បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តសៀមរាប

បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តសៀមរាប

បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តសៀមរាប

2017-05-23 11:50:00 2 hits


បញ្ជីឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

បញ្ជីឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

បញ្ជីឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

2017-05-23 10:45:00 2 hits


បញ្ជីឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តបាត់ដំបង

បញ្ជីឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តបាត់ដំបង

បញ្ជីឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តបាត់ដំបង

2017-05-23 10:20:00 2 hits


បញ្ជីឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តកំពង់ចាម

បញ្ជីឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តកំពង់ចាម

បញ្ជីឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តកំពង់ចាម

2017-05-23 10:15:00 2 hits


បញ្ជីឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

បញ្ជីឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

បញ្ជីឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

2017-05-23 10:10:00 2 hits


បញ្ជី​ឈ្មោះ​ទីតាំង​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧

បញ្ជី​ឈ្មោះ​ទីតាំង​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧

បញ្ជី​ឈ្មោះ​ទីតាំង​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧

2017-05-23 10:05:00 3 hits


ម​ន្រ្តី​រ​ដ្ឋា​ភិ​បាល​ចោ​ទ​លោ​ក​ ​កឹ​ម​ ​សុ​ខា​ ​ដែ​ល​គ្រោ​ង​រំ​លា​យ​ក្រ​សួង​អ​ភិ​វ​ឌ្ឍ​ន៍​ជន​ប​ទ​ថា​ ​កំ​ពុ​ងបំ​​ផ្លា​ញ​ឆ្នាំ​​ង​បា​យ​ព​ល​រ​ដ្ឋ​ ​និ​ង​ជា​ការ​ស​ង​សឹ​ក​ព​ល​រ​ដ្ឋ​នៅ​ជ​ន​ប​ទ​ដែ​លមិ​ន​បោះ​​ឆ្នោ​ត​ឱ្យ​ខ្លួ​ន​​​

ម​ន្រ្តី​រ​ដ្ឋា​ភិ​បាល​ចោ​ទ​លោ​ក​ ​កឹ​ម​ ​សុ​ខា​ ​ដែ​ល​គ្រោ​ង​រំ​លា​យ​ក្រ​សួង​អ​ភិ​វ​ឌ្ឍ​ន៍​ជន​ប​ទ​ថា​ ​កំ​ពុ​ងបំ​​ផ្លា​ញ​ឆ្នាំ​​ង​បា​យ​ព​ល​រ​ដ្ឋ​ ​និ​ង​ជា​ការ​ស​ង​សឹ​ក​ព​ល​រ​ដ្ឋ​នៅ​ជ​ន​ប​ទ​ដែ​លមិ​ន​បោះ​​ឆ្នោ​ត​ឱ្យ​ខ្លួ​ន​​​

ម​ន្រ្តី​រ​ដ្ឋា​ភិ​បាល​ចោ​ទ​លោ​ក​ ​កឹ​ម​ ​សុ​ខា​ ​ដែ​ល​គ្រោ​ង​រំ​លា​យ​ក្រ​សួង​អ​ភិ​វ​ឌ្ឍ​ន៍​ជន​ប​ទ​ថា​ ​កំ​ពុ​ងបំ​​ផ្លា​ញ​ឆ្នាំ​​ង​បា​យ​ព​ល​រ​ដ្ឋ​ ​និ​ង​ជា​ការ​ស​ង​សឹ​ក​ព​ល​រ​ដ្ឋ​នៅ​ជ​ន​ប​ទ​ដែ​លមិ​ន​បោះ​​ឆ្នោ​ត​ឱ្យ​ខ្លួ​ន​​​

2017-05-22 15:30:00 4 hits


លោក កែវ រ៉េមី លើកទឹកចិត្ត ឲ្យអ្នកទទួលរងការគំរាមកំហែង ក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោត ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគ.ជ.ប

លោក កែវ រ៉េមី លើកទឹកចិត្ត ឲ្យអ្នកទទួលរងការគំរាមកំហែង ក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោត ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគ.ជ.ប

លោក កែវ រ៉េមី លើកទឹកចិត្ត ឲ្យអ្នកទទួលរងការគំរាមកំហែង ក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោត ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគ.ជ.ប

2017-05-22 14:55:00 5 hits


ព័ត៌មានច្រើនផ្សេងទៀត...


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា