សង្គម​ស៊ីវិល​គាំ​ទ្រ​វិធាន​ការ​ផ្អាក​លក់​ដូរ​គ្រឿង​ស្រវឹង​ទូទាំង​ប្រទេស

សង្គម​ស៊ីវិល​គាំ​ទ្រ​វិធាន​ការ​ផ្អាក​លក់​ដូរ​គ្រឿង​ស្រវឹង​ទូទាំង​ប្រទេស

សង្គម​ស៊ីវិល​គាំ​ទ្រ​វិធាន​ការ​ផ្អាក​លក់​ដូរ​គ្រឿង​ស្រវឹង​ទូទាំង​ប្រទេស

2021-04-15 16:14:00 7 hits


លោក​ ហ៊ុន សែន​ ព្រមាន​ចាត់​​ការ​មន្ត្រី​​បញ្ចេញ​សំឡេង​លោក​ពី​ការ​បិទ​ក្រុង​ភ្នំពេញ ​​​បណ្តាល​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ទឹក​ចិត្ត​ពលរដ្ឋ​​

លោក​ ហ៊ុន សែន​ ព្រមាន​ចាត់​​ការ​មន្ត្រី​​បញ្ចេញ​សំឡេង​លោក​ពី​ការ​បិទ​ក្រុង​ភ្នំពេញ ​​​បណ្តាល​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ទឹក​ចិត្ត​ពលរដ្ឋ​​

លោក​ ហ៊ុន សែន​ ព្រមាន​ចាត់​​ការ​មន្ត្រី​​បញ្ចេញ​សំឡេង​លោក​ពី​ការ​បិទ​ក្រុង​ភ្នំពេញ ​​​បណ្តាល​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ទឹក​ចិត្ត​ពលរដ្ឋ​​

2021-04-15 15:13:00 0 hits


លោក​ ហ៊ុន​ សែន​ ថា​កម្ពុជា​នឹង​ធ្លាក់​ជ្រោះ​មរណៈ​កូវីដ-១៩​ ប្រសិន​បើ​ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​ៗ​មិន​នាំ​គ្នា​ចូល​រួម​​

លោក​ ហ៊ុន​ សែន​ ថា​កម្ពុជា​នឹង​ធ្លាក់​ជ្រោះ​មរណៈ​កូវីដ-១៩​ ប្រសិន​បើ​ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​ៗ​មិន​នាំ​គ្នា​ចូល​រួម​​

លោក​ ហ៊ុន​ សែន​ ថា​កម្ពុជា​នឹង​ធ្លាក់​ជ្រោះ​មរណៈ​កូវីដ-១៩​ ប្រសិន​បើ​ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​ៗ​មិន​នាំ​គ្នា​ចូល​រួម​​

2021-04-15 16:02:00 5 hits


COVID-19៖ ភូមិស្នោ ស្រុកព្រៃកប្បាស ត្រូវបានបិទខ្ទប់ជាបណ្ដោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃ១៤ មេសា

COVID-19៖ ភូមិស្នោ ស្រុកព្រៃកប្បាស ត្រូវបានបិទខ្ទប់ជាបណ្ដោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃ១៤ មេសា

COVID-19៖ ភូមិស្នោ ស្រុកព្រៃកប្បាស ត្រូវបានបិទខ្ទប់ជាបណ្ដោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃ១៤ មេសា

2021-04-15 16:01:00 5 hits


រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ២នាក់ទៀតនៅខេត្តក្រចេះ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មការនីរោងចក្រឌីន ហាន

រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ២នាក់ទៀតនៅខេត្តក្រចេះ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មការនីរោងចក្រឌីន ហាន

រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ២នាក់ទៀតនៅខេត្តក្រចេះ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មការនីរោងចក្រឌីន ហាន

2021-04-15 16:00:00 16 hits


មន្ត្រី​ថា ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​នៅ​តែ​ដំណើរការ ទោះបី​មាន​ការ​បិទ​ខ្ទប់​ភ្នំពេញ និង​តាខ្មៅ​បណ្ដោះ​អាសន្ន​ក៏​ដោយ និង​រិត​តែ​សម្រុក​ធ្វើ​ថែម​ទៀត

មន្ត្រី​ថា ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​នៅ​តែ​ដំណើរការ ទោះបី​មាន​ការ​បិទ​ខ្ទប់​ភ្នំពេញ និង​តាខ្មៅ​បណ្ដោះ​អាសន្ន​ក៏​ដោយ និង​រិត​តែ​សម្រុក​ធ្វើ​ថែម​ទៀត

មន្ត្រី​ថា ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​នៅ​តែ​ដំណើរការ ទោះបី​មាន​ការ​បិទ​ខ្ទប់​ភ្នំពេញ និង​តាខ្មៅ​បណ្ដោះ​អាសន្ន​ក៏​ដោយ និង​រិត​តែ​សម្រុក​ធ្វើ​ថែម​ទៀត

2021-04-15 15:59:00 8 hits


ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ ១ ខ្នង និង​ឃាំ្លង​ស្តុក​គ្រឿង​បន្លាស់​ទូរស័ព្ទ ត្រូវ​បាន​អគ្គិភ័យ​ឆាបឆេះ​អស់​ទាំង​ស្រុង

ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ ១ ខ្នង និង​ឃាំ្លង​ស្តុក​គ្រឿង​បន្លាស់​ទូរស័ព្ទ ត្រូវ​បាន​អគ្គិភ័យ​ឆាបឆេះ​អស់​ទាំង​ស្រុង

ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ ១ ខ្នង និង​ឃាំ្លង​ស្តុក​គ្រឿង​បន្លាស់​ទូរស័ព្ទ ត្រូវ​បាន​អគ្គិភ័យ​ឆាបឆេះ​អស់​ទាំង​ស្រុង

2021-04-15 15:52:00 7 hits


ថ្ងៃ​នេះ រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ​ចំនួន ៣៤៤ នាក់​ទៀត ភាគ​ច្រើន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

ថ្ងៃ​នេះ រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ​ចំនួន ៣៤៤ នាក់​ទៀត ភាគ​ច្រើន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

ថ្ងៃ​នេះ រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ​ចំនួន ៣៤៤ នាក់​ទៀត ភាគ​ច្រើន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

2021-04-15 15:51:00 7 hits


រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ព្រមាន​ចាត់​វិធាន​ការ​ច្បាប់​ចំពោះ​បុគ្គល ១០ រូប មាន​វិជ្ជមាន​កូវីដ ១៩ ដែល​កំពុង​គេច​វេះ​ពី​ការ​ព្យាបាល

រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ព្រមាន​ចាត់​វិធាន​ការ​ច្បាប់​ចំពោះ​បុគ្គល ១០ រូប មាន​វិជ្ជមាន​កូវីដ ១៩ ដែល​កំពុង​គេច​វេះ​ពី​ការ​ព្យាបាល

រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ព្រមាន​ចាត់​វិធាន​ការ​ច្បាប់​ចំពោះ​បុគ្គល ១០ រូប មាន​វិជ្ជមាន​កូវីដ ១៩ ដែល​កំពុង​គេច​វេះ​ពី​ការ​ព្យាបាល

2021-04-15 15:49:00 2 hits


ទិដ្ឋភាពនៃការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ ដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩

ទិដ្ឋភាពនៃការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ ដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩

ទិដ្ឋភាពនៃការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ ដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩

2021-04-15 15:48:00 1 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា