លោក​ ហ៊ុន​ សែន​ ហៅ​អ្នក​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​ពី COVID-19 ថា​ជា​ភេរវករ​

លោក​ ហ៊ុន​ សែន​ ហៅ​អ្នក​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​ពី COVID-19 ថា​ជា​ភេរវករ​

លោក​ ហ៊ុន​ សែន​ ហៅ​អ្នក​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​ពី COVID-19 ថា​ជា​ភេរវករ​

2020-03-05 10:06:00 54 hits


លោក​ ហ៊ុន​ សែន​ ប្រាប់​​ឱ្យ​​គ្រប់​​ស្ថាប័ន​​ទាំង​អស់​​​កាត់​​បន្ថយ​​ចំណាយ​​៥០​​ភាគ​​រយ​​

លោក​ ហ៊ុន​ សែន​ ប្រាប់​​ឱ្យ​​គ្រប់​​ស្ថាប័ន​​ទាំង​អស់​​​កាត់​​បន្ថយ​​ចំណាយ​​៥០​​ភាគ​​រយ​​

លោក​ ហ៊ុន​ សែន​ ប្រាប់​​ឱ្យ​​គ្រប់​​ស្ថាប័ន​​ទាំង​អស់​​​កាត់​​បន្ថយ​​ចំណាយ​​៥០​​ភាគ​​រយ​​

2020-03-05 09:43:00 53 hits


ធនាគារ​ ANZ​ អូស្ត្រាលី​ព្រម​ផ្តល់​​ថវិកា​ដល់​គ្រួសារ​រងគ្រោះ​នៅ​កំពង់​ស្ពឺ​ដោយ​​ក្រុមហ៊ុន​ស្ករ​​អ្នក​មាន​អំណាច

ធនាគារ​ ANZ​ អូស្ត្រាលី​ព្រម​ផ្តល់​​ថវិកា​ដល់​គ្រួសារ​រងគ្រោះ​នៅ​កំពង់​ស្ពឺ​ដោយ​​ក្រុមហ៊ុន​ស្ករ​​អ្នក​មាន​អំណាច

ធនាគារ​ ANZ​ អូស្ត្រាលី​ព្រម​ផ្តល់​​ថវិកា​ដល់​គ្រួសារ​រងគ្រោះ​នៅ​កំពង់​ស្ពឺ​ដោយ​​ក្រុមហ៊ុន​ស្ករ​​អ្នក​មាន​អំណាច

2020-02-27 10:07:00 87 hits


លោក ហ៊ុន សែន ស្នើសុំ​ចិន​ឲ្យ​ប្រញាប់​ដឹក​ក្រណាត់​តាម​កប៉ាល់​ហោះ និង​កប៉ាល់​ទឹក មក​កម្ពុជា ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​វិបត្តិ​បិទ​រោងចក្

លោក ហ៊ុន សែន ស្នើសុំ​ចិន​ឲ្យ​ប្រញាប់​ដឹក​ក្រណាត់​តាម​កប៉ាល់​ហោះ និង​កប៉ាល់​ទឹក មក​កម្ពុជា ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​វិបត្តិ​បិទ​រោងចក្

លោក ហ៊ុន សែន ស្នើសុំ​ចិន​ឲ្យ​ប្រញាប់​ដឹក​ក្រណាត់​តាម​កប៉ាល់​ហោះ និង​កប៉ាល់​ទឹក មក​កម្ពុជា ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​វិបត្តិ​បិទ​រោងចក្

2020-02-27 09:55:00 83 hits


លោក ហ៊ុន សែន ប្រកាស​ថា ​លោក កឹម សុខា មានទោស​ក្បត់ជាតិ ស្រប​ពេល​តុលាការ​នឹង​បន្ត​សវនាការ​សប្ដាហ៍​ទី៦ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ

លោក ហ៊ុន សែន ប្រកាស​ថា ​លោក កឹម សុខា មានទោស​ក្បត់ជាតិ ស្រប​ពេល​តុលាការ​នឹង​បន្ត​សវនាការ​សប្ដាហ៍​ទី៦ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ

លោក ហ៊ុន សែន ប្រកាស​ថា ​លោក កឹម សុខា មានទោស​ក្បត់ជាតិ ស្រប​ពេល​តុលាការ​នឹង​បន្ត​សវនាការ​សប្ដាហ៍​ទី៦ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ

2020-02-27 09:52:00 82 hits


មន្ត្រី​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ថា លោក ហ៊ុន សែន ជា​អ្នក​ផ្ដល់​គំរូ​អាក្រក់​ដល់​មន្ត្រី​ថ្នាក់​ក្រោម

មន្ត្រី​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ថា លោក ហ៊ុន សែន ជា​អ្នក​ផ្ដល់​គំរូ​អាក្រក់​ដល់​មន្ត្រី​ថ្នាក់​ក្រោម

មន្ត្រី​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ថា លោក ហ៊ុន សែន ជា​អ្នក​ផ្ដល់​គំរូ​អាក្រក់​ដល់​មន្ត្រី​ថ្នាក់​ក្រោម

2020-02-27 09:48:00 71 hits


តុលាការ​សួរដេញដោល លោក កឹម សុខា ច្រើន​អំពី​រឿង​បង្កើត​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ

តុលាការ​សួរដេញដោល លោក កឹម សុខា ច្រើន​អំពី​រឿង​បង្កើត​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ

តុលាការ​សួរដេញដោល លោក កឹម សុខា ច្រើន​អំពី​រឿង​បង្កើត​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ

2020-02-27 09:45:00 73 hits


វិភាគ​៖​ តើ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​អាច​ទទួល​កំណើន​ដូច​ការ​រំពឹង​ទុក​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​ឬ​ទេ​?​

វិភាគ​៖​ តើ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​អាច​ទទួល​កំណើន​ដូច​ការ​រំពឹង​ទុក​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​ឬ​ទេ​?​

វិភាគ​៖​ តើ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​អាច​ទទួល​កំណើន​ដូច​ការ​រំពឹង​ទុក​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​ឬ​ទេ​?​

2020-02-27 09:35:00 65 hits


លោក​ហ៊ុនសែន​បាន​សន្យា​​បន្ធូរ​បន្ថយ​ពន្ធ​លើ​រោងចក្រ​កាត់​ដេរ​ដោយ​សារ​មេរោគ​កូរ៉ូណា និង​ការ​ខាត​បង់​ឋានៈ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ EBA

លោក​ហ៊ុនសែន​បាន​សន្យា​​បន្ធូរ​បន្ថយ​ពន្ធ​លើ​រោងចក្រ​កាត់​ដេរ​ដោយ​សារ​មេរោគ​កូរ៉ូណា និង​ការ​ខាត​បង់​ឋានៈ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ EBA

លោក​ហ៊ុនសែន​បាន​សន្យា​​បន្ធូរ​បន្ថយ​ពន្ធ​លើ​រោងចក្រ​កាត់​ដេរ​ដោយ​សារ​មេរោគ​កូរ៉ូណា និង​ការ​ខាត​បង់​ឋានៈ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ EBA

2020-02-25 09:47:00 68 hits


សមាគម​កាត់ដេរ​ស្នើ​ឲ្យ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ផ្តល់​ឋានៈ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA ឲ្យ​កម្ពុជា​វិញ

សមាគម​កាត់ដេរ​ស្នើ​ឲ្យ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ផ្តល់​ឋានៈ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA ឲ្យ​កម្ពុជា​វិញ

សមាគម​កាត់ដេរ​ស្នើ​ឲ្យ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ផ្តល់​ឋានៈ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA ឲ្យ​កម្ពុជា​វិញ

2020-02-20 10:02:00 80 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា