វត្ត​មួយ​​ចំនួន​​មិន​​បាន​​បំបួស​​យុវជន​​អប់រំ​ពុទ្ធសាសនា​​ក្នុង​ពេល​​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​​ដោយសារ​​វិបត្តិ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​

វត្ត​មួយ​​ចំនួន​​មិន​​បាន​​បំបួស​​យុវជន​​អប់រំ​ពុទ្ធសាសនា​​ក្នុង​ពេល​​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​​ដោយសារ​​វិបត្តិ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​

វត្ត​មួយ​​ចំនួន​​មិន​​បាន​​បំបួស​​យុវជន​​អប់រំ​ពុទ្ធសាសនា​​ក្នុង​ពេល​​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​​ដោយសារ​​វិបត្តិ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​

2021-04-14 16:50:00 8 hits


អ្នក​ត្បាញ​ហូល​បាត់​ចំណូល​ទាំង​ស្រុង​ក្នុង​រដូវ​កាល​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី

អ្នក​ត្បាញ​ហូល​បាត់​ចំណូល​ទាំង​ស្រុង​ក្នុង​រដូវ​កាល​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី

អ្នក​ត្បាញ​ហូល​បាត់​ចំណូល​ទាំង​ស្រុង​ក្នុង​រដូវ​កាល​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី

2021-04-14 16:50:00 8 hits


រដ្ឋា​ភិបាល​ដាក់​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ ជា​ភូមិ​សាស្ត្រ​ដែល​ត្រូវ​ពាក់​ម៉ាស​និង​រក្សា​គម្លាត​

រដ្ឋា​ភិបាល​ដាក់​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ ជា​ភូមិ​សាស្ត្រ​ដែល​ត្រូវ​ពាក់​ម៉ាស​និង​រក្សា​គម្លាត​

រដ្ឋា​ភិបាល​ដាក់​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ ជា​ភូមិ​សាស្ត្រ​ដែល​ត្រូវ​ពាក់​ម៉ាស​និង​រក្សា​គម្លាត​

2021-04-14 16:49:00 7 hits


ក្រសួង​អប់រំ​ប្រាប់​បុគ្គលិក​អប់រំ​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដូស​ទី ១ រួច​ហើយ ឱ្យ​ទៅ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដូស​ទី ២

ក្រសួង​អប់រំ​ប្រាប់​បុគ្គលិក​អប់រំ​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដូស​ទី ១ រួច​ហើយ ឱ្យ​ទៅ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដូស​ទី ២

ក្រសួង​អប់រំ​ប្រាប់​បុគ្គលិក​អប់រំ​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដូស​ទី ១ រួច​ហើយ ឱ្យ​ទៅ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដូស​ទី ២

2021-04-14 16:47:00 3 hits


នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ថា លោក​ធ្លាប់​បាន​ទៅ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច ឬ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​នានា​នៅ​ប្រទេស​សរុប​ចំនួន ៦៨ ក្នុង​រយៈពេល ៤២ ឆ្នាំ​នៃ​ការងារ​របស់​លោក

នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ថា លោក​ធ្លាប់​បាន​ទៅ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច ឬ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​នានា​នៅ​ប្រទេស​សរុប​ចំនួន ៦៨ ក្នុង​រយៈពេល ៤២ ឆ្នាំ​នៃ​ការងារ​របស់​លោក

នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ថា លោក​ធ្លាប់​បាន​ទៅ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច ឬ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​នានា​នៅ​ប្រទេស​សរុប​ចំនួន ៦៨ ក្នុង​រយៈពេល ៤២ ឆ្នាំ​នៃ​ការងារ​របស់​លោក

2021-04-14 16:46:00 2 hits


ស៊ើប​​អង្កេត​៖ ជំនួញ​កូន​ក្រមុំ​ទៅ​ចិន​នៅ​តែ​មាន​ ខណៈ​សមត្ថ​កិច្ច​ថា​ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋ​ជន​មាន​បណ្តាញ​ច្រើន​

ស៊ើប​​អង្កេត​៖ ជំនួញ​កូន​ក្រមុំ​ទៅ​ចិន​នៅ​តែ​មាន​ ខណៈ​សមត្ថ​កិច្ច​ថា​ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋ​ជន​មាន​បណ្តាញ​ច្រើន​

ស៊ើប​​អង្កេត​៖ ជំនួញ​កូន​ក្រមុំ​ទៅ​ចិន​នៅ​តែ​មាន​ ខណៈ​សមត្ថ​កិច្ច​ថា​ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋ​ជន​មាន​បណ្តាញ​ច្រើន​

2021-04-14 16:46:00 3 hits


រដ្ឋបាល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ បន្ត​បម្រាម​គោចរ​ចំនួន​២​សប្ដាហ៍​បន្ថែម​ទៀត​

រដ្ឋបាល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ បន្ត​បម្រាម​គោចរ​ចំនួន​២​សប្ដាហ៍​បន្ថែម​ទៀត​

រដ្ឋបាល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ បន្ត​បម្រាម​គោចរ​ចំនួន​២​សប្ដាហ៍​បន្ថែម​ទៀត​

2021-04-14 16:45:00 3 hits


តំណាង​រដ្ឋាភិបាល​ចោទ​ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​សិទ្ធិ​មនុស្ស អ.ស.ប ថា កំពុង «បង្អាក់» បេសកកម្ម​សង្គ្រោះ​ជីវិត និង​ការទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ១៩

តំណាង​រដ្ឋាភិបាល​ចោទ​ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​សិទ្ធិ​មនុស្ស អ.ស.ប ថា កំពុង «បង្អាក់» បេសកកម្ម​សង្គ្រោះ​ជីវិត និង​ការទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ១៩

តំណាង​រដ្ឋាភិបាល​ចោទ​ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​សិទ្ធិ​មនុស្ស អ.ស.ប ថា កំពុង «បង្អាក់» បេសកកម្ម​សង្គ្រោះ​ជីវិត និង​ការទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ១៩

2021-04-14 16:45:00 3 hits


ក្រុម​គ្រួសារ ស្នើសុំ​សមត្ថកិច្ច​វៀតណាម​ឱ្យ​ដោះ​លែង​យុវជន​ខ្មែរ​ក្រោម

ក្រុម​គ្រួសារ ស្នើសុំ​សមត្ថកិច្ច​វៀតណាម​ឱ្យ​ដោះ​លែង​យុវជន​ខ្មែរ​ក្រោម

ក្រុម​គ្រួសារ ស្នើសុំ​សមត្ថកិច្ច​វៀតណាម​ឱ្យ​ដោះ​លែង​យុវជន​ខ្មែរ​ក្រោម

2021-04-14 16:44:00 3 hits


ពលរដ្ឋ​និង​​សង្គម​ស៊ីវិល​ស្នើសុំ​អាជ្ញាធរ​​​រឹត​​បន្តឹង​​បម្រាម​​​​លក់​​គ្រឿង​​ស្រវឹង​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូល​ឆ្នាំ​

ពលរដ្ឋ​និង​​សង្គម​ស៊ីវិល​ស្នើសុំ​អាជ្ញាធរ​​​រឹត​​បន្តឹង​​បម្រាម​​​​លក់​​គ្រឿង​​ស្រវឹង​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូល​ឆ្នាំ​

ពលរដ្ឋ​និង​​សង្គម​ស៊ីវិល​ស្នើសុំ​អាជ្ញាធរ​​​រឹត​​បន្តឹង​​បម្រាម​​​​លក់​​គ្រឿង​​ស្រវឹង​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូល​ឆ្នាំ​

2021-04-14 16:44:00 4 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា