កាស៊ីណូ​មួយ​ចោទ​អ្នក​កាសែត​ជិត​៧០០​នាក់​ថា​បាន​ទារ​ប្រាក់​ ​ខណៈ​អ្នក​ជំនាញ​បង្ហាញ​ក្តី​បារម្ភ​អំពី​វិជ្ជាជីវៈ​សារព័ត៌មាន

កាស៊ីណូ​មួយ​ចោទ​អ្នក​កាសែត​ជិត​៧០០​នាក់​ថា​បាន​ទារ​ប្រាក់​ ​ខណៈ​អ្នក​ជំនាញ​បង្ហាញ​ក្តី​បារម្ភ​អំពី​វិជ្ជាជីវៈ​សារព័ត៌មាន

កាស៊ីណូ​មួយ​ចោទ​អ្នក​កាសែត​ជិត​៧០០​នាក់​ថា​បាន​ទារ​ប្រាក់​ ​ខណៈ​អ្នក​ជំនាញ​បង្ហាញ​ក្តី​បារម្ភ​អំពី​វិជ្ជាជីវៈ​សារព័ត៌មាន

2023-09-11 04:28:00 1 hits


ឧប្បត្តិហេតុ​ផ្ទុះ​ធ្លាយ​ឧស្ម័ន​អាម៉ូញ៉ាក់​ពី​រោងចក្រ​ផលិត​ទឹកកក​នាំ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ផ្លូវ​ដង្ហើម

ឧប្បត្តិហេតុ​ផ្ទុះ​ធ្លាយ​ឧស្ម័ន​អាម៉ូញ៉ាក់​ពី​រោងចក្រ​ផលិត​ទឹកកក​នាំ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ផ្លូវ​ដង្ហើម

ឧប្បត្តិហេតុ​ផ្ទុះ​ធ្លាយ​ឧស្ម័ន​អាម៉ូញ៉ាក់​ពី​រោងចក្រ​ផលិត​ទឹកកក​នាំ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ផ្លូវ​ដង្ហើម

2023-09-11 04:27:00 1 hits


តំណាងអង្គការយូណេស្កូប្រចាំកម្ពុជា ប្តេជ្ញាបង្កើនកិច្ចសហការគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីលើកកម្ពស់អក្ខរកម្មកម្ពុជា

តំណាងអង្គការយូណេស្កូប្រចាំកម្ពុជា ប្តេជ្ញាបង្កើនកិច្ចសហការគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីលើកកម្ពស់អក្ខរកម្មកម្ពុជា

តំណាងអង្គការយូណេស្កូប្រចាំកម្ពុជា ប្តេជ្ញាបង្កើនកិច្ចសហការគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីលើកកម្ពស់អក្ខរកម្មកម្ពុជា

2023-09-11 04:25:00 2 hits


កម្ពុជា ស្នើឱ្យ​រួមគ្នា​ពង្រឹង​យន្តការ​ដែលមាន​ស្រាប់ និង​បង្កើត​វិធីសាស្ត្រ​ថ្មីៗ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​គ្រឿងញៀន​ក្នុង​តំបន់

កម្ពុជា ស្នើឱ្យ​រួមគ្នា​ពង្រឹង​យន្តការ​ដែលមាន​ស្រាប់ និង​បង្កើត​វិធីសាស្ត្រ​ថ្មីៗ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​គ្រឿងញៀន​ក្នុង​តំបន់

កម្ពុជា ស្នើឱ្យ​រួមគ្នា​ពង្រឹង​យន្តការ​ដែលមាន​ស្រាប់ និង​បង្កើត​វិធីសាស្ត្រ​ថ្មីៗ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​គ្រឿងញៀន​ក្នុង​តំបន់

2023-09-11 04:25:00 2 hits


ក្រសួង​ធនធានទឹក​ដាក់​ផែនការ​រំដោះ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ឱ្យបាន​លឿន​ចេញពី​ភ្នំពេញ​

ក្រសួង​ធនធានទឹក​ដាក់​ផែនការ​រំដោះ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ឱ្យបាន​លឿន​ចេញពី​ភ្នំពេញ​

ក្រសួង​ធនធានទឹក​ដាក់​ផែនការ​រំដោះ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ឱ្យបាន​លឿន​ចេញពី​ភ្នំពេញ​

2023-09-11 04:24:00 2 hits


UNESCO​ និង​ CIPL ​ធ្វើ​គម្រោង​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ដល់​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​នៅក្នុង​ខេត្ត​ ៣

UNESCO​ និង​ CIPL ​ធ្វើ​គម្រោង​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ដល់​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​នៅក្នុង​ខេត្ត​ ៣

UNESCO​ និង​ CIPL ​ធ្វើ​គម្រោង​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ដល់​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​នៅក្នុង​ខេត្ត​ ៣

2023-09-11 04:23:00 2 hits


អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ចំនួន​ពីរ​ណែនាំ​របៀប​នៃ​ការ​ដាក់​បណ្តឹង​តវ៉ា​កម្ចី​ប្រាក់​ឥណទាន ​ក្រោយ​កូន​បំណុល​រង​ការ​គំរាម​កំហែង

អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ចំនួន​ពីរ​ណែនាំ​របៀប​នៃ​ការ​ដាក់​បណ្តឹង​តវ៉ា​កម្ចី​ប្រាក់​ឥណទាន ​ក្រោយ​កូន​បំណុល​រង​ការ​គំរាម​កំហែង

អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ចំនួន​ពីរ​ណែនាំ​របៀប​នៃ​ការ​ដាក់​បណ្តឹង​តវ៉ា​កម្ចី​ប្រាក់​ឥណទាន ​ក្រោយ​កូន​បំណុល​រង​ការ​គំរាម​កំហែង

2023-09-11 04:21:00 1 hits


កម្មករ​រោងចក្រ​ស្នើ​ឱ្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​ជួយ​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​ឱ្យ​បាន​យ៉ាង​តិច​២១០​ដុល្លារ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២៤

កម្មករ​រោងចក្រ​ស្នើ​ឱ្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​ជួយ​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​ឱ្យ​បាន​យ៉ាង​តិច​២១០​ដុល្លារ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២៤

កម្មករ​រោងចក្រ​ស្នើ​ឱ្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​ជួយ​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​ឱ្យ​បាន​យ៉ាង​តិច​២១០​ដុល្លារ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២៤

2023-09-11 04:19:00 2 hits


រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិ

រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិ

រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិ

2023-09-07 04:24:00 3 hits


លោក ហ៊ីង ប៊ុន​ហៀ​ង បញ្ជាក់​ជាថ្មី​ពី​តួនាទី​បញ្ជាការដ្ឋាន​អង្គរក្ស BHQ

លោក ហ៊ីង ប៊ុន​ហៀ​ង បញ្ជាក់​ជាថ្មី​ពី​តួនាទី​បញ្ជាការដ្ឋាន​អង្គរក្ស BHQ

លោក ហ៊ីង ប៊ុន​ហៀ​ង បញ្ជាក់​ជាថ្មី​ពី​តួនាទី​បញ្ជាការដ្ឋាន​អង្គរក្ស BHQ

2023-09-07 04:05:00 2 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា