​លោ​ក​ ​សម​​ ​រ​ង្ស៊ី ​៖​ ​លោ​ក​ ហ៊ុ​ន​ ​សែ​ន​ កំ​ពុ​ង​តែ​អ​ស់ស​​ង្ឃឹម​ ​ទ​​ល់​ច្រក​ ​ទើ​ប​​ប្រើ​ម​ធ្យោបា​យ​បែ​ប​នេះ ​​​

​លោ​ក​ ​សម​​ ​រ​ង្ស៊ី ​៖​ ​លោ​ក​ ហ៊ុ​ន​ ​សែ​ន​ កំ​ពុ​ង​តែ​អ​ស់ស​​ង្ឃឹម​ ​ទ​​ល់​ច្រក​ ​ទើ​ប​​ប្រើ​ម​ធ្យោបា​យ​បែ​ប​នេះ ​​​

​លោ​ក​ ​សម​​ ​រ​ង្ស៊ី ​៖​ ​លោ​ក​ ហ៊ុ​ន​ ​សែ​ន​ កំ​ពុ​ង​តែ​អ​ស់ស​​ង្ឃឹម​ ​ទ​​ល់​ច្រក​ ​ទើ​ប​​ប្រើ​ម​ធ្យោបា​យ​បែ​ប​នេះ ​​​

2016-10-28 09:45:00 2700 hits


ប្រ​ធាន​ស​មា​គ​ម​អា​ដ​ហុ​ក ​​លោក​ ​ធ​ន់​ ​សា​រ៉ា​​យ​ ​ត្រូ​វ​បាន​ ​A​C​U​ គំ​រា​ម​ចា​ប់​ខ្លួ​ន​ និ​ង​កា​រ​​ពង្រីក​កា​រ​ស៊ើ​បអ​​ង្កេត​លើ​ម​នុ​​ស្ស​ច្រើន​ជា​ង​មុ​​ន​ប្រ​សិន​​បើ​ព្យា​យា​ម​​ប្រតិ​ក​​ម្ម​ខ្លាំង​ជា​​ង​មុ​ន​ប្រឆាំ​ង​នឹ​ង​កា​រ​​ឃុំខ្លួ​ន​ម​ន្រ្តី

ប្រ​ធាន​ស​មា​គ​ម​អា​ដ​ហុ​ក ​​លោក​ ​ធ​ន់​ ​សា​រ៉ា​​យ​ ​ត្រូ​វ​បាន​ ​A​C​U​ គំ​រា​ម​ចា​ប់​ខ្លួ​ន​ និ​ង​កា​រ​​ពង្រីក​កា​រ​ស៊ើ​បអ​​ង្កេត​លើ​ម​នុ​​ស្ស​ច្រើន​ជា​ង​មុ​​ន​ប្រ​សិន​​បើ​ព្យា​យា​ម​​ប្រតិ​ក​​ម្ម​ខ្លាំង​ជា​​ង​មុ​ន​ប្រឆាំ​ង​នឹ​ង​កា​រ​​ឃុំខ្លួ​ន​ម​ន្រ្តី

ប្រ​ធាន​ស​មា​គ​ម​អា​ដ​ហុ​ក ​​លោក​ ​ធ​ន់​ ​សា​រ៉ា​​យ​ ​ត្រូ​វ​បាន​ ​A​C​U​ គំ​រា​ម​ចា​ប់​ខ្លួ​ន​ និ​ង​កា​រ​​ពង្រីក​កា​រ​ស៊ើ​បអ​​ង្កេត​លើ​ម​នុ​​ស្ស​ច្រើន​ជា​ង​មុ​​ន​ប្រ​សិន​​បើ​ព្យា​យា​ម​​ប្រតិ​ក​​ម្ម​ខ្លាំង​ជា​​ង​មុ​ន​ប្រឆាំ​ង​នឹ​ង​កា​រ​​ឃុំខ្លួ​ន​ម​ន្រ្តី

2016-10-28 09:30:00 2727 hits


លោក​ ​ណៃ​ ​​វ​ង់ដា​ ​៖​ ​គេ​ដោះ​លែ​ង​​ឬមិន​ដោះ​លែ​ង​មិ​ន​សំ​ខា​ន់​ សំ​ខា​​ន់​ត្រូ​វ​ទៅ​បោះ​ឆ្នោ​ត​ទាំ​ង​​អ​ស់​គ្នា​​​

លោក​ ​ណៃ​ ​​វ​ង់ដា​ ​៖​ ​គេ​ដោះ​លែ​ង​​ឬមិន​ដោះ​លែ​ង​មិ​ន​សំ​ខា​ន់​ សំ​ខា​​ន់​ត្រូ​វ​ទៅ​បោះ​ឆ្នោ​ត​ទាំ​ង​​អ​ស់​គ្នា​​​

លោក​ ​ណៃ​ ​​វ​ង់ដា​ ​៖​ ​គេ​ដោះ​លែ​ង​​ឬមិន​ដោះ​លែ​ង​មិ​ន​សំ​ខា​ន់​ សំ​ខា​​ន់​ត្រូ​វ​ទៅ​បោះ​ឆ្នោ​ត​ទាំ​ង​​អ​ស់​គ្នា​​​

2016-10-28 09:25:00 2728 hits


HRW ជំរុញឲ្យលោក ​ហ៊ុន សែន​ បញ្ឈប់​ការរារាំងលោក សម រង្ស៊ី មិនឲ្យចូលស្រុក

HRW ជំរុញឲ្យលោក ​ហ៊ុន សែន​ បញ្ឈប់​ការរារាំងលោក សម រង្ស៊ី មិនឲ្យចូលស្រុក

HRW ជំរុញឲ្យលោក ​ហ៊ុន សែន​ បញ្ឈប់​ការរារាំងលោក សម រង្ស៊ី មិនឲ្យចូលស្រុក

2016-10-28 09:20:00 2763 hits


មន្ត្រី៖ ការ​ហាម​ឃាត់​មិន​ឲ្យ​លោក សម រង្ស៊ី ចូល​ស្រុក​គឺ​ដើម្បី​ការពារ​ព្រលាន​យន្តហោះ

មន្ត្រី៖ ការ​ហាម​ឃាត់​មិន​ឲ្យ​លោក សម រង្ស៊ី ចូល​ស្រុក​គឺ​ដើម្បី​ការពារ​ព្រលាន​យន្តហោះ

មន្ត្រី៖ ការ​ហាម​ឃាត់​មិន​ឲ្យ​លោក សម រង្ស៊ី ចូល​ស្រុក​គឺ​ដើម្បី​ការពារ​ព្រលាន​យន្តហោះ

2016-10-27 15:45:00 2837 hits


លោក ហុង សុខហួរ​ បដិសេធ​ថា​​​មិនបាន​ក្លែង​​​​​​សន្ធិសញ្ញា ហើយ​រិះគន់​រដ្ឋាភិបាល​​​​លើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​បញ្ហាព្រំដែន

លោក ហុង សុខហួរ​ បដិសេធ​ថា​​​មិនបាន​ក្លែង​​​​​​សន្ធិសញ្ញា ហើយ​រិះគន់​រដ្ឋាភិបាល​​​​លើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​បញ្ហាព្រំដែន

លោក ហុង សុខហួរ​ បដិសេធ​ថា​​​មិនបាន​ក្លែង​​​​​​សន្ធិសញ្ញា ហើយ​រិះគន់​រដ្ឋាភិបាល​​​​លើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​បញ្ហាព្រំដែន

2016-10-27 15:40:00 2769 hits


ក្រសួងការបរទេស ច្រានចោលលិខិតសុំជួប របស់គណបក្សយុវជនកម្ពុជា

ក្រសួងការបរទេស ច្រានចោលលិខិតសុំជួប របស់គណបក្សយុវជនកម្ពុជា

ក្រសួងការបរទេស ច្រានចោលលិខិតសុំជួប របស់គណបក្សយុវជនកម្ពុជា

2016-10-27 11:30:00 2806 hits


CNRP បដិសេធសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ស្នើឲ្យដកតំណែងកញ្ញា កឹម មនោវិទ្យា

CNRP បដិសេធសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ស្នើឲ្យដកតំណែងកញ្ញា កឹម មនោវិទ្យា

CNRP បដិសេធសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ស្នើឲ្យដកតំណែងកញ្ញា កឹម មនោវិទ្យា

2016-10-27 11:25:00 2770 hits


សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ លទ្ធផល​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៃ​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំ​បញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា⁣ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ត្រឹមម៉ោង១៨:០០នាទីល្ងាច។

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ លទ្ធផល​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៃ​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំ​បញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា⁣ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ត្រឹមម៉ោង១៨:០០នាទីល្ងាច។

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ លទ្ធផល​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៃ​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំ​បញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា⁣ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ត្រឹមម៉ោង១៨:០០នាទីល្ងាច។

2016-10-27 09:50:00 2813 hits


តុលាការកោះហៅចៅសង្កាត់រងបក្សប្រឆាំងនិងប្រធានសមាគមមួយទាក់ទងនឹងបាតុកម្ម

តុលាការកោះហៅចៅសង្កាត់រងបក្សប្រឆាំងនិងប្រធានសមាគមមួយទាក់ទងនឹងបាតុកម្ម

តុលាការកោះហៅចៅសង្កាត់រងបក្សប្រឆាំងនិងប្រធានសមាគមមួយទាក់ទងនឹងបាតុកម្ម

2016-10-27 09:35:00 2728 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា