សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ពី​សមាជិក​ព្រឹទ្ធ​សភា​បក្ស​សម រង្ស៊ី ថ្កោល​ទោស​ចំពោះទ​ង្វើ​របស់​គណ​បក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​

សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ពី​សមាជិក​ព្រឹទ្ធ​សភា​បក្ស​សម រង្ស៊ី ថ្កោល​ទោស​ចំពោះទ​ង្វើ​របស់​គណ​បក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​

សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ពី​សមាជិក​ព្រឹទ្ធ​សភា​បក្ស​សម រង្ស៊ី ថ្កោល​ទោស​ចំពោះទ​ង្វើ​របស់​គណ​បក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​

2014-03-17 14:30:00 2912 hits


CPP និង CNRP បានឯកភាពគ្នាចំនួន ១៤ ចំនុចបញ្ចូល ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំណែទម្រង់បោះឆ្នោត

CPP និង CNRP បានឯកភាពគ្នាចំនួន ១៤ ចំនុចបញ្ចូល ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំណែទម្រង់បោះឆ្នោត

CPP និង CNRP បានឯកភាពគ្នាចំនួន ១៤ ចំនុចបញ្ចូល ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំណែទម្រង់បោះឆ្នោត

2014-03-17 14:00:00 2747 hits


គណៈ​ប្រតិ​ភូ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ នឹង​ទស្សនៈ​កិច្ច​នៅ​អូស្រ្តាលី និង​ញូហ្សេលែន

គណៈ​ប្រតិ​ភូ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ នឹង​ទស្សនៈ​កិច្ច​នៅ​អូស្រ្តាលី និង​ញូហ្សេលែន

គណៈ​ប្រតិ​ភូ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ នឹង​ទស្សនៈ​កិច្ច​នៅ​អូស្រ្តាលី និង​ញូហ្សេលែន

2014-03-17 11:45:00 2836 hits


គណ​បក្ស “សង្គម​រាស្រ្ត​រាជា​ធិប​តេយ្យ” នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​កម្ពុជា​ទាំង​មូល ទៅ​ជាប្រទេស​នីតិរដ្ឋ​

គណ​បក្ស “សង្គម​រាស្រ្ត​រាជា​ធិប​តេយ្យ” នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​កម្ពុជា​ទាំង​មូល ទៅ​ជាប្រទេស​នីតិរដ្ឋ​

គណ​បក្ស “សង្គម​រាស្រ្ត​រាជា​ធិប​តេយ្យ” នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​កម្ពុជា​ទាំង​មូល ទៅ​ជាប្រទេស​នីតិរដ្ឋ​

2014-03-17 10:45:00 2781 hits


គណបក្ស​ថ្មី “សង្គម​រាស្រ្ត​រាជា​ធិប​តេយ្យ” ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​

គណបក្ស​ថ្មី “សង្គម​រាស្រ្ត​រាជា​ធិប​តេយ្យ” ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​

គណបក្ស​ថ្មី “សង្គម​រាស្រ្ត​រាជា​ធិប​តេយ្យ” ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​

2014-03-17 10:30:00 2756 hits


គណបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្លាស់ប្តូរសមាជិកគណៈកម្មាការចម្រុះកំណែទម្រង់បោះឆ្នោត

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្លាស់ប្តូរសមាជិកគណៈកម្មាការចម្រុះកំណែទម្រង់បោះឆ្នោត

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្លាស់ប្តូរសមាជិកគណៈកម្មាការចម្រុះកំណែទម្រង់បោះឆ្នោត

2014-03-17 10:00:00 2800 hits


គណៈកម្ម​ការ​ទី២​ នៃរដ្ឋ​សភា នឹងចូលរួម​សិក្ខាសាលា​រួម​គ្នា​រវាង​រដ្ឋសភា​នៃ​ប្រទេស​ទាំង​បី​ កម្ពុជា-វៀតណាម-និងឡាវ​

គណៈកម្ម​ការ​ទី២​ នៃរដ្ឋ​សភា នឹងចូលរួម​សិក្ខាសាលា​រួម​គ្នា​រវាង​រដ្ឋសភា​នៃ​ប្រទេស​ទាំង​បី​ កម្ពុជា-វៀតណាម-និងឡាវ​

គណៈកម្ម​ការ​ទី២​ នៃរដ្ឋ​សភា នឹងចូលរួម​សិក្ខាសាលា​រួម​គ្នា​រវាង​រដ្ឋសភា​នៃ​ប្រទេស​ទាំង​បី​ កម្ពុជា-វៀតណាម-និងឡាវ​

2014-03-14 15:00:00 2864 hits


គ.ជ.ប ប្រកាស​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​អ្នក​យក​ព័ត៌​មាន នៃការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី/ខេត្ដ ក្រុមប្រឹក្សា ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្ដិទី ២

គ.ជ.ប ប្រកាស​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​អ្នក​យក​ព័ត៌​មាន នៃការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី/ខេត្ដ ក្រុមប្រឹក្សា ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្ដិទី ២

គ.ជ.ប ប្រកាស​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​អ្នក​យក​ព័ត៌​មាន នៃការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី/ខេត្ដ ក្រុមប្រឹក្សា ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្ដិទី ២

2014-03-14 11:36:00 2848 hits


គណៈ​កម្ម​ការ​ចម្រុះ​បក្ស​​ប្រជា​ជន​​យល់​ព្រម​​សំណើរ​​បក្ស​​សង្រ្គោះ​ជាតិ​​សម្រាប់​​កិច្ច​ចរចារ​​

គណៈ​កម្ម​ការ​ចម្រុះ​បក្ស​​ប្រជា​ជន​​យល់​ព្រម​​សំណើរ​​បក្ស​​សង្រ្គោះ​ជាតិ​​សម្រាប់​​កិច្ច​ចរចារ​​

គណៈ​កម្ម​ការ​ចម្រុះ​បក្ស​​ប្រជា​ជន​​យល់​ព្រម​​សំណើរ​​បក្ស​​សង្រ្គោះ​ជាតិ​​សម្រាប់​​កិច្ច​ចរចារ​​

2014-03-14 10:50:00 3094 hits


សំណើរគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ​ ទៅ​គណបក្ស​ប្រជាជ​ន​កម្ពុជា ​ឲ្យ​មាន​ការ​រៀបចំ​រួម​គ្នា​នូវ​សិក្ខា​សាលា​មួយ ជា​មួយ​សង្គម​ស៊ីវិល​

សំណើរគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ​ ទៅ​គណបក្ស​ប្រជាជ​ន​កម្ពុជា ​ឲ្យ​មាន​ការ​រៀបចំ​រួម​គ្នា​នូវ​សិក្ខា​សាលា​មួយ ជា​មួយ​សង្គម​ស៊ីវិល​

សំណើរគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ​ ទៅ​គណបក្ស​ប្រជាជ​ន​កម្ពុជា ​ឲ្យ​មាន​ការ​រៀបចំ​រួម​គ្នា​នូវ​សិក្ខា​សាលា​មួយ ជា​មួយ​សង្គម​ស៊ីវិល​

2014-03-13 15:20:00 2785 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា