តុលាការ​សម្រេច​បន្ត​នីតិវិធី​ឃុំ​ខ្លួន​មន្ត្រី​សិទ្ធិមនុស្ស​ និង​មន្ត្រី​ គ.ជ.ប ៦​ខែ​ទៀត

តុលាការ​សម្រេច​បន្ត​នីតិវិធី​ឃុំ​ខ្លួន​មន្ត្រី​សិទ្ធិមនុស្ស​ និង​មន្ត្រី​ គ.ជ.ប ៦​ខែ​ទៀត

តុលាការ​សម្រេច​បន្ត​នីតិវិធី​ឃុំ​ខ្លួន​មន្ត្រី​សិទ្ធិមនុស្ស​ និង​មន្ត្រី​ គ.ជ.ប ៦​ខែ​ទៀត

2017-04-27 16:25:00 4 hits


​លោ​ក​​កឹ​ម​​សុ​ខា​​នឹង​​ធ្វើ​ដំ​ណើ​រទៅ​អា​មេ​រិ​ក​នៅ​ស​ប្ដា​ហ៍​ក្រោ​យ​ដើ​ម្បី​ជួ​ប​ជា​មួ​យម​​ន្ត្រី​សំ​ខា​ន់​ៗនៃ​រ​ដ្ឋបា​ល​លោ​ក​ប្រ​ធានា​ធិ​ប​តី​​​​​​ដូ​ណា​ល់​ ត្រាំ​​​

​លោ​ក​​កឹ​ម​​សុ​ខា​​នឹង​​ធ្វើ​ដំ​ណើ​រទៅ​អា​មេ​រិ​ក​នៅ​ស​ប្ដា​ហ៍​ក្រោ​យ​ដើ​ម្បី​ជួ​ប​ជា​មួ​យម​​ន្ត្រី​សំ​ខា​ន់​ៗនៃ​រ​ដ្ឋបា​ល​លោ​ក​ប្រ​ធានា​ធិ​ប​តី​​​​​​ដូ​ណា​ល់​ ត្រាំ​​​

​លោ​ក​​កឹ​ម​​សុ​ខា​​នឹង​​ធ្វើ​ដំ​ណើ​រទៅ​អា​មេ​រិ​ក​នៅ​ស​ប្ដា​ហ៍​ក្រោ​យ​ដើ​ម្បី​ជួ​ប​ជា​មួ​យម​​ន្ត្រី​សំ​ខា​ន់​ៗនៃ​រ​ដ្ឋបា​ល​លោ​ក​ប្រ​ធានា​ធិ​ប​តី​​​​​​ដូ​ណា​ល់​ ត្រាំ​​​

2017-04-27 15:30:00 8 hits


រ​ដ្ឋា​ភិបា​ល​ថា​​អំ​ពើ​ហិ​ង្សា​លើ​តំ​ណា​ង​រា​ស្រ្ត​ពី​រ​រូ​បរ​ប​ស់​គ​ណ​ប​ក្ស​ស​ង្រ្គោះ​ជាតិ​កា​ល​ពី​២​ឆ្នាំ​មុ​ន​​ជ​ន​ល្មើស​បា​ន​​ផ្ដ​ន្ទា​ទោ​ស​រួ​ច​ហើ​យ

រ​ដ្ឋា​ភិបា​ល​ថា​​អំ​ពើ​ហិ​ង្សា​លើ​តំ​ណា​ង​រា​ស្រ្ត​ពី​រ​រូ​បរ​ប​ស់​គ​ណ​ប​ក្ស​ស​ង្រ្គោះ​ជាតិ​កា​ល​ពី​២​ឆ្នាំ​មុ​ន​​ជ​ន​ល្មើស​បា​ន​​ផ្ដ​ន្ទា​ទោ​ស​រួ​ច​ហើ​យ

រ​ដ្ឋា​ភិបា​ល​ថា​​អំ​ពើ​ហិ​ង្សា​លើ​តំ​ណា​ង​រា​ស្រ្ត​ពី​រ​រូ​បរ​ប​ស់​គ​ណ​ប​ក្ស​ស​ង្រ្គោះ​ជាតិ​កា​ល​ពី​២​ឆ្នាំ​មុ​ន​​ជ​ន​ល្មើស​បា​ន​​ផ្ដ​ន្ទា​ទោ​ស​រួ​ច​ហើ​យ

2017-04-27 15:25:00 6 hits


​វិ​ទ្យុអា​ស៊ី​សេ​​រី​ចេញ​សេ​ច​ក្ដី​ថ្លែ​ង​កា​រ​ណ៍​ជុំ​វិ​ញក​រ​ណី​លោ​ក​​ជុ​ន ​ច័​ន្ទ​បុត្រ​​ដោ​យ​ចា​ត់ទុ​ក​កា​រ​ចោ​ទ​ប្រ​កា​ន់នេះ​ថា​​ជា​កា​រ​​គ​ម្រា​មកំ​ហែ​ង​យ៉ា​ង​ធ្ង​ន់​ធ្ងរ​​ដើ​ម្បី​បំ​ភិត​បំ​ភ័​យ​​​​

​វិ​ទ្យុអា​ស៊ី​សេ​​រី​ចេញ​សេ​ច​ក្ដី​ថ្លែ​ង​កា​រ​ណ៍​ជុំ​វិ​ញក​រ​ណី​លោ​ក​​ជុ​ន ​ច័​ន្ទ​បុត្រ​​ដោ​យ​ចា​ត់ទុ​ក​កា​រ​ចោ​ទ​ប្រ​កា​ន់នេះ​ថា​​ជា​កា​រ​​គ​ម្រា​មកំ​ហែ​ង​យ៉ា​ង​ធ្ង​ន់​ធ្ងរ​​ដើ​ម្បី​បំ​ភិត​បំ​ភ័​យ​​​​

​វិ​ទ្យុអា​ស៊ី​សេ​​រី​ចេញ​សេ​ច​ក្ដី​ថ្លែ​ង​កា​រ​ណ៍​ជុំ​វិ​ញក​រ​ណី​លោ​ក​​ជុ​ន ​ច័​ន្ទ​បុត្រ​​ដោ​យ​ចា​ត់ទុ​ក​កា​រ​ចោ​ទ​ប្រ​កា​ន់នេះ​ថា​​ជា​កា​រ​​គ​ម្រា​មកំ​ហែ​ង​យ៉ា​ង​ធ្ង​ន់​ធ្ងរ​​ដើ​ម្បី​បំ​ភិត​បំ​ភ័​យ​​​​

2017-04-27 15:20:00 8 hits


លោក​​​ឡុង​​រី​​ស​ម្រេ​ច​ចូ​ល​ខ្លួ​ន​បំ​​ភ្លឺ​ជូ​ន​តុ​លា​ការ​​ក្រុ​ង​ភ្នំ​ពេ​ញ​​​ក្នុ​ង​នា​ម​ជាសា​​ក្សី​នៃ​សំ​ណុំ​រឿង​​លោក​​ជុ​ន​​ច័​​ន្ទ​បុត្រ​​​​

លោក​​​ឡុង​​រី​​ស​ម្រេ​ច​ចូ​ល​ខ្លួ​ន​បំ​​ភ្លឺ​ជូ​ន​តុ​លា​ការ​​ក្រុ​ង​ភ្នំ​ពេ​ញ​​​ក្នុ​ង​នា​ម​ជាសា​​ក្សី​នៃ​សំ​ណុំ​រឿង​​លោក​​ជុ​ន​​ច័​​ន្ទ​បុត្រ​​​​

លោក​​​ឡុង​​រី​​ស​ម្រេ​ច​ចូ​ល​ខ្លួ​ន​បំ​​ភ្លឺ​ជូ​ន​តុ​លា​ការ​​ក្រុ​ង​ភ្នំ​ពេ​ញ​​​ក្នុ​ង​នា​ម​ជាសា​​ក្សី​នៃ​សំ​ណុំ​រឿង​​លោក​​ជុ​ន​​ច័​​ន្ទ​បុត្រ​​​​

2017-04-27 15:15:00 7 hits


រ​ដ្ឋា​ភិបា​ល​ថា​​អំ​ពើ​ហិ​ង្សា​លើ​តំ​ណា​ង​រា​ស្រ្ត​ពី​រ​រូ​បរ​ប​ស់​គ​ណ​ប​ក្ស​ស​ង្រ្គោះ​ជាតិ​កា​ល​ពី​២​ឆ្នាំ​មុ​ន​​ជ​ន​ល្មើស​បា​ន​​ផ្ដ​ន្ទា​ទោ​ស​រួ​ច​ហើ​យ​​​​​​​

រ​ដ្ឋា​ភិបា​ល​ថា​​អំ​ពើ​ហិ​ង្សា​លើ​តំ​ណា​ង​រា​ស្រ្ត​ពី​រ​រូ​បរ​ប​ស់​គ​ណ​ប​ក្ស​ស​ង្រ្គោះ​ជាតិ​កា​ល​ពី​២​ឆ្នាំ​មុ​ន​​ជ​ន​ល្មើស​បា​ន​​ផ្ដ​ន្ទា​ទោ​ស​រួ​ច​ហើ​យ​​​​​​​

រ​ដ្ឋា​ភិបា​ល​ថា​​អំ​ពើ​ហិ​ង្សា​លើ​តំ​ណា​ង​រា​ស្រ្ត​ពី​រ​រូ​បរ​ប​ស់​គ​ណ​ប​ក្ស​ស​ង្រ្គោះ​ជាតិ​កា​ល​ពី​២​ឆ្នាំ​មុ​ន​​ជ​ន​ល្មើស​បា​ន​​ផ្ដ​ន្ទា​ទោ​ស​រួ​ច​ហើ​យ​​​​​​​

2017-04-27 15:11:00 4 hits


លោក ហ៊ុន សែន រិះគន់អ្នកថាកម្ពុជាគ្មានគោលការណ៍នាំពលករចូលស្រុកវិញដូចភូមា

លោក ហ៊ុន សែន រិះគន់អ្នកថាកម្ពុជាគ្មានគោលការណ៍នាំពលករចូលស្រុកវិញដូចភូមា

លោក ហ៊ុន សែន រិះគន់អ្នកថាកម្ពុជាគ្មានគោលការណ៍នាំពលករចូលស្រុកវិញដូចភូមា

2017-04-27 15:10:00 6 hits


បក្សខ្មែររួបរួម ជាតិប្រកាស ទទួលស្គាល់ សមាជិកថ្មី១១០នាក់ មកពីគណបក្សសំបុកឃ្មុំ

បក្សខ្មែររួបរួម ជាតិប្រកាស ទទួលស្គាល់ សមាជិកថ្មី១១០នាក់ មកពីគណបក្សសំបុកឃ្មុំ

បក្សខ្មែររួបរួម ជាតិប្រកាស ទទួលស្គាល់ សមាជិកថ្មី១១០នាក់ មកពីគណបក្សសំបុកឃ្មុំ

2017-04-26 17:05:00 10 hits


ព័ត៌មានច្រើនផ្សេងទៀត...


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា