លោក​សម ​រង្ស៊ី ​ផ្ញើ​សារ​ចំៗ​ទៅ​អាជ្ញា​ធរ​កុំ​ឲ្យ​រារាំង​ដំណើរ​បេសកម្ម​តំណាង​រាស្រ្ត​បក្ស​ប្រឆាំង​

លោក​សម ​រង្ស៊ី ​ផ្ញើ​សារ​ចំៗ​ទៅ​អាជ្ញា​ធរ​កុំ​ឲ្យ​រារាំង​ដំណើរ​បេសកម្ម​តំណាង​រាស្រ្ត​បក្ស​ប្រឆាំង​

លោក​សម ​រង្ស៊ី ​ផ្ញើ​សារ​ចំៗ​ទៅ​អាជ្ញា​ធរ​កុំ​ឲ្យ​រារាំង​ដំណើរ​បេសកម្ម​តំណាង​រាស្រ្ត​បក្ស​ប្រឆាំង​

2014-08-28 16:45:00 4494 hits


លទ្ធផល​សរុប​នៃ​​សម័យ​ ប្រជុំ​រដ្ឋ​សភា​ជាវិសាមញ្ញ​នីតិកាលទី៥ ថ្ងៃ​ទី២៧ ​សីហា​

លទ្ធផល​សរុប​នៃ​​សម័យ​ ប្រជុំ​រដ្ឋ​សភា​ជាវិសាមញ្ញ​នីតិកាលទី៥ ថ្ងៃ​ទី២៧ ​សីហា​

លទ្ធផល​សរុប​នៃ​​សម័យ​ ប្រជុំ​រដ្ឋ​សភា​ជាវិសាមញ្ញ​នីតិកាលទី៥ ថ្ងៃ​ទី២៧ ​សីហា​

2014-08-28 14:06:00 4501 hits


តំណាង​រាស្ត្រ​គណ​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ លោក យឹម សុវណ្ណ ក៏មិន​ទទួលបានការគាំទ្រឲ្យ​ធ្វើ​ជាប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ការទី ១០​ដែរ​

តំណាង​រាស្ត្រ​គណ​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ លោក យឹម សុវណ្ណ ក៏មិន​ទទួលបានការគាំទ្រឲ្យ​ធ្វើ​ជាប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ការទី ១០​ដែរ​

តំណាង​រាស្ត្រ​គណ​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ លោក យឹម សុវណ្ណ ក៏មិន​ទទួលបានការគាំទ្រឲ្យ​ធ្វើ​ជាប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ការទី ១០​ដែរ​

2014-08-27 14:16:00 4490 hits


លោកស្រី​ មូរ ​សុខ​ហួរ មិន​ត្រូវ​បាន​សមាជិក​រដ្ឋ​សភា បោះ​ឆ្នោត​គាំ​ទ្រ​ឲ្យ​ក្លាយជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការទី ៨ ដូចការ​គ្រោង​ទុក​នោះ​ឡើយ​

លោកស្រី​ មូរ ​សុខ​ហួរ មិន​ត្រូវ​បាន​សមាជិក​រដ្ឋ​សភា បោះ​ឆ្នោត​គាំ​ទ្រ​ឲ្យ​ក្លាយជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការទី ៨ ដូចការ​គ្រោង​ទុក​នោះ​ឡើយ​

លោកស្រី​ មូរ ​សុខ​ហួរ មិន​ត្រូវ​បាន​សមាជិក​រដ្ឋ​សភា បោះ​ឆ្នោត​គាំ​ទ្រ​ឲ្យ​ក្លាយជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការទី ៨ ដូចការ​គ្រោង​ទុក​នោះ​ឡើយ​

2014-08-27 14:06:00 4491 hits


លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៥ នៃការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​​ថ្នាក់ដឹក​នាំ​រដ្ឋសភា​

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៥ នៃការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​​ថ្នាក់ដឹក​នាំ​រដ្ឋសភា​

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៥ នៃការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​​ថ្នាក់ដឹក​នាំ​រដ្ឋសភា​

2014-08-26 17:20:00 4489 hits


លទ្ធផល​ខ្លះៗនៃកិច្ចប្រជុំ​បោះឆ្នោត ​ថ្នាក់ដឺកនាំ​រដ្ឋសភា​​

លទ្ធផល​ខ្លះៗនៃកិច្ចប្រជុំ​បោះឆ្នោត ​ថ្នាក់ដឺកនាំ​រដ្ឋសភា​​

លទ្ធផល​ខ្លះៗនៃកិច្ចប្រជុំ​បោះឆ្នោត ​ថ្នាក់ដឺកនាំ​រដ្ឋសភា​​

2014-08-26 10:30:00 4493 hits


ក្រសួង​ព័ត៌មាន៖ ជ្រើស​រើស​ច្បាប់​សំខាន់ៗនៃ​ប្រទេស១០​ និង​បង្កើត​គណៈ​កម្មការ​អន្តរ​ក្រសួង​មួយ ដើម្បី​តាក់តែង​ច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន​

ក្រសួង​ព័ត៌មាន៖ ជ្រើស​រើស​ច្បាប់​សំខាន់ៗនៃ​ប្រទេស១០​ និង​បង្កើត​គណៈ​កម្មការ​អន្តរ​ក្រសួង​មួយ ដើម្បី​តាក់តែង​ច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន​

ក្រសួង​ព័ត៌មាន៖ ជ្រើស​រើស​ច្បាប់​សំខាន់ៗនៃ​ប្រទេស១០​ និង​បង្កើត​គណៈ​កម្មការ​អន្តរ​ក្រសួង​មួយ ដើម្បី​តាក់តែង​ច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន​

2014-08-26 09:05:00 4489 hits


កិច្ចប្រជុំ​វិសាមញ្ញ​ដើម្បី​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​ក្បាល​ម៉ាស៊ីន​ដឹក​នាំថ្មីនៃរដ្ឋសភា ធ្វើ​ឡើង​នាព្រឹកនេះ​​

កិច្ចប្រជុំ​វិសាមញ្ញ​ដើម្បី​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​ក្បាល​ម៉ាស៊ីន​ដឹក​នាំថ្មីនៃរដ្ឋសភា ធ្វើ​ឡើង​នាព្រឹកនេះ​​

កិច្ចប្រជុំ​វិសាមញ្ញ​ដើម្បី​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​ក្បាល​ម៉ាស៊ីន​ដឹក​នាំថ្មីនៃរដ្ឋសភា ធ្វើ​ឡើង​នាព្រឹកនេះ​​

2014-08-26 09:20:00 4493 hits


លទ្ធផល​នៃ​សម័យ​ប្រជុំលើកទី៥​ ព្រឹទ្ធ​សភា ​នីតិ​កាល​ទី៣ ​នាថ្ងៃទី២៥​ ខែសីហា​

លទ្ធផល​នៃ​សម័យ​ប្រជុំលើកទី៥​ ព្រឹទ្ធ​សភា ​នីតិ​កាល​ទី៣ ​នាថ្ងៃទី២៥​ ខែសីហា​

លទ្ធផល​នៃ​សម័យ​ប្រជុំលើកទី៥​ ព្រឹទ្ធ​សភា ​នីតិ​កាល​ទី៣ ​នាថ្ងៃទី២៥​ ខែសីហា​

2014-08-25 17:25:00 4489 hits


លទ្ធ​ផល​កិច្ច​ប្រជុំគណៈ​កម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋ​សភា ​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី២២​ ខែសីហា ​

លទ្ធ​ផល​កិច្ច​ប្រជុំគណៈ​កម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋ​សភា ​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី២២​ ខែសីហា ​

លទ្ធ​ផល​កិច្ច​ប្រជុំគណៈ​កម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋ​សភា ​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី២២​ ខែសីហា ​

2014-08-25 17:20:00 4484 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា