ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ភាព​មិនប្រក្រតី​ដោះ​លែង​ជនជាតិ​ចិន​មក​ពី​ឡាវ​ មិន​ទាន់​ចប់​ទេ

ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ភាព​មិនប្រក្រតី​ដោះ​លែង​ជនជាតិ​ចិន​មក​ពី​ឡាវ​ មិន​ទាន់​ចប់​ទេ

ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ភាព​មិនប្រក្រតី​ដោះ​លែង​ជនជាតិ​ចិន​មក​ពី​ឡាវ​ មិន​ទាន់​ចប់​ទេ

2024-06-10 15:13:00 27 hits


អ្នកវិភាគ​ថា ចិន​បញ្ជូន​អ្នក​ការទូត​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​ធ្វើ​ជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ចិន​ថ្មី​ប្រចាំ​កម្ពុជា ដើម្បី​ទប់ទល់​នឹង​អាមេរិក

អ្នកវិភាគ​ថា ចិន​បញ្ជូន​អ្នក​ការទូត​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​ធ្វើ​ជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ចិន​ថ្មី​ប្រចាំ​កម្ពុជា ដើម្បី​ទប់ទល់​នឹង​អាមេរិក

អ្នកវិភាគ​ថា ចិន​បញ្ជូន​អ្នក​ការទូត​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​ធ្វើ​ជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ចិន​ថ្មី​ប្រចាំ​កម្ពុជា ដើម្បី​ទប់ទល់​នឹង​អាមេរិក

2024-06-10 15:12:00 29 hits


អង្គការ​សង់ត្រាល់​រក​ឃើញ​ថា ទិន្នន័យ​នៃ​កម្មវិធី​រោងចក្រ​កាន់តែ​ប្រសើរ​នៅ​កម្ពុជា មិន​​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ការ​ពិត

អង្គការ​សង់ត្រាល់​រក​ឃើញ​ថា ទិន្នន័យ​នៃ​កម្មវិធី​រោងចក្រ​កាន់តែ​ប្រសើរ​នៅ​កម្ពុជា មិន​​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ការ​ពិត

អង្គការ​សង់ត្រាល់​រក​ឃើញ​ថា ទិន្នន័យ​នៃ​កម្មវិធី​រោងចក្រ​កាន់តែ​ប្រសើរ​នៅ​កម្ពុជា មិន​​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ការ​ពិត

2024-06-10 15:11:00 28 hits


ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្រចេះ​ស្នើ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ដោយ​ផ្ទាល់ ក្រោយ​អាជ្ញាធរ​បដិសេធ​ថា ក្រុមហ៊ុន​វៀតណាម​មិន​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដី​ព្រៃ​និង​ដីស្រែ​ចម្ការ​ពលរដ្ឋ

ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្រចេះ​ស្នើ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ដោយ​ផ្ទាល់ ក្រោយ​អាជ្ញាធរ​បដិសេធ​ថា ក្រុមហ៊ុន​វៀតណាម​មិន​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដី​ព្រៃ​និង​ដីស្រែ​ចម្ការ​ពលរដ្ឋ

ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្រចេះ​ស្នើ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ដោយ​ផ្ទាល់ ក្រោយ​អាជ្ញាធរ​បដិសេធ​ថា ក្រុមហ៊ុន​វៀតណាម​មិន​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដី​ព្រៃ​និង​ដីស្រែ​ចម្ការ​ពលរដ្ឋ

2024-06-10 15:10:00 28 hits


ដោយ​ខ្វះ​ទំនុក​ចិត្ត​លើ​តុលាការ សកម្មជន​មាតា​ធម្មជាតិ​ងាក​មក​ធ្វើ​ពិធី​បន់ស្រន់​មុខ​តុលាការ

ដោយ​ខ្វះ​ទំនុក​ចិត្ត​លើ​តុលាការ សកម្មជន​មាតា​ធម្មជាតិ​ងាក​មក​ធ្វើ​ពិធី​បន់ស្រន់​មុខ​តុលាការ

ដោយ​ខ្វះ​ទំនុក​ចិត្ត​លើ​តុលាការ សកម្មជន​មាតា​ធម្មជាតិ​ងាក​មក​ធ្វើ​ពិធី​បន់ស្រន់​មុខ​តុលាការ

2024-06-06 11:56:00 61 hits


តំណាង​អយ្យការ​ចាត់ទុក​ការ​មិន​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​របស់​សកម្មជន​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ​ក្នុង​សវនាការ​គឺជា​ចេតនា​ទុច្ចរិត

តំណាង​អយ្យការ​ចាត់ទុក​ការ​មិន​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​របស់​សកម្មជន​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ​ក្នុង​សវនាការ​គឺជា​ចេតនា​ទុច្ចរិត

តំណាង​អយ្យការ​ចាត់ទុក​ការ​មិន​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​របស់​សកម្មជន​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ​ក្នុង​សវនាការ​គឺជា​ចេតនា​ទុច្ចរិត

2024-06-06 11:55:00 62 hits


រដ្ឋមន្រ្តីមហាផ្ទៃ បង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតករណីដោះលែងជនជាតិចិន៨នាក់ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង

រដ្ឋមន្រ្តីមហាផ្ទៃ បង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតករណីដោះលែងជនជាតិចិន៨នាក់ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង

រដ្ឋមន្រ្តីមហាផ្ទៃ បង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតករណីដោះលែងជនជាតិចិន៨នាក់ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង

2024-06-06 11:54:00 65 hits


NGO និងសហជីព ថា កម្មវិធី BFC របស់ ILO មិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់សហជីពឡើយ

NGO និងសហជីព ថា កម្មវិធី BFC របស់ ILO មិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់សហជីពឡើយ

NGO និងសហជីព ថា កម្មវិធី BFC របស់ ILO មិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់សហជីពឡើយ

2024-06-06 11:53:00 56 hits


ទូរស័ព្ទ​នៅ​ស្រុក​មេមត់​ខេត្ត​ត្បូង​ឃ្មុំ​ត្រូវ​បាន​ប្រគល់​ជូន​ម្ចាស់​វិញ​ហើយ

ទូរស័ព្ទ​នៅ​ស្រុក​មេមត់​ខេត្ត​ត្បូង​ឃ្មុំ​ត្រូវ​បាន​ប្រគល់​ជូន​ម្ចាស់​វិញ​ហើយ

ទូរស័ព្ទ​នៅ​ស្រុក​មេមត់​ខេត្ត​ត្បូង​ឃ្មុំ​ត្រូវ​បាន​ប្រគល់​ជូន​ម្ចាស់​វិញ​ហើយ

2024-06-06 11:52:00 55 hits


CPP ទទួល​បាន​អាសនៈ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​រាជធានី ខេត្ត​៥០៤ ខណៈគណបក្ស​ឆន្ទៈ​ខ្មែរ​ទទួល​បាន៤៧​អាសនៈ

CPP ទទួល​បាន​អាសនៈ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​រាជធានី ខេត្ត​៥០៤ ខណៈគណបក្ស​ឆន្ទៈ​ខ្មែរ​ទទួល​បាន៤៧​អាសនៈ

CPP ទទួល​បាន​អាសនៈ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​រាជធានី ខេត្ត​៥០៤ ខណៈគណបក្ស​ឆន្ទៈ​ខ្មែរ​ទទួល​បាន៤៧​អាសនៈ

2024-06-06 11:51:00 62 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា