លោ​ក​ ​ហ៊ុន​ ​សែ​ន​ ​មិន​ច​ង់​ឱ្យមា​ន​គ​ណប​ក្សន​យោ​បា​យ​ប្រ​មា​ថ​គ្នា​ពេ​ល​ឃោស​នា​រ​ក​ស​ម្លេ​ង​ឆ្នោ​ត​ ​ដើ​ម្បី​កុំ​ឱ្យមា​ន​​ជ​ម្លោះនឹ​ង​គ្នា ​​

លោ​ក​ ​ហ៊ុន​ ​សែ​ន​ ​មិន​ច​ង់​ឱ្យមា​ន​គ​ណប​ក្សន​យោ​បា​យ​ប្រ​មា​ថ​គ្នា​ពេ​ល​ឃោស​នា​រ​ក​ស​ម្លេ​ង​ឆ្នោ​ត​ ​ដើ​ម្បី​កុំ​ឱ្យមា​ន​​ជ​ម្លោះនឹ​ង​គ្នា ​​

លោ​ក​ ​ហ៊ុន​ ​សែ​ន​ ​មិន​ច​ង់​ឱ្យមា​ន​គ​ណប​ក្សន​យោ​បា​យ​ប្រ​មា​ថ​គ្នា​ពេ​ល​ឃោស​នា​រ​ក​ស​ម្លេ​ង​ឆ្នោ​ត​ ​ដើ​ម្បី​កុំ​ឱ្យមា​ន​​ជ​ម្លោះនឹ​ង​គ្នា ​​

2017-03-27 09:40:00 8 hits


​តុ​លា​កា​រកំ​ពូល​ ​នឹង​​ប្រ​កា​ស​សា​លដី​កា​ ​សំ​ណុំ​រឿ​ងស្នើ​សុំ​នៅក្រៅ​ឃុំ​រ​ប​ស់ ​លោ​ក​ ​នី​ ​ច​រិយា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣​១​ ​មី​នា​ ​​

​តុ​លា​កា​រកំ​ពូល​ ​នឹង​​ប្រ​កា​ស​សា​លដី​កា​ ​សំ​ណុំ​រឿ​ងស្នើ​សុំ​នៅក្រៅ​ឃុំ​រ​ប​ស់ ​លោ​ក​ ​នី​ ​ច​រិយា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣​១​ ​មី​នា​ ​​

​តុ​លា​កា​រកំ​ពូល​ ​នឹង​​ប្រ​កា​ស​សា​លដី​កា​ ​សំ​ណុំ​រឿ​ងស្នើ​សុំ​នៅក្រៅ​ឃុំ​រ​ប​ស់ ​លោ​ក​ ​នី​ ​ច​រិយា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣​១​ ​មី​នា​ ​​

2017-03-25 08:35:00 6 hits


​ប​ក្ស​ប្រឆាំ​ង​ចោ​ទប​ក្ស​ម្ខា​ង​ទៀត​ថា ​បា​ន​ប​ង្កើ​ត​សមា​ជិ​ក​គ​ណៈក​ម្មា​ធិកា​រ​នា​យ​កប​​ក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជា​តិ​ក្លែ​ង​ក្លាយ​ដើ​ម្បី​វ៉ៃ​ប្រហា​រ​ប​ក្ស​​​ស​ង្រ្គោះ​ជា​តិ​​​

​ប​ក្ស​ប្រឆាំ​ង​ចោ​ទប​ក្ស​ម្ខា​ង​ទៀត​ថា ​បា​ន​ប​ង្កើ​ត​សមា​ជិ​ក​គ​ណៈក​ម្មា​ធិកា​រ​នា​យ​កប​​ក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជា​តិ​ក្លែ​ង​ក្លាយ​ដើ​ម្បី​វ៉ៃ​ប្រហា​រ​ប​ក្ស​​​ស​ង្រ្គោះ​ជា​តិ​​​

​ប​ក្ស​ប្រឆាំ​ង​ចោ​ទប​ក្ស​ម្ខា​ង​ទៀត​ថា ​បា​ន​ប​ង្កើ​ត​សមា​ជិ​ក​គ​ណៈក​ម្មា​ធិកា​រ​នា​យ​កប​​ក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជា​តិ​ក្លែ​ង​ក្លាយ​ដើ​ម្បី​វ៉ៃ​ប្រហា​រ​ប​ក្ស​​​ស​ង្រ្គោះ​ជា​តិ​​​

2017-03-25 08:30:00 17 hits


OMFREL has conducted and produced it’s full of one year report on democracy, elections and reform in 2016.

OMFREL has conducted and produced it’s full of one year report on democracy, elections and reform in 2016.

OMFREL has conducted and produced it’s full of one year report on democracy, elections and reform in 2016.

2017-03-24 16:55:00 10 hits


អតីតមេបក្សប្រឆាំង ស្នើរាជរដ្ឋាភិបាល អនុវត្តគោល នយោបាយកសិកម្ម

អតីតមេបក្សប្រឆាំង ស្នើរាជរដ្ឋាភិបាល អនុវត្តគោល នយោបាយកសិកម្ម

អតីតមេបក្សប្រឆាំង ស្នើរាជរដ្ឋាភិបាល អនុវត្តគោល នយោបាយកសិកម្ម

2017-03-24 15:55:00 7 hits


លោក សុខ ឥសាន ៖ សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនប្រជុំ លើកយកតែចំណុច អវិជ្ជមានមកនិយាយ

លោក សុខ ឥសាន ៖ សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនប្រជុំ លើកយកតែចំណុច អវិជ្ជមានមកនិយាយ

លោក សុខ ឥសាន ៖ សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនប្រជុំ លើកយកតែចំណុច អវិជ្ជមានមកនិយាយ

2017-03-24 15:05:00 8 hits


កម្ពុជា​ ច្រាន​ចោល​របាយការណ៍​​រិះគន់​របស់​ APHR

កម្ពុជា​ ច្រាន​ចោល​របាយការណ៍​​រិះគន់​របស់​ APHR

កម្ពុជា​ ច្រាន​ចោល​របាយការណ៍​​រិះគន់​របស់​ APHR

2017-03-24 14:20:00 10 hits


លក្ខណៈនៃការជ្រើសរើសមេឃុំ របស់គណបក្សយុវជនកម្ពុជា

លក្ខណៈនៃការជ្រើសរើសមេឃុំ របស់គណបក្សយុវជនកម្ពុជា

លក្ខណៈនៃការជ្រើសរើសមេឃុំ របស់គណបក្សយុវជនកម្ពុជា

2017-03-24 10:40:00 9 hits


ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមិនចូលរួមបោះឆ្នោតបើគ.ជ.ប មួយមិនមែនជា គ.ជ.ប ដែលឯករាជ្យ ត្រឹមត្រូវ

ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមិនចូលរួមបោះឆ្នោតបើគ.ជ.ប មួយមិនមែនជា គ.ជ.ប ដែលឯករាជ្យ ត្រឹមត្រូវ

ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមិនចូលរួមបោះឆ្នោតបើគ.ជ.ប មួយមិនមែនជា គ.ជ.ប ដែលឯករាជ្យ ត្រឹមត្រូវ

2017-03-24 10:35:00 12 hits


លោ​ក​ ​ស​ ខេ​ង​ ​ចា​ត់​តំណា​ង​រ​ប​ស់​ក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ​ឱ្យ​ជួ​ប​ពិភា​ក្សា​ជា​មួ​យ​គ​ណប​ក្ស​ប្រឆាំ​ង​រឿង​សមា​ជ​ដែ​ល​ក្រ​សួ​ង​ចោទ​ថា​ ​ខុ​ស​ច្បា​ប់​​​

លោ​ក​ ​ស​ ខេ​ង​ ​ចា​ត់​តំណា​ង​រ​ប​ស់​ក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ​ឱ្យ​ជួ​ប​ពិភា​ក្សា​ជា​មួ​យ​គ​ណប​ក្ស​ប្រឆាំ​ង​រឿង​សមា​ជ​ដែ​ល​ក្រ​សួ​ង​ចោទ​ថា​ ​ខុ​ស​ច្បា​ប់​​​

លោ​ក​ ​ស​ ខេ​ង​ ​ចា​ត់​តំណា​ង​រ​ប​ស់​ក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ​ឱ្យ​ជួ​ប​ពិភា​ក្សា​ជា​មួ​យ​គ​ណប​ក្ស​ប្រឆាំ​ង​រឿង​សមា​ជ​ដែ​ល​ក្រ​សួ​ង​ចោទ​ថា​ ​ខុ​ស​ច្បា​ប់​​​

2017-03-24 10:25:00 10 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា