ព្រះ​សង្ឃ​១០​អង្គ​ត្រូវ​បាន​បណ្តេញ​ចេញ ដោយ​ចោទ​ថា​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​និន្នា​ការ​នយោបាយគណបក្សប្រឆាំង​

ព្រះ​សង្ឃ​១០​អង្គ​ត្រូវ​បាន​បណ្តេញ​ចេញ ដោយ​ចោទ​ថា​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​និន្នា​ការ​នយោបាយគណបក្សប្រឆាំង​

ព្រះ​សង្ឃ​១០​អង្គ​ត្រូវ​បាន​បណ្តេញ​ចេញ ដោយ​ចោទ​ថា​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​និន្នា​ការ​នយោបាយគណបក្សប្រឆាំង​

2014-03-11 09:50:00 2651 hits


សេចក្តីថ្លែងការ​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ ចំពោះ​ហេតុផលមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាក្នុងជំនួប​គណៈកម្មការ​ទាំងពីរ​

សេចក្តីថ្លែងការ​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ ចំពោះ​ហេតុផលមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាក្នុងជំនួប​គណៈកម្មការ​ទាំងពីរ​

សេចក្តីថ្លែងការ​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ ចំពោះ​ហេតុផលមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាក្នុងជំនួប​គណៈកម្មការ​ទាំងពីរ​

2014-03-11 08:35:00 2897 hits


មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​គណ​បក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា ​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​គ​ម្រោ​ងរៀបចំ ​បើក​សិក្ខា​សាលា​ថ្នាក់​ជាតិ​ស្តី​ពី​ការ​កែ​ទម្រង់​ប្រព័ន្ឋ​បោះ​ឆ្នោត​

មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​គណ​បក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា ​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​គ​ម្រោ​ងរៀបចំ ​បើក​សិក្ខា​សាលា​ថ្នាក់​ជាតិ​ស្តី​ពី​ការ​កែ​ទម្រង់​ប្រព័ន្ឋ​បោះ​ឆ្នោត​

មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​គណ​បក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា ​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​គ​ម្រោ​ងរៀបចំ ​បើក​សិក្ខា​សាលា​ថ្នាក់​ជាតិ​ស្តី​ពី​ការ​កែ​ទម្រង់​ប្រព័ន្ឋ​បោះ​ឆ្នោត​

2014-03-07 16:00:00 2686 hits


កម្ពុជា​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​អាក្រក់​ជាង​គេ​ក្នុង​កា​ររៀប​ចំការបោះឆ្នោតចំណោមប្រទេស៦៦ ដែល​បញ្ហា​ប្រឈម​សំខាន់ គឺ​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​

កម្ពុជា​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​អាក្រក់​ជាង​គេ​ក្នុង​កា​ររៀប​ចំការបោះឆ្នោតចំណោមប្រទេស៦៦ ដែល​បញ្ហា​ប្រឈម​សំខាន់ គឺ​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​

កម្ពុជា​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​អាក្រក់​ជាង​គេ​ក្នុង​កា​ររៀប​ចំការបោះឆ្នោតចំណោមប្រទេស៦៦ ដែល​បញ្ហា​ប្រឈម​សំខាន់ គឺ​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​

2014-03-07 15:00:00 2769 hits


យុវ​ជន​សម្ព័ន្ធ​កូន​ខ្មែរ​អ្នក​ស្នេហា​ជាតិ ​ដាក់​ភ័ស្តុ​តាង​បី​បន្ថែម​ទៀត នៅតុលាការ​

យុវ​ជន​សម្ព័ន្ធ​កូន​ខ្មែរ​អ្នក​ស្នេហា​ជាតិ ​ដាក់​ភ័ស្តុ​តាង​បី​បន្ថែម​ទៀត នៅតុលាការ​

យុវ​ជន​សម្ព័ន្ធ​កូន​ខ្មែរ​អ្នក​ស្នេហា​ជាតិ ​ដាក់​ភ័ស្តុ​តាង​បី​បន្ថែម​ទៀត នៅតុលាការ​

2014-03-07 11:00:00 2730 hits


កង​កម្លាំង​ប៉ូលីស​ប្រមាណ​២០០០នាក់ ហាត់​ត្រៀម​ដើម្បី​ការ​ពារ​បាតុ​កម្ម​

កង​កម្លាំង​ប៉ូលីស​ប្រមាណ​២០០០នាក់ ហាត់​ត្រៀម​ដើម្បី​ការ​ពារ​បាតុ​កម្ម​

កង​កម្លាំង​ប៉ូលីស​ប្រមាណ​២០០០នាក់ ហាត់​ត្រៀម​ដើម្បី​ការ​ពារ​បាតុ​កម្ម​

2014-03-07 09:45:00 2647 hits


លោក​សម រង្ស៊ី៖​ បច្ចេក​ទេស​នៃ​ការបោះ​ឆ្នោត​គឺជារឿង​ដ៏​សំខាន់​ដែល​ត្រូ​វតែកែទម្រង់ ដោយមិនរង់ចាំពេល​

លោក​សម រង្ស៊ី៖​ បច្ចេក​ទេស​នៃ​ការបោះ​ឆ្នោត​គឺជារឿង​ដ៏​សំខាន់​ដែល​ត្រូ​វតែកែទម្រង់ ដោយមិនរង់ចាំពេល​

លោក​សម រង្ស៊ី៖​ បច្ចេក​ទេស​នៃ​ការបោះ​ឆ្នោត​គឺជារឿង​ដ៏​សំខាន់​ដែល​ត្រូ​វតែកែទម្រង់ ដោយមិនរង់ចាំពេល​

2014-03-06 15:30:00 2670 hits


ក្រសួង​យុត្តិ​ធម៌​ នឹង​បញ្ជូន​ជា​កញ្ចប់​នូវ​ច្បាប់​សំខាន់ៗ​ចំនួន​បី​ទៅកាន់​ទីស្តី​ការ គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៅ​ក្នុង​អំឡុងខែ​មី​នា​នេះ​

ក្រសួង​យុត្តិ​ធម៌​ នឹង​បញ្ជូន​ជា​កញ្ចប់​នូវ​ច្បាប់​សំខាន់ៗ​ចំនួន​បី​ទៅកាន់​ទីស្តី​ការ គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៅ​ក្នុង​អំឡុងខែ​មី​នា​នេះ​

ក្រសួង​យុត្តិ​ធម៌​ នឹង​បញ្ជូន​ជា​កញ្ចប់​នូវ​ច្បាប់​សំខាន់ៗ​ចំនួន​បី​ទៅកាន់​ទីស្តី​ការ គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៅ​ក្នុង​អំឡុងខែ​មី​នា​នេះ​

2014-03-06 11:45:00 2778 hits


គណ​បក្សសម្ព័ន្ធដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ​រំពឹងបាន១អាសនៈសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកសូទ្រនិគមន៍​

គណ​បក្សសម្ព័ន្ធដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ​រំពឹងបាន១អាសនៈសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកសូទ្រនិគមន៍​

គណ​បក្សសម្ព័ន្ធដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ​រំពឹងបាន១អាសនៈសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកសូទ្រនិគមន៍​

2014-03-06 10:40:00 2743 hits


លោក​កឹម សុខា៖ បើ​តាម​បណ្តាំ ​អ្នក​នយោ​បាយ​ត្រួវ​កម្ចាស់​ចោល​សត្រូវ​៣យ៉ា​ង​

លោក​កឹម សុខា៖ បើ​តាម​បណ្តាំ ​អ្នក​នយោ​បាយ​ត្រួវ​កម្ចាស់​ចោល​សត្រូវ​៣យ៉ា​ង​

លោក​កឹម សុខា៖ បើ​តាម​បណ្តាំ ​អ្នក​នយោ​បាយ​ត្រួវ​កម្ចាស់​ចោល​សត្រូវ​៣យ៉ា​ង​

2014-03-06 09:35:00 2691 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា