មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល និងសហគមន៍​ ស្នើ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​បញ្ឈប់​ការ​បណ្ដេញ​ចេញ​ពលរដ្ឋ​ដោយ​បង្ខំ

មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល និងសហគមន៍​ ស្នើ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​បញ្ឈប់​ការ​បណ្ដេញ​ចេញ​ពលរដ្ឋ​ដោយ​បង្ខំ

មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល និងសហគមន៍​ ស្នើ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​បញ្ឈប់​ការ​បណ្ដេញ​ចេញ​ពលរដ្ឋ​ដោយ​បង្ខំ

2021-10-22 16:00:00 2 hits


មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ថា​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​អាច​បញ្ឈប់ ទោះ​ស្ថិត​ក្នុង​បរិបទ​កូវីដ-១៩

មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ថា​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​អាច​បញ្ឈប់ ទោះ​ស្ថិត​ក្នុង​បរិបទ​កូវីដ-១៩

មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ថា​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​អាច​បញ្ឈប់ ទោះ​ស្ថិត​ក្នុង​បរិបទ​កូវីដ-១៩

2021-10-21 16:24:00 6 hits


គណៈមេធាវី​កម្ពុជា​បាន​ការពារ​ក្ដី​ឱ្យ​ជនក្រីក្រ​ឥតគិតថ្លៃ​ជាង​ ៦ ​ពាន់​នាក់ ​ក្នុង​ ១ ​ឆ្នាំ

គណៈមេធាវី​កម្ពុជា​បាន​ការពារ​ក្ដី​ឱ្យ​ជនក្រីក្រ​ឥតគិតថ្លៃ​ជាង​ ៦ ​ពាន់​នាក់ ​ក្នុង​ ១ ​ឆ្នាំ

គណៈមេធាវី​កម្ពុជា​បាន​ការពារ​ក្ដី​ឱ្យ​ជនក្រីក្រ​ឥតគិតថ្លៃ​ជាង​ ៦ ​ពាន់​នាក់ ​ក្នុង​ ១ ​ឆ្នាំ

2021-10-21 16:22:00 7 hits


បើបាត់ដី អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្រ្ត គឺបក្សប្រជាជន

បើបាត់ដី អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្រ្ត គឺបក្សប្រជាជន

បើបាត់ដី អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្រ្ត គឺបក្សប្រជាជន

2021-10-21 16:21:00 7 hits


ក្រសួង ឱ្យបើកសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ឡើងវិញ នៅភូមិសាស្ត្រមានហានិភ័យទាប

ក្រសួង ឱ្យបើកសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ឡើងវិញ នៅភូមិសាស្ត្រមានហានិភ័យទាប

ក្រសួង ឱ្យបើកសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ឡើងវិញ នៅភូមិសាស្ត្រមានហានិភ័យទាប

2021-10-21 16:20:00 9 hits


អាជ្ញាធរ​ឱ្យ​ផ្អាក​រោងចក្រ​ហ្វនហ្វា ក្រោយ​កម្មករ​តវ៉ា​បិទផ្លូវ

អាជ្ញាធរ​ឱ្យ​ផ្អាក​រោងចក្រ​ហ្វនហ្វា ក្រោយ​កម្មករ​តវ៉ា​បិទផ្លូវ

អាជ្ញាធរ​ឱ្យ​ផ្អាក​រោងចក្រ​ហ្វនហ្វា ក្រោយ​កម្មករ​តវ៉ា​បិទផ្លូវ

2021-10-21 16:18:00 6 hits


រយៈពេល ​៦ ​ថ្ងៃ ភ្នាក់ងារ​គណបក្សនយោបាយ​ដែល​បានដាក់​ពាក្យស្នើសុំ​សង្កេតការណ៍​ពិនិត្យ​ឈ្មោះ និង​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត សម្រាប់​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​ ២០២១ មាន​ចំនួន​ជាង ៤ ២០០ នាក់

រយៈពេល ​៦ ​ថ្ងៃ ភ្នាក់ងារ​គណបក្សនយោបាយ​ដែល​បានដាក់​ពាក្យស្នើសុំ​សង្កេតការណ៍​ពិនិត្យ​ឈ្មោះ និង​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត សម្រាប់​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​ ២០២១ មាន​ចំនួន​ជាង ៤ ២០០ នាក់

រយៈពេល ​៦ ​ថ្ងៃ ភ្នាក់ងារ​គណបក្សនយោបាយ​ដែល​បានដាក់​ពាក្យស្នើសុំ​សង្កេតការណ៍​ពិនិត្យ​ឈ្មោះ និង​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត សម្រាប់​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​ ២០២១ មាន​ចំនួន​ជាង ៤ ២០០ នាក់

2021-10-21 16:14:00 7 hits


បទវិភាគ​៖ ហេតុផល​ដែល​បង្ហាញថា ច្បាប់​កំណត់​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​តែ​មួយ គឺ​មិន​មែន​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ជាតិ​

បទវិភាគ​៖ ហេតុផល​ដែល​បង្ហាញថា ច្បាប់​កំណត់​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​តែ​មួយ គឺ​មិន​មែន​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ជាតិ​

បទវិភាគ​៖ ហេតុផល​ដែល​បង្ហាញថា ច្បាប់​កំណត់​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​តែ​មួយ គឺ​មិន​មែន​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ជាតិ​

2021-10-20 17:12:00 8 hits


អង្គការ​លីកាដូរក​​ឃើញ​ការ​បំពាន​​យក​ដី និង​ការ​ចាប់​ខ្លួន​សកម្ម​ជន​ដី​ធ្លី​​គ្មាន​ការ​ថមថយ​នៅ​​រយៈ​ពេល​២ឆ្នាំ​នៃ​​អំឡុង​ពេល​​​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩

អង្គការ​លីកាដូរក​​ឃើញ​ការ​បំពាន​​យក​ដី និង​ការ​ចាប់​ខ្លួន​សកម្ម​ជន​ដី​ធ្លី​​គ្មាន​ការ​ថមថយ​នៅ​​រយៈ​ពេល​២ឆ្នាំ​នៃ​​អំឡុង​ពេល​​​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩

អង្គការ​លីកាដូរក​​ឃើញ​ការ​បំពាន​​យក​ដី និង​ការ​ចាប់​ខ្លួន​សកម្ម​ជន​ដី​ធ្លី​​គ្មាន​ការ​ថមថយ​នៅ​​រយៈ​ពេល​២ឆ្នាំ​នៃ​​អំឡុង​ពេល​​​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩

2021-10-20 17:11:00 8 hits


សង្គម​ស៊ីវិល​ថា​២​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ឆ្លង​កូវីដ-១៩​​ការ​រំលោភ​ដីធ្លី​និង​ចាប់​ឃុំ​ខ្លួន​ដាក់​ពន្ធនាគារ​មិន​ថមថយ​ទេ

សង្គម​ស៊ីវិល​ថា​២​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ឆ្លង​កូវីដ-១៩​​ការ​រំលោភ​ដីធ្លី​និង​ចាប់​ឃុំ​ខ្លួន​ដាក់​ពន្ធនាគារ​មិន​ថមថយ​ទេ

សង្គម​ស៊ីវិល​ថា​២​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ឆ្លង​កូវីដ-១៩​​ការ​រំលោភ​ដីធ្លី​និង​ចាប់​ឃុំ​ខ្លួន​ដាក់​ពន្ធនាគារ​មិន​ថមថយ​ទេ

2021-10-20 17:07:00 9 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា