កម្ពុជា​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ព្រឹទ្ធសភា​ដែល​លោក ហ៊ុន សែន នឹង​ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​ស្ថាប័ន​កំពូល​នេះ

កម្ពុជា​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ព្រឹទ្ធសភា​ដែល​លោក ហ៊ុន សែន នឹង​ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​ស្ថាប័ន​កំពូល​នេះ

កម្ពុជា​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ព្រឹទ្ធសភា​ដែល​លោក ហ៊ុន សែន នឹង​ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​ស្ថាប័ន​កំពូល​នេះ

2024-03-02 14:56:00 0 hits


ឧបការី​អាមេរិក​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចការ​ក្នុង​តំបន់​នឹង​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា

ឧបការី​អាមេរិក​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចការ​ក្នុង​តំបន់​នឹង​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា

ឧបការី​អាមេរិក​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចការ​ក្នុង​តំបន់​នឹង​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា

2024-03-02 14:55:00 0 hits


លោក រ៉ុង ឈុន មើលឃើញថា ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន

លោក រ៉ុង ឈុន មើលឃើញថា ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន

លោក រ៉ុង ឈុន មើលឃើញថា ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន

2024-03-02 14:52:00 0 hits


 ឧបការី​ស​ហរ​ដ្ឋ​អាមេ​រិ​ក ​នឹ​ងមក​បំ​ពេញ​ទ​ស្សន​កិ​ច្ច​នៅ​កម្ពុ​ជា​ ​ដើម្បី​​ប​ញ្ជាក់​ពី​ការពង្រឹង​ទំ​នាក់ទំ​នង​ទ្វេ​ភា​គី​ ​

ឧបការី​ស​ហរ​ដ្ឋ​អាមេ​រិ​ក ​នឹ​ងមក​បំ​ពេញ​ទ​ស្សន​កិ​ច្ច​នៅ​កម្ពុ​ជា​ ​ដើម្បី​​ប​ញ្ជាក់​ពី​ការពង្រឹង​ទំ​នាក់ទំ​នង​ទ្វេ​ភា​គី​ ​

ឧបការី​ស​ហរ​ដ្ឋ​អាមេ​រិ​ក ​នឹ​ងមក​បំ​ពេញ​ទ​ស្សន​កិ​ច្ច​នៅ​កម្ពុ​ជា​ ​ដើម្បី​​ប​ញ្ជាក់​ពី​ការពង្រឹង​ទំ​នាក់ទំ​នង​ទ្វេ​ភា​គី​ ​

2024-03-02 14:51:00 0 hits


គជបៈ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ប្រព្រឹត្តទៅ​ដោយមាន​សណ្តាប់ធ្នាប់​ល្អ មាន​អង្គ​បោះឆ្នោត​ ៩៩,៨៦%​ បាន​ទៅ​បោះឆ្នោត​

គជបៈ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ប្រព្រឹត្តទៅ​ដោយមាន​សណ្តាប់ធ្នាប់​ល្អ មាន​អង្គ​បោះឆ្នោត​ ៩៩,៨៦%​ បាន​ទៅ​បោះឆ្នោត​

គជបៈ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ប្រព្រឹត្តទៅ​ដោយមាន​សណ្តាប់ធ្នាប់​ល្អ មាន​អង្គ​បោះឆ្នោត​ ៩៩,៨៦%​ បាន​ទៅ​បោះឆ្នោត​

2024-03-02 14:50:00 1 hits


សហជីព​អន្តរជាតិ​ទាមទារឱ្យដោះលែង​ប្រធាន​សហជីព​ប្រចាំ​រោងចក្រ (Wing Stars) ជាបន្ទាន់

សហជីព​អន្តរជាតិ​ទាមទារឱ្យដោះលែង​ប្រធាន​សហជីព​ប្រចាំ​រោងចក្រ (Wing Stars) ជាបន្ទាន់

សហជីព​អន្តរជាតិ​ទាមទារឱ្យដោះលែង​ប្រធាន​សហជីព​ប្រចាំ​រោងចក្រ (Wing Stars) ជាបន្ទាន់

2024-03-02 14:49:00 1 hits


បងស្រី​សកម្មជន​ថៃ​ដែល​ត្រូវគេ​ចាប់​ពង្រត់​នៅ​កម្ពុជា​ត្រូវបាន​រារាំង​មិន​ឲ្យ​ចូល​​ជួប​លោក ហ៊ុន សែន

បងស្រី​សកម្មជន​ថៃ​ដែល​ត្រូវគេ​ចាប់​ពង្រត់​នៅ​កម្ពុជា​ត្រូវបាន​រារាំង​មិន​ឲ្យ​ចូល​​ជួប​លោក ហ៊ុន សែន

បងស្រី​សកម្មជន​ថៃ​ដែល​ត្រូវគេ​ចាប់​ពង្រត់​នៅ​កម្ពុជា​ត្រូវបាន​រារាំង​មិន​ឲ្យ​ចូល​​ជួប​លោក ហ៊ុន សែន

2024-03-02 14:48:00 1 hits


ប្រជា​សហគមន៍​ឡ​ពាង​ខកចិត្ត ដែល​តុលាការ​កំពូល​រក្សា​ការ​ផ្ដន្ទាទោស​ឱ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ជាង ២ឆ្នាំ​ពាក់ព័ន្ធ​ជម្លោះ​ដីធ្លី

ប្រជា​សហគមន៍​ឡ​ពាង​ខកចិត្ត ដែល​តុលាការ​កំពូល​រក្សា​ការ​ផ្ដន្ទាទោស​ឱ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ជាង ២ឆ្នាំ​ពាក់ព័ន្ធ​ជម្លោះ​ដីធ្លី

ប្រជា​សហគមន៍​ឡ​ពាង​ខកចិត្ត ដែល​តុលាការ​កំពូល​រក្សា​ការ​ផ្ដន្ទាទោស​ឱ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ជាង ២ឆ្នាំ​ពាក់ព័ន្ធ​ជម្លោះ​ដីធ្លី

2024-03-02 14:43:00 1 hits


បក្ស​កាន់អំណាច​និង​បក្ស​ប្រឆាំង បិទ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ព្រឹទ្ធសភា

បក្ស​កាន់អំណាច​និង​បក្ស​ប្រឆាំង បិទ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ព្រឹទ្ធសភា

បក្ស​កាន់អំណាច​និង​បក្ស​ប្រឆាំង បិទ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ព្រឹទ្ធសភា

2024-03-02 14:42:00 2 hits


 សកម្មជន​បរិស្ថាន​ស្នើ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ឱ្យ​មាន​តម្លាភាព​ចំពោះ​អ្នក​ចាក់​ថ្ម​ចូល​ទន្លេ

សកម្មជន​បរិស្ថាន​ស្នើ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ឱ្យ​មាន​តម្លាភាព​ចំពោះ​អ្នក​ចាក់​ថ្ម​ចូល​ទន្លេ

សកម្មជន​បរិស្ថាន​ស្នើ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ឱ្យ​មាន​តម្លាភាព​ចំពោះ​អ្នក​ចាក់​ថ្ម​ចូល​ទន្លេ

2024-02-28 14:42:00 17 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា