ពលរដ្ឋ ១៤៦គ្រួសារ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ប្ដឹង​ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​មាស​រំលោភ​ដី​មិនទាន់​ទទួល​ដំណោះស្រាយ​

ពលរដ្ឋ ១៤៦គ្រួសារ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ប្ដឹង​ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​មាស​រំលោភ​ដី​មិនទាន់​ទទួល​ដំណោះស្រាយ​

ពលរដ្ឋ ១៤៦គ្រួសារ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ប្ដឹង​ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​មាស​រំលោភ​ដី​មិនទាន់​ទទួល​ដំណោះស្រាយ​

2021-01-13 16:22:00 14 hits


សាច់ញាតិ​ថា ​សកម្មជន​បក្ស​ប្រឆាំង​កំពុង​ជាប់​ឃុំ​ហូប​អាហារ​មិន​គ្រប់គ្រាន់​​នៅ​ពន្ធនាគារ​ព្រៃ​ស

សាច់ញាតិ​ថា ​សកម្មជន​បក្ស​ប្រឆាំង​កំពុង​ជាប់​ឃុំ​ហូប​អាហារ​មិន​គ្រប់គ្រាន់​​នៅ​ពន្ធនាគារ​ព្រៃ​ស

សាច់ញាតិ​ថា ​សកម្មជន​បក្ស​ប្រឆាំង​កំពុង​ជាប់​ឃុំ​ហូប​អាហារ​មិន​គ្រប់គ្រាន់​​នៅ​ពន្ធនាគារ​ព្រៃ​ស

2021-01-13 16:20:00 10 hits


 ជាតិ សង្គមជាតិ លោកស្រី មួរ សុខ​ហួរ ស្នើសុំ​ព្រះមហាក្សត្រ​អន្តរាគមន៍​លើ​រដ្ឋាភិបាល ​ឱ្យ​ខ្លួន​ចូល​ស្រុកវិញ​ ដើម្បីតតាំងរឿងក្

ជាតិ សង្គមជាតិ លោកស្រី មួរ សុខ​ហួរ ស្នើសុំ​ព្រះមហាក្សត្រ​អន្តរាគមន៍​លើ​រដ្ឋាភិបាល ​ឱ្យ​ខ្លួន​ចូល​ស្រុកវិញ​ ដើម្បីតតាំងរឿងក្

ជាតិ សង្គមជាតិ លោកស្រី មួរ សុខ​ហួរ ស្នើសុំ​ព្រះមហាក្សត្រ​អន្តរាគមន៍​លើ​រដ្ឋាភិបាល ​ឱ្យ​ខ្លួន​ចូល​ស្រុកវិញ​ ដើម្បីតតាំងរឿងក្

2021-01-13 16:18:00 10 hits


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០០១ ៖ គ.ជ.ប បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រី ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទំនើបកម្មដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោត

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០០១ ៖ គ.ជ.ប បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រី ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទំនើបកម្មដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោត

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០០១ ៖ គ.ជ.ប បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រី ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទំនើបកម្មដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោត

2021-01-13 16:17:00 10 hits


លោកស្រី មួរ សុខ​ហួរ ស្នើសុំ​ព្រះមហាក្សត្រ​អន្តរាគមន៍​លើ​រដ្ឋាភិបាល ​ឱ្យ​ខ្លួន​ចូល​ស្រុកវិញ​ ដើម្បីតតាំងរឿងក្តី​

លោកស្រី មួរ សុខ​ហួរ ស្នើសុំ​ព្រះមហាក្សត្រ​អន្តរាគមន៍​លើ​រដ្ឋាភិបាល ​ឱ្យ​ខ្លួន​ចូល​ស្រុកវិញ​ ដើម្បីតតាំងរឿងក្តី​

លោកស្រី មួរ សុខ​ហួរ ស្នើសុំ​ព្រះមហាក្សត្រ​អន្តរាគមន៍​លើ​រដ្ឋាភិបាល ​ឱ្យ​ខ្លួន​ចូល​ស្រុកវិញ​ ដើម្បីតតាំងរឿងក្តី​

0000-00-00 00:00:00 12 hits


ធនាគារជាតិកម្ពុជាជាប់ជាធនាគារកណ្តាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

ធនាគារជាតិកម្ពុជាជាប់ជាធនាគារកណ្តាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

ធនាគារជាតិកម្ពុជាជាប់ជាធនាគារកណ្តាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

2021-01-13 16:16:00 10 hits


ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតកម្ពុជា

ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតកម្ពុជា

ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតកម្ពុជា

2021-01-13 16:15:00 11 hits


ក្រសួងបរិស្ថានបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិកើនឡើង៣០% ក្នុងឆ្នាំ២០២០

ក្រសួងបរិស្ថានបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិកើនឡើង៣០% ក្នុងឆ្នាំ២០២០

ក្រសួងបរិស្ថានបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិកើនឡើង៣០% ក្នុងឆ្នាំ២០២០

2021-01-13 16:13:00 10 hits


លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន ពន្យារ​ពេល​បង្កើត​បក្ស​ថ្មី​ដោយ​រង់ចាំ​មើល​ដំណើរ​មាតុភូមិនិវត្តន៍​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៥ មករា

លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន ពន្យារ​ពេល​បង្កើត​បក្ស​ថ្មី​ដោយ​រង់ចាំ​មើល​ដំណើរ​មាតុភូមិនិវត្តន៍​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៥ មករា

លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន ពន្យារ​ពេល​បង្កើត​បក្ស​ថ្មី​ដោយ​រង់ចាំ​មើល​ដំណើរ​មាតុភូមិនិវត្តន៍​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៥ មករា

2021-01-11 17:01:00 22 hits


លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន ពន្យារ​ពេល​បង្កើត​បក្ស​ថ្មី​ដោយ​រង់ចាំ​មើល​ដំណើរ​មាតុភូមិនិវត្តន៍​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៥ មករា

លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន ពន្យារ​ពេល​បង្កើត​បក្ស​ថ្មី​ដោយ​រង់ចាំ​មើល​ដំណើរ​មាតុភូមិនិវត្តន៍​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៥ មករា

លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន ពន្យារ​ពេល​បង្កើត​បក្ស​ថ្មី​ដោយ​រង់ចាំ​មើល​ដំណើរ​មាតុភូមិនិវត្តន៍​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៥ មករា

0000-00-00 00:00:00 15 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា