ប្រធានព្រឹទ្ធសភា៖ ស្ថានការណ៍ នៅស្រុកខ្មែរ ស្ងប់ស្ងាត់ គ្មានវិបត្តិនយោបាយ

ប្រធានព្រឹទ្ធសភា៖ ស្ថានការណ៍ នៅស្រុកខ្មែរ ស្ងប់ស្ងាត់ គ្មានវិបត្តិនយោបាយ

ប្រធានព្រឹទ្ធសភា៖ ស្ថានការណ៍ នៅស្រុកខ្មែរ ស្ងប់ស្ងាត់ គ្មានវិបត្តិនយោបាយ

2016-09-23 17:10:00 2723 hits


គណបក្សសង្រ្គោះជាតិហៅការចាត់តាំងកងកម្លាំ​ង​ប្រដា​ប់​អា​វុ​ធ​​ឲ្យទៅ​ចុះឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​នៅ​ទី​​តាំ​ង​ផ្សេ​ង​ពី​លំ​នៅ​ដ្ឋាន​រ​ប​ស់​ខ្លួ​ន​ថា​ជា​កា​របំ​ពា​ន​​ច្បា​ប់​​​

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិហៅការចាត់តាំងកងកម្លាំ​ង​ប្រដា​ប់​អា​វុ​ធ​​ឲ្យទៅ​ចុះឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​នៅ​ទី​​តាំ​ង​ផ្សេ​ង​ពី​លំ​នៅ​ដ្ឋាន​រ​ប​ស់​ខ្លួ​ន​ថា​ជា​កា​របំ​ពា​ន​​ច្បា​ប់​​​

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិហៅការចាត់តាំងកងកម្លាំ​ង​ប្រដា​ប់​អា​វុ​ធ​​ឲ្យទៅ​ចុះឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​នៅ​ទី​​តាំ​ង​ផ្សេ​ង​ពី​លំ​នៅ​ដ្ឋាន​រ​ប​ស់​ខ្លួ​ន​ថា​ជា​កា​របំ​ពា​ន​​ច្បា​ប់​​​

2016-09-23 16:10:00 2787 hits


NGOs ៣៥មិនពេញចិត្ត ចំពោះការ កាត់ទោស លោក នី ចរិយា

NGOs ៣៥មិនពេញចិត្ត ចំពោះការ កាត់ទោស លោក នី ចរិយា

NGOs ៣៥មិនពេញចិត្ត ចំពោះការ កាត់ទោស លោក នី ចរិយា

2016-09-23 15:00:00 2809 hits


CNRP ថា រាជរដ្ឋាភិបាល បរាជ័យ ក្នុងការផ្ទេរវិមជ្ឈការ ឃុំ-សង្កាត់

CNRP ថា រាជរដ្ឋាភិបាល បរាជ័យ ក្នុងការផ្ទេរវិមជ្ឈការ ឃុំ-សង្កាត់

CNRP ថា រាជរដ្ឋាភិបាល បរាជ័យ ក្នុងការផ្ទេរវិមជ្ឈការ ឃុំ-សង្កាត់

2016-09-23 14:15:00 2934 hits


លោ​ក​ ​ហ៊ុ​ន​ ​សែ​ន​ ​ថា​ ​​​ក​ត្តាស​​ន្តិ​​ភា​ព​គឺ​ជា​ប​ញ្ហា​ធ្វើ​ឱ្យប៉ះ​​ពាល់​ដ​​ល់​កា​រ​ស្រុ​ត​ចុះនៃ​ត​ម្លៃ​ស្រូវ​​​​

លោ​ក​ ​ហ៊ុ​ន​ ​សែ​ន​ ​ថា​ ​​​ក​ត្តាស​​ន្តិ​​ភា​ព​គឺ​ជា​ប​ញ្ហា​ធ្វើ​ឱ្យប៉ះ​​ពាល់​ដ​​ល់​កា​រ​ស្រុ​ត​ចុះនៃ​ត​ម្លៃ​ស្រូវ​​​​

លោ​ក​ ​ហ៊ុ​ន​ ​សែ​ន​ ​ថា​ ​​​ក​ត្តាស​​ន្តិ​​ភា​ព​គឺ​ជា​ប​ញ្ហា​ធ្វើ​ឱ្យប៉ះ​​ពាល់​ដ​​ល់​កា​រ​ស្រុ​ត​ចុះនៃ​ត​ម្លៃ​ស្រូវ​​​​

2016-09-23 11:55:00 2795 hits


លទ្ធផល​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៃ​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំ​បញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ ពីថ្ងៃទី០១⁣ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ត្រឹមម៉ោង១៨:០០នាទីល្ងាច។

លទ្ធផល​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៃ​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំ​បញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ ពីថ្ងៃទី០១⁣ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ត្រឹមម៉ោង១៨:០០នាទីល្ងាច។

លទ្ធផល​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៃ​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំ​បញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ ពីថ្ងៃទី០១⁣ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ត្រឹមម៉ោង១៨:០០នាទីល្ងាច។

2016-09-23 10:50:00 2814 hits


មន្ត្រី​គ​.​ជ​.​ប​៖​ករណី​កងទ័ព​ត្រូវ​គេ​ដឹក​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ស្ថិត​ក្នុង​បណ្ដឹង​មួយ​ដ៏​សំខាន់​

មន្ត្រី​គ​.​ជ​.​ប​៖​ករណី​កងទ័ព​ត្រូវ​គេ​ដឹក​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ស្ថិត​ក្នុង​បណ្ដឹង​មួយ​ដ៏​សំខាន់​

មន្ត្រី​គ​.​ជ​.​ប​៖​ករណី​កងទ័ព​ត្រូវ​គេ​ដឹក​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ស្ថិត​ក្នុង​បណ្ដឹង​មួយ​ដ៏​សំខាន់​

2016-09-23 10:25:00 2667 hits


បក្ស​យុត្តិធម៌​ជាតិ​ខ្មែរ​សុំ​ព្រះរាជ​អន្តរាគមន៍​ព្រះមហាក្សត្រ​ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​នយោបាយ​ខ្មែរ

បក្ស​យុត្តិធម៌​ជាតិ​ខ្មែរ​សុំ​ព្រះរាជ​អន្តរាគមន៍​ព្រះមហាក្សត្រ​ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​នយោបាយ​ខ្មែរ

បក្ស​យុត្តិធម៌​ជាតិ​ខ្មែរ​សុំ​ព្រះរាជ​អន្តរាគមន៍​ព្រះមហាក្សត្រ​ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​នយោបាយ​ខ្មែរ

2016-09-23 10:15:00 2769 hits


ជប៉ុនស្នើឲ្យកម្ពុជា ដោះស្រាយបញ្ហា ផ្ទៃក្នុងដោយគ្នាឯង កុំទៅពឹងបរទេស

ជប៉ុនស្នើឲ្យកម្ពុជា ដោះស្រាយបញ្ហា ផ្ទៃក្នុងដោយគ្នាឯង កុំទៅពឹងបរទេស

ជប៉ុនស្នើឲ្យកម្ពុជា ដោះស្រាយបញ្ហា ផ្ទៃក្នុងដោយគ្នាឯង កុំទៅពឹងបរទេស

2016-09-23 10:00:00 2779 hits


រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម៖ កសិករធ្វើបាតុកម្មបង្ហាញថា​កសិផលគាប់ប្រសើរលើសការរំពឹងទុក

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម៖ កសិករធ្វើបាតុកម្មបង្ហាញថា​កសិផលគាប់ប្រសើរលើសការរំពឹងទុក

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម៖ កសិករធ្វើបាតុកម្មបង្ហាញថា​កសិផលគាប់ប្រសើរលើសការរំពឹងទុក

2016-09-23 09:40:00 2703 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា