សាច់ញាតិ​សកម្មជន​មាតា​ធម្មជាតិ​បួងសួង​សុំ​ឱ្យ​អ្នក​ជាប់ឃុំ​រួច​ផុត​ពី​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ និង​អាច​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ

សាច់ញាតិ​សកម្មជន​មាតា​ធម្មជាតិ​បួងសួង​សុំ​ឱ្យ​អ្នក​ជាប់ឃុំ​រួច​ផុត​ពី​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ និង​អាច​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ

សាច់ញាតិ​សកម្មជន​មាតា​ធម្មជាតិ​បួងសួង​សុំ​ឱ្យ​អ្នក​ជាប់ឃុំ​រួច​ផុត​ពី​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ និង​អាច​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ

2021-06-11 18:10:00 5 hits


ខ្មែរ​ក្រោម​ទាមទារ​ទៅ​វៀតណាម​ថា ត្រូវ​​ទទួល​ស្គាល់​ខ្មែរ​ក្រោម​ ជា​ជន​ជាតិ​ដើម​ម្ចាស់​ស្រុក

ខ្មែរ​ក្រោម​ទាមទារ​ទៅ​វៀតណាម​ថា ត្រូវ​​ទទួល​ស្គាល់​ខ្មែរ​ក្រោម​ ជា​ជន​ជាតិ​ដើម​ម្ចាស់​ស្រុក

ខ្មែរ​ក្រោម​ទាមទារ​ទៅ​វៀតណាម​ថា ត្រូវ​​ទទួល​ស្គាល់​ខ្មែរ​ក្រោម​ ជា​ជន​ជាតិ​ដើម​ម្ចាស់​ស្រុក

2021-06-11 18:08:00 10 hits


សហ​គមន៍​​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ បង្ហាញ​ក្តី​បារម្ភ​ចំពោះ​កម្ពុជា​ខ្លាច​មាន​វាសនា​ដូច​កម្ពុជា​ក្រោម​​សព្វថ្ងៃ​

សហ​គមន៍​​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ បង្ហាញ​ក្តី​បារម្ភ​ចំពោះ​កម្ពុជា​ខ្លាច​មាន​វាសនា​ដូច​កម្ពុជា​ក្រោម​​សព្វថ្ងៃ​

សហ​គមន៍​​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ បង្ហាញ​ក្តី​បារម្ភ​ចំពោះ​កម្ពុជា​ខ្លាច​មាន​វាសនា​ដូច​កម្ពុជា​ក្រោម​​សព្វថ្ងៃ​

2021-06-11 18:04:00 7 hits


តុលាការ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​សម្រេច​ឃុំ​ខ្លួន​​មនុស្ស​​២​នាក់ ក្រោយ​មាន​មនុស្ស​​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ពុល​ស្រា

តុលាការ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​សម្រេច​ឃុំ​ខ្លួន​​មនុស្ស​​២​នាក់ ក្រោយ​មាន​មនុស្ស​​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ពុល​ស្រា

តុលាការ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​សម្រេច​ឃុំ​ខ្លួន​​មនុស្ស​​២​នាក់ ក្រោយ​មាន​មនុស្ស​​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ពុល​ស្រា

2021-06-11 17:27:00 12 hits


អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ថា​ ជន​ជាប់​ឃុំ​នៅ​ក្នុង​ពន្ធនា​គារ​ខេត្ត​ចំនួន​ពីរ​ទៀត​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩​

អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ថា​ ជន​ជាប់​ឃុំ​នៅ​ក្នុង​ពន្ធនា​គារ​ខេត្ត​ចំនួន​ពីរ​ទៀត​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩​

អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ថា​ ជន​ជាប់​ឃុំ​នៅ​ក្នុង​ពន្ធនា​គារ​ខេត្ត​ចំនួន​ពីរ​ទៀត​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩​

2021-06-11 17:26:00 12 hits


មន្ត្រី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ថា​យោធា​ដែល​បាញ់​ពលរដ្ឋ​ឱ្យ​រង​របួស​នឹង​យក​មក​កាត់​ទោស​

មន្ត្រី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ថា​យោធា​ដែល​បាញ់​ពលរដ្ឋ​ឱ្យ​រង​របួស​នឹង​យក​មក​កាត់​ទោស​

មន្ត្រី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ថា​យោធា​ដែល​បាញ់​ពលរដ្ឋ​ឱ្យ​រង​របួស​នឹង​យក​មក​កាត់​ទោស​

2021-06-11 17:22:00 13 hits


ក្រសួង​សុខាភិបាល​ទទូច​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ឈប់​ពិសា​ស្រា​ ដែល​មិន​មាន​ប្រភព​ច្បាស់​លាស់​ បន្ទាប់​ពី​ពុល​ស្លាប់​ ៣១ នាក់

ក្រសួង​សុខាភិបាល​ទទូច​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ឈប់​ពិសា​ស្រា​ ដែល​មិន​មាន​ប្រភព​ច្បាស់​លាស់​ បន្ទាប់​ពី​ពុល​ស្លាប់​ ៣១ នាក់

ក្រសួង​សុខាភិបាល​ទទូច​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ឈប់​ពិសា​ស្រា​ ដែល​មិន​មាន​ប្រភព​ច្បាស់​លាស់​ បន្ទាប់​ពី​ពុល​ស្លាប់​ ៣១ នាក់

2021-06-10 16:31:00 21 hits


ស្ថានឯកអគ្គរាជទូត​កម្ពុជា ប្រាប់​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​កំពុង​ស្នាក់នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​បាតុភូតធម្មជាតិ និង​ជំងឺ​កូវីដ

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូត​កម្ពុជា ប្រាប់​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​កំពុង​ស្នាក់នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​បាតុភូតធម្មជាតិ និង​ជំងឺ​កូវីដ

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូត​កម្ពុជា ប្រាប់​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​កំពុង​ស្នាក់នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​បាតុភូតធម្មជាតិ និង​ជំងឺ​កូវីដ

2021-06-10 16:30:00 19 hits


ង្គការ WCS បង្ហាញ​ក្តីបារម្ភ​ពី​ចំនួន​សត្វខ្សឹប ដែល​បាន​ថយចុះ​យ៉ាងគំហុក

ង្គការ WCS បង្ហាញ​ក្តីបារម្ភ​ពី​ចំនួន​សត្វខ្សឹប ដែល​បាន​ថយចុះ​យ៉ាងគំហុក

ង្គការ WCS បង្ហាញ​ក្តីបារម្ភ​ពី​ចំនួន​សត្វខ្សឹប ដែល​បាន​ថយចុះ​យ៉ាងគំហុក

2021-06-10 16:29:00 15 hits


រដ្ឋសភា​សម្រេច​អនុម័ត​បញ្ចូន​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​មួយចំនួន​ទៅ​គណៈកម្មការ​សាមី​ធ្វើការ​ពិនិត្យ​បន្ត

រដ្ឋសភា​សម្រេច​អនុម័ត​បញ្ចូន​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​មួយចំនួន​ទៅ​គណៈកម្មការ​សាមី​ធ្វើការ​ពិនិត្យ​បន្ត

រដ្ឋសភា​សម្រេច​អនុម័ត​បញ្ចូន​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​មួយចំនួន​ទៅ​គណៈកម្មការ​សាមី​ធ្វើការ​ពិនិត្យ​បន្ត

2021-06-10 16:28:00 21 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា