អ្នក​វិភាគ​និង​អ្នក​នយោបាយ​៖ កម្ពុជា​មិន​ទាន់​អនុវត្ត​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ទីក្រុង​ប៉ារីស​ស្រប​តាម​គោលការណ៍​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​នៅ​ឡើយ

អ្នក​វិភាគ​និង​អ្នក​នយោបាយ​៖ កម្ពុជា​មិន​ទាន់​អនុវត្ត​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ទីក្រុង​ប៉ារីស​ស្រប​តាម​គោលការណ៍​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​នៅ​ឡើយ

អ្នក​វិភាគ​និង​អ្នក​នយោបាយ​៖ កម្ពុជា​មិន​ទាន់​អនុវត្ត​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ទីក្រុង​ប៉ារីស​ស្រប​តាម​គោលការណ៍​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​នៅ​ឡើយ

2021-10-22 16:33:00 5 hits


រដ្ឋមន្ត្រី​មហាផ្ទៃ​ណែនាំ​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ត្រូវ​ផ្ទេរ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​មុខងារ​ ត្រូវផ្ទេរ​ទៅឱ្យ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ឱ្យ​បាន​លឿន

រដ្ឋមន្ត្រី​មហាផ្ទៃ​ណែនាំ​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ត្រូវ​ផ្ទេរ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​មុខងារ​ ត្រូវផ្ទេរ​ទៅឱ្យ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ឱ្យ​បាន​លឿន

រដ្ឋមន្ត្រី​មហាផ្ទៃ​ណែនាំ​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ត្រូវ​ផ្ទេរ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​មុខងារ​ ត្រូវផ្ទេរ​ទៅឱ្យ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ឱ្យ​បាន​លឿន

2021-10-22 16:32:00 5 hits


ពលរដ្ឋ​នៅ​កំពង់ស្ពឺ​បន្ត​ការ​តវ៉ា ខណៈ​ទាហាន​នៅ​បន្ត​ឈូសឆាយ​ដីព្រៃ​សហគមន៍​របស់​ពួកគេ

ពលរដ្ឋ​នៅ​កំពង់ស្ពឺ​បន្ត​ការ​តវ៉ា ខណៈ​ទាហាន​នៅ​បន្ត​ឈូសឆាយ​ដីព្រៃ​សហគមន៍​របស់​ពួកគេ

ពលរដ្ឋ​នៅ​កំពង់ស្ពឺ​បន្ត​ការ​តវ៉ា ខណៈ​ទាហាន​នៅ​បន្ត​ឈូសឆាយ​ដីព្រៃ​សហគមន៍​របស់​ពួកគេ

2021-10-22 16:30:00 5 hits


ខួប៣០ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងសនិ្តភាព៖នៅកម្ពុជាមានទាំងការរៀបចំអបអរ និងធ្វើវេទិកាជជែកពិភាក្សាផ្សេងៗគ្នា

ខួប៣០ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងសនិ្តភាព៖នៅកម្ពុជាមានទាំងការរៀបចំអបអរ និងធ្វើវេទិកាជជែកពិភាក្សាផ្សេងៗគ្នា

ខួប៣០ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងសនិ្តភាព៖នៅកម្ពុជាមានទាំងការរៀបចំអបអរ និងធ្វើវេទិកាជជែកពិភាក្សាផ្សេងៗគ្នា

2021-10-22 16:29:00 4 hits


FTA កម្ពុជា-កូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើពិធីប្តូរសារគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងស្រុង

FTA កម្ពុជា-កូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើពិធីប្តូរសារគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងស្រុង

FTA កម្ពុជា-កូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើពិធីប្តូរសារគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងស្រុង

2021-10-22 16:28:00 5 hits


អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ សង់​ប៉ម​ការពារ​ឆ្នេរ​សមុទ្ទ សម្រាប់​យាម​ល្បាត​គ្រោះថ្នាក់​លង់​ទឹក

អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ សង់​ប៉ម​ការពារ​ឆ្នេរ​សមុទ្ទ សម្រាប់​យាម​ល្បាត​គ្រោះថ្នាក់​លង់​ទឹក

អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ សង់​ប៉ម​ការពារ​ឆ្នេរ​សមុទ្ទ សម្រាប់​យាម​ល្បាត​គ្រោះថ្នាក់​លង់​ទឹក

2021-10-22 16:27:00 3 hits


មន្ត្រី​ជំនាញ​សាធារណការ បន្ត​ពិនិត្យ​សេចក្តី​ព្រាងច្បាប់ ស្តីពី​ទឹក​កខ្វក់ និង​ប្រព័ន្ធ​លូ

មន្ត្រី​ជំនាញ​សាធារណការ បន្ត​ពិនិត្យ​សេចក្តី​ព្រាងច្បាប់ ស្តីពី​ទឹក​កខ្វក់ និង​ប្រព័ន្ធ​លូ

មន្ត្រី​ជំនាញ​សាធារណការ បន្ត​ពិនិត្យ​សេចក្តី​ព្រាងច្បាប់ ស្តីពី​ទឹក​កខ្វក់ និង​ប្រព័ន្ធ​លូ

2021-10-22 16:23:00 3 hits


អ្នក​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ថា រដ្ឋាភិបាល​គួរ​តែ​ធ្វើ​តាម​សំណើ​របស់​អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​នៃ អ.ស.ប ដើម្បី​គោរព​សេរីភាព​បញ្ចេញ​មតិ

អ្នក​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ថា រដ្ឋាភិបាល​គួរ​តែ​ធ្វើ​តាម​សំណើ​របស់​អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​នៃ អ.ស.ប ដើម្បី​គោរព​សេរីភាព​បញ្ចេញ​មតិ

អ្នក​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ថា រដ្ឋាភិបាល​គួរ​តែ​ធ្វើ​តាម​សំណើ​របស់​អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​នៃ អ.ស.ប ដើម្បី​គោរព​សេរីភាព​បញ្ចេញ​មតិ

2021-10-22 16:22:00 3 hits


ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ បិទ​បញ្ចប់​ការ​អនុវត្ត​វិធានការ​រដ្ឋបាល​លើ​ការ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩

ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ បិទ​បញ្ចប់​ការ​អនុវត្ត​វិធានការ​រដ្ឋបាល​លើ​ការ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩

ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ បិទ​បញ្ចប់​ការ​អនុវត្ត​វិធានការ​រដ្ឋបាល​លើ​ការ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩

2021-10-22 16:20:00 3 hits


មន្ត្រីថា តម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​នៅ​កម្ពុជា​ឡើង​ខ្ពស់​ដោយសារ​ថ្លៃ​ប្រេង​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​ប្រែប្រួល

មន្ត្រីថា តម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​នៅ​កម្ពុជា​ឡើង​ខ្ពស់​ដោយសារ​ថ្លៃ​ប្រេង​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​ប្រែប្រួល

មន្ត្រីថា តម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​នៅ​កម្ពុជា​ឡើង​ខ្ពស់​ដោយសារ​ថ្លៃ​ប្រេង​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​ប្រែប្រួល

2021-10-22 16:19:00 2 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា