ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ស្នើ​ក្រសួង​រតនាគារអាមេរិក​ អោយ​ពិចារណា​ឡើងវិញ​ ចំពោះ​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ ក្រុមហ៊ុន​ចិន UDG

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ស្នើ​ក្រសួង​រតនាគារអាមេរិក​ អោយ​ពិចារណា​ឡើងវិញ​ ចំពោះ​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ ក្រុមហ៊ុន​ចិន UDG

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ស្នើ​ក្រសួង​រតនាគារអាមេរិក​ អោយ​ពិចារណា​ឡើងវិញ​ ចំពោះ​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ ក្រុមហ៊ុន​ចិន UDG

2020-09-21 17:52:00 42 hits


ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ស្នើ​ក្រសួង​រតនាគារអាមេរិក​ អោយ​ពិចារណា​ឡើងវិញ​ ចំពោះ​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ ក្រុមហ៊ុន​ចិន UDG

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ស្នើ​ក្រសួង​រតនាគារអាមេរិក​ អោយ​ពិចារណា​ឡើងវិញ​ ចំពោះ​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ ក្រុមហ៊ុន​ចិន UDG

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ស្នើ​ក្រសួង​រតនាគារអាមេរិក​ អោយ​ពិចារណា​ឡើងវិញ​ ចំពោះ​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ ក្រុមហ៊ុន​ចិន UDG

2020-09-21 17:52:00 53 hits


ស្លាប់​ ១៦ ​នាក់​ រងរបួស​ ៧៨ ​នាក់​ ក្នុង​រយៈពេល​ ៣ ​ថ្ងៃ​នៃ​ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

ស្លាប់​ ១៦ ​នាក់​ រងរបួស​ ៧៨ ​នាក់​ ក្នុង​រយៈពេល​ ៣ ​ថ្ងៃ​នៃ​ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

ស្លាប់​ ១៦ ​នាក់​ រងរបួស​ ៧៨ ​នាក់​ ក្នុង​រយៈពេល​ ៣ ​ថ្ងៃ​នៃ​ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

2020-09-21 17:48:00 48 hits


រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បេ្តជ្ញា​​​​បន្ត​រក្សាស្ថិរភាពនយោបាយ ​និង​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បេ្តជ្ញា​​​​បន្ត​រក្សាស្ថិរភាពនយោបាយ ​និង​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បេ្តជ្ញា​​​​បន្ត​រក្សាស្ថិរភាពនយោបាយ ​និង​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

2020-09-21 17:46:00 54 hits


អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​ប្រាប់​ពលរដ្ឋ​ឲ្យ​​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ទឹក​ជំនន់​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃថ្មីៗ​នេះ

អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​ប្រាប់​ពលរដ្ឋ​ឲ្យ​​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ទឹក​ជំនន់​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃថ្មីៗ​នេះ

អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​ប្រាប់​ពលរដ្ឋ​ឲ្យ​​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ទឹក​ជំនន់​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃថ្មីៗ​នេះ

2020-09-21 17:43:00 42 hits


សំណុំ​រឿង​ក្រុមហ៊ុន UDG៖ CDC ​ថា ​ទណ្ឌកម្ម​របស់​អាមេរិក​ប៉ះពាល់ដល់​​​ក្រុមហ៊ុន​និង​ការ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា

សំណុំ​រឿង​ក្រុមហ៊ុន UDG៖ CDC ​ថា ​ទណ្ឌកម្ម​របស់​អាមេរិក​ប៉ះពាល់ដល់​​​ក្រុមហ៊ុន​និង​ការ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា

សំណុំ​រឿង​ក្រុមហ៊ុន UDG៖ CDC ​ថា ​ទណ្ឌកម្ម​របស់​អាមេរិក​ប៉ះពាល់ដល់​​​ក្រុមហ៊ុន​និង​ការ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា

2020-09-21 17:42:00 37 hits


ក្រសួង​ការងារ​គ្រោងបញ្ជូន​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្តីពី​ការងារ​ទៅ​អន្តរក្រសួង​ ទោះ​សហជីពពហិការ

ក្រសួង​ការងារ​គ្រោងបញ្ជូន​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្តីពី​ការងារ​ទៅ​អន្តរក្រសួង​ ទោះ​សហជីពពហិការ

ក្រសួង​ការងារ​គ្រោងបញ្ជូន​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្តីពី​ការងារ​ទៅ​អន្តរក្រសួង​ ទោះ​សហជីពពហិការ

2020-09-21 17:40:00 43 hits


ករណី លោក រ៉ុង ឈុន៖ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកគ្រោង​ធ្វើបាតុកម្មនៅ​ចុងខែនេះ​ ខណៈខ្មែរ​ក្នុង​ស្រុក​ក៏​ត្រៀម​កម្រើក​ឡើង​វិញ

ករណី លោក រ៉ុង ឈុន៖ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកគ្រោង​ធ្វើបាតុកម្មនៅ​ចុងខែនេះ​ ខណៈខ្មែរ​ក្នុង​ស្រុក​ក៏​ត្រៀម​កម្រើក​ឡើង​វិញ

ករណី លោក រ៉ុង ឈុន៖ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកគ្រោង​ធ្វើបាតុកម្មនៅ​ចុងខែនេះ​ ខណៈខ្មែរ​ក្នុង​ស្រុក​ក៏​ត្រៀម​កម្រើក​ឡើង​វិញ

2020-09-21 17:36:00 28 hits


សង្គម​ស៊ីវិល គាំទ្រ​ការ​តម្រូវ​ឲ្យ​ចៅក្រម និង​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​មិន​អាច​បំពេញ​មុខងារ​សាធារណៈ​ពីរ​ផ្សេង​គ្នា

សង្គម​ស៊ីវិល គាំទ្រ​ការ​តម្រូវ​ឲ្យ​ចៅក្រម និង​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​មិន​អាច​បំពេញ​មុខងារ​សាធារណៈ​ពីរ​ផ្សេង​គ្នា

សង្គម​ស៊ីវិល គាំទ្រ​ការ​តម្រូវ​ឲ្យ​ចៅក្រម និង​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​មិន​អាច​បំពេញ​មុខងារ​សាធារណៈ​ពីរ​ផ្សេង​គ្នា

2020-09-21 17:31:00 33 hits


ជីវប្រវត្តិ និង​ការងារ​របស់​​​លោក ថុន រដ្ឋា សកម្មជន​​បរិស្ថាន និង​សង្គម

ជីវប្រវត្តិ និង​ការងារ​របស់​​​លោក ថុន រដ្ឋា សកម្មជន​​បរិស្ថាន និង​សង្គម

ជីវប្រវត្តិ និង​ការងារ​របស់​​​លោក ថុន រដ្ឋា សកម្មជន​​បរិស្ថាន និង​សង្គម

2020-09-21 17:30:00 31 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា