភាព​ច្បាប់

មេធាវី លោក ខៀវ សំផន ថា ការ​ផ្ដន្ទាទោស​កូនក្ដី​លោក​មាន​ចរិត​នយោបាយ​ច្រើន​ជាង​ទិដ្ឋភាព​ច្បាប់

2022-09-19 04:00:00 4 hits


កម្ពុជា​នឹង​សាងសង់​រោងចក្រ​ផលិត​វ៉ាក់សាំង​កូវីដ​-១៩ នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ

កម្ពុជា​នឹង​សាងសង់​រោងចក្រ​ផលិត​វ៉ាក់សាំង​កូវីដ​-១៩ នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ

កម្ពុជា​នឹង​សាងសង់​រោងចក្រ​ផលិត​វ៉ាក់សាំង​កូវីដ​-១៩ នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ

2022-09-19 04:00:00 10 hits


មន្ត្រី​កម្មវិធី​សមាគម​បណ្ដាញ​យុវជន​កម្ពុជា​ចេញ​ផ្សាយ​សៀវភៅ របាយការណ៍​សិទ្ធិ និង​ករណីយកិច្ច​ការ​ពារ​ធនធាន​ធម្មជាតិ​នៅ​កម្ពុជា

មន្ត្រី​កម្មវិធី​សមាគម​បណ្ដាញ​យុវជន​កម្ពុជា​ចេញ​ផ្សាយ​សៀវភៅ របាយការណ៍​សិទ្ធិ និង​ករណីយកិច្ច​ការ​ពារ​ធនធាន​ធម្មជាតិ​នៅ​កម្ពុជា

មន្ត្រី​កម្មវិធី​សមាគម​បណ្ដាញ​យុវជន​កម្ពុជា​ចេញ​ផ្សាយ​សៀវភៅ របាយការណ៍​សិទ្ធិ និង​ករណីយកិច្ច​ការ​ពារ​ធនធាន​ធម្មជាតិ​នៅ​កម្ពុជា

2022-09-19 03:51:00 4 hits


 គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន និង​គណបក្ស​ឆន្ទៈ​ខ្មែរ​កំពុង​សិក្សា​ពី​ការ​បញ្ចូល​គណបក្ស​ឆន្ទៈ​ខ្មែរ ទៅ​ក្រោម​ឆត្រ​គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន

គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន និង​គណបក្ស​ឆន្ទៈ​ខ្មែរ​កំពុង​សិក្សា​ពី​ការ​បញ្ចូល​គណបក្ស​ឆន្ទៈ​ខ្មែរ ទៅ​ក្រោម​ឆត្រ​គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន

គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន និង​គណបក្ស​ឆន្ទៈ​ខ្មែរ​កំពុង​សិក្សា​ពី​ការ​បញ្ចូល​គណបក្ស​ឆន្ទៈ​ខ្មែរ ទៅ​ក្រោម​ឆត្រ​គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន

2022-09-19 03:50:00 4 hits


អ្នក​ជំនាញ​ថា កម្ពុជា​កំពុង​មាន​ឱកាស​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ ដើម្បី​ដាក់បញ្ចូល​បញ្ហា​មេគង្គ​ទៅ​ក្នុង​របៀបវារៈ​អាស៊ាន

អ្នក​ជំនាញ​ថា កម្ពុជា​កំពុង​មាន​ឱកាស​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ ដើម្បី​ដាក់បញ្ចូល​បញ្ហា​មេគង្គ​ទៅ​ក្នុង​របៀបវារៈ​អាស៊ាន

អ្នក​ជំនាញ​ថា កម្ពុជា​កំពុង​មាន​ឱកាស​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ ដើម្បី​ដាក់បញ្ចូល​បញ្ហា​មេគង្គ​ទៅ​ក្នុង​របៀបវារៈ​អាស៊ាន

2022-09-15 08:29:00 10 hits


 អង្គការ​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ថា ខ្មែរ​ក្រោម​មិន​ត្រូវ​ការ​ប័ណ្ណ​ស្នាក់​នៅ​អចិន្រ្តៃយ៍ ពីព្រោះ​ខ្មែរ​ក្រោម​ជា​ខ្មែរ

អង្គការ​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ថា ខ្មែរ​ក្រោម​មិន​ត្រូវ​ការ​ប័ណ្ណ​ស្នាក់​នៅ​អចិន្រ្តៃយ៍ ពីព្រោះ​ខ្មែរ​ក្រោម​ជា​ខ្មែរ

អង្គការ​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ថា ខ្មែរ​ក្រោម​មិន​ត្រូវ​ការ​ប័ណ្ណ​ស្នាក់​នៅ​អចិន្រ្តៃយ៍ ពីព្រោះ​ខ្មែរ​ក្រោម​ជា​ខ្មែរ

2022-09-15 08:28:00 11 hits


លោក ហ៊ុន សែន ថា ទោះ​លោក​ឈប់​ធ្វើ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ក៏​លោក​នៅ​តែ​មាន​សិទ្ធិ​បញ្ជា​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី

លោក ហ៊ុន សែន ថា ទោះ​លោក​ឈប់​ធ្វើ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ក៏​លោក​នៅ​តែ​មាន​សិទ្ធិ​បញ្ជា​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី

លោក ហ៊ុន សែន ថា ទោះ​លោក​ឈប់​ធ្វើ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ក៏​លោក​នៅ​តែ​មាន​សិទ្ធិ​បញ្ជា​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី

2022-09-15 08:27:00 10 hits


 នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចូលរួម​រំលែក​ទុក្ខ​ការ​សោយទិវង្គត​របស់​ព្រះមហាក្សត្រិយានី អេលីហ្សាប៊ែត ទី២

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចូលរួម​រំលែក​ទុក្ខ​ការ​សោយទិវង្គត​របស់​ព្រះមហាក្សត្រិយានី អេលីហ្សាប៊ែត ទី២

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចូលរួម​រំលែក​ទុក្ខ​ការ​សោយទិវង្គត​របស់​ព្រះមហាក្សត្រិយានី អេលីហ្សាប៊ែត ទី២

2022-09-15 08:27:00 9 hits


 មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​បក្ស​ប្រឆាំង​លោក ជា ជីវ ទាំង​ប្រពន្ធ​កូន​ទ្រាំ​រស់នៅ​ជា​ជនភៀសខ្លួន​នៅ​ប្រទេស​ថៃ មិន​ក្បត់​ឆន្ទៈ​ពលរដ្

មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​បក្ស​ប្រឆាំង​លោក ជា ជីវ ទាំង​ប្រពន្ធ​កូន​ទ្រាំ​រស់នៅ​ជា​ជនភៀសខ្លួន​នៅ​ប្រទេស​ថៃ មិន​ក្បត់​ឆន្ទៈ​ពលរដ្

មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​បក្ស​ប្រឆាំង​លោក ជា ជីវ ទាំង​ប្រពន្ធ​កូន​ទ្រាំ​រស់នៅ​ជា​ជនភៀសខ្លួន​នៅ​ប្រទេស​ថៃ មិន​ក្បត់​ឆន្ទៈ​ពលរដ្

2022-09-15 08:26:00 10 hits


ក្រុមមនុស្សចាស់​នៅ​កម្ពុជា​ស្នើ​ទៅ​រដ្ឋាភិបាល​ជួយ​ផ្ដល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​ពួកគាត់ ខណៈ​គ្មាន​លទ្ធភាព​រក​ចំណូល

ក្រុមមនុស្សចាស់​នៅ​កម្ពុជា​ស្នើ​ទៅ​រដ្ឋាភិបាល​ជួយ​ផ្ដល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​ពួកគាត់ ខណៈ​គ្មាន​លទ្ធភាព​រក​ចំណូល

ក្រុមមនុស្សចាស់​នៅ​កម្ពុជា​ស្នើ​ទៅ​រដ្ឋាភិបាល​ជួយ​ផ្ដល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​ពួកគាត់ ខណៈ​គ្មាន​លទ្ធភាព​រក​ចំណូល

2022-09-15 08:25:00 10 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា