សភាពាណិ​ជ្ជ​ក​ម្ម​ក​​ម្ពុ​ជា បើក​សិ​ក្ខាសា​លា​ពី​នីតិ​វិ​ធី​នាំ​ចេញផ​លិត​ផ​លទៅ​កាន់​ទី​ផ្សារ​សហ​រ​ដ្ឋ​​អា​មេរិ​​ក​

សភាពាណិ​ជ្ជ​ក​ម្ម​ក​​ម្ពុ​ជា បើក​សិ​ក្ខាសា​លា​ពី​នីតិ​វិ​ធី​នាំ​ចេញផ​លិត​ផ​លទៅ​កាន់​ទី​ផ្សារ​សហ​រ​ដ្ឋ​​អា​មេរិ​​ក​

សភាពាណិ​ជ្ជ​ក​ម្ម​ក​​ម្ពុ​ជា បើក​សិ​ក្ខាសា​លា​ពី​នីតិ​វិ​ធី​នាំ​ចេញផ​លិត​ផ​លទៅ​កាន់​ទី​ផ្សារ​សហ​រ​ដ្ឋ​​អា​មេរិ​​ក​

2023-09-01 03:40:00 6 hits


រដ្ឋសភា​សម្រេច​សុពលភាព​តំណាងរាស្ត្រ​ថ្មី​​ចំនួន ​២៩ ​រូប​ និង​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ ១​ រូប​

រដ្ឋសភា​សម្រេច​សុពលភាព​តំណាងរាស្ត្រ​ថ្មី​​ចំនួន ​២៩ ​រូប​ និង​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ ១​ រូប​

រដ្ឋសភា​សម្រេច​សុពលភាព​តំណាងរាស្ត្រ​ថ្មី​​ចំនួន ​២៩ ​រូប​ និង​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ ១​ រូប​

2023-09-01 03:39:00 5 hits


រដ្ឋសភា​សម្រេច​សុពលភាព​តំណាងរាស្ត្រ​ថ្មី​​ចំនួន ​២៩ ​រូប​ និង​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ ១​ រូប​

រដ្ឋសភា​សម្រេច​សុពលភាព​តំណាងរាស្ត្រ​ថ្មី​​ចំនួន ​២៩ ​រូប​ និង​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ ១​ រូប​

រដ្ឋសភា​សម្រេច​សុពលភាព​តំណាងរាស្ត្រ​ថ្មី​​ចំនួន ​២៩ ​រូប​ និង​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ ១​ រូប​

2023-09-01 03:34:00 6 hits


គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​បង្កើត​កម្មវិធី​ទទួល​បណ្តឹង​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដើម្បី​ជំរុញ​ការដោះស្រាយ​បញ្ហា​សិទ្ធិ​មនុស្ស

គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​បង្កើត​កម្មវិធី​ទទួល​បណ្តឹង​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដើម្បី​ជំរុញ​ការដោះស្រាយ​បញ្ហា​សិទ្ធិ​មនុស្ស

គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​បង្កើត​កម្មវិធី​ទទួល​បណ្តឹង​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដើម្បី​ជំរុញ​ការដោះស្រាយ​បញ្ហា​សិទ្ធិ​មនុស្ស

2023-09-01 03:33:00 4 hits


ACU ជូនដំណឹង​ដល់​សមាជិក​រដ្ឋសភា​ និង​សមាជិក​រាជរដ្ឋាភិបាល​ឱ្យ​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​

ACU ជូនដំណឹង​ដល់​សមាជិក​រដ្ឋសភា​ និង​សមាជិក​រាជរដ្ឋាភិបាល​ឱ្យ​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​

ACU ជូនដំណឹង​ដល់​សមាជិក​រដ្ឋសភា​ និង​សមាជិក​រាជរដ្ឋាភិបាល​ឱ្យ​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​

2023-09-01 03:32:00 6 hits


អ្នកតាមដាន​ថា ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ​យោបល់​គ្មាន​ភាពចាំបាច់ ខណៈ​មន្រ្តី​រដ្ឋាភិបាល​ និង​ទីប្រឹក្សា​មាន​ចំនួន​លើសលប់

អ្នកតាមដាន​ថា ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ​យោបល់​គ្មាន​ភាពចាំបាច់ ខណៈ​មន្រ្តី​រដ្ឋាភិបាល​ និង​ទីប្រឹក្សា​មាន​ចំនួន​លើសលប់

អ្នកតាមដាន​ថា ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ​យោបល់​គ្មាន​ភាពចាំបាច់ ខណៈ​មន្រ្តី​រដ្ឋាភិបាល​ និង​ទីប្រឹក្សា​មាន​ចំនួន​លើសលប់

2023-09-01 03:30:00 5 hits


ក្រុមហ៊ុន Meta ច្រានចោល​អនុសាសន៍​ដែល​ស្នើ​ឱ្យ​ផ្អាក​ទំព័រ Facebook របស់​លោក ហ៊ុន សែន

ក្រុមហ៊ុន Meta ច្រានចោល​អនុសាសន៍​ដែល​ស្នើ​ឱ្យ​ផ្អាក​ទំព័រ Facebook របស់​លោក ហ៊ុន សែន

ក្រុមហ៊ុន Meta ច្រានចោល​អនុសាសន៍​ដែល​ស្នើ​ឱ្យ​ផ្អាក​ទំព័រ Facebook របស់​លោក ហ៊ុន សែន

2023-08-31 04:28:00 4 hits


អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​បន្ទាយ​មានជ័យ​​ បើក​កិច្ចប្រជុំ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទាក់ទង​នឹង​ការធ្វើ​អាជីវកម្ម​លើ​ចំណតរថយន្ត​ បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ា

អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​បន្ទាយ​មានជ័យ​​ បើក​កិច្ចប្រជុំ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទាក់ទង​នឹង​ការធ្វើ​អាជីវកម្ម​លើ​ចំណតរថយន្ត​ បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ា

អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​បន្ទាយ​មានជ័យ​​ បើក​កិច្ចប្រជុំ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទាក់ទង​នឹង​ការធ្វើ​អាជីវកម្ម​លើ​ចំណតរថយន្ត​ បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ា

2023-08-31 10:31:00 9 hits


តុលាការបង្គាប់ឱ្យ​ឃុំខ្លួន​ ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋជន​រំដោះ​អ្នកទោស​នៅសៀមរាប ​និង​អ្នកទោសជា​មេខ្លោង​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន ​សរុបចំនួន​ ១៣ ​​នាក់​

តុលាការបង្គាប់ឱ្យ​ឃុំខ្លួន​ ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋជន​រំដោះ​អ្នកទោស​នៅសៀមរាប ​និង​អ្នកទោសជា​មេខ្លោង​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន ​សរុបចំនួន​ ១៣ ​​នាក់​

តុលាការបង្គាប់ឱ្យ​ឃុំខ្លួន​ ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋជន​រំដោះ​អ្នកទោស​នៅសៀមរាប ​និង​អ្នកទោសជា​មេខ្លោង​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន ​សរុបចំនួន​ ១៣ ​​នាក់​

2023-08-31 10:30:00 6 hits


អ្នកការពារ​សិទ្ធិ​កម្មករ​ជំរុញ​ឱ្យ​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ​ឱ្យ​ស្រប​នឹង​តម្លៃ​ទំនិញ​លើ​ទីផ្សារ

អ្នកការពារ​សិទ្ធិ​កម្មករ​ជំរុញ​ឱ្យ​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ​ឱ្យ​ស្រប​នឹង​តម្លៃ​ទំនិញ​លើ​ទីផ្សារ

អ្នកការពារ​សិទ្ធិ​កម្មករ​ជំរុញ​ឱ្យ​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ​ឱ្យ​ស្រប​នឹង​តម្លៃ​ទំនិញ​លើ​ទីផ្សារ

2023-08-31 10:29:00 7 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា