លោ​ក​ ហ៊ុ​ន​ ​សែ​ន​ ​មិន​អ​នុ​ញ្ញា​ត​ឱ្យ​លោក​ ​ទា​ ​បា​ញ់​ ចូ​ល​​ខ្លួ​ន​បំ​ភ្លឺ​តា​ម​សំ​ណើរ​កោះ​ហៅ​រ​ប​ស់​ប​ក្ស​ប្រ​ឆាំង​រឿ​ង​ដំ​ឡើង​ឋា​នៈ​ដល់​អ្ន​ក​​វា​យ​តំ​ណា​ង​រា​ស្រ្ត​នោះទេ​ ​​​

លោ​ក​ ហ៊ុ​ន​ ​សែ​ន​ ​មិន​អ​នុ​ញ្ញា​ត​ឱ្យ​លោក​ ​ទា​ ​បា​ញ់​ ចូ​ល​​ខ្លួ​ន​បំ​ភ្លឺ​តា​ម​សំ​ណើរ​កោះ​ហៅ​រ​ប​ស់​ប​ក្ស​ប្រ​ឆាំង​រឿ​ង​ដំ​ឡើង​ឋា​នៈ​ដល់​អ្ន​ក​​វា​យ​តំ​ណា​ង​រា​ស្រ្ត​នោះទេ​ ​​​

លោ​ក​ ហ៊ុ​ន​ ​សែ​ន​ ​មិន​អ​នុ​ញ្ញា​ត​ឱ្យ​លោក​ ​ទា​ ​បា​ញ់​ ចូ​ល​​ខ្លួ​ន​បំ​ភ្លឺ​តា​ម​សំ​ណើរ​កោះ​ហៅ​រ​ប​ស់​ប​ក្ស​ប្រ​ឆាំង​រឿ​ង​ដំ​ឡើង​ឋា​នៈ​ដល់​អ្ន​ក​​វា​យ​តំ​ណា​ង​រា​ស្រ្ត​នោះទេ​ ​​​

2017-02-01 10:35:00 4606 hits


លោ​​​ក​​​ ​​​កឹ​​​ម​ ​សុ​​​​ខា​​​ ​​ផ្ដាំ​អ្នក​​​​​គាំ​ទ្រ​​មិ​​​ន​​ឱ្យ​ផ្ញាក់​​ផ្អើល​រឿង​ដែ​ល​គណ​​ប​ក្សកាន់​អំ​ណា​ច​​បង្ក​​​​​ឡើង​ ​​

លោ​​​ក​​​ ​​​កឹ​​​ម​ ​សុ​​​​ខា​​​ ​​ផ្ដាំ​អ្នក​​​​​គាំ​ទ្រ​​មិ​​​ន​​ឱ្យ​ផ្ញាក់​​ផ្អើល​រឿង​ដែ​ល​គណ​​ប​ក្សកាន់​អំ​ណា​ច​​បង្ក​​​​​ឡើង​ ​​

លោ​​​ក​​​ ​​​កឹ​​​ម​ ​សុ​​​​ខា​​​ ​​ផ្ដាំ​អ្នក​​​​​គាំ​ទ្រ​​មិ​​​ន​​ឱ្យ​ផ្ញាក់​​ផ្អើល​រឿង​ដែ​ល​គណ​​ប​ក្សកាន់​អំ​ណា​ច​​បង្ក​​​​​ឡើង​ ​​

2017-02-01 10:10:00 4601 hits


លោ​ក ​ស​ម​ ​រ​ង្ស៊ី ​ជ​ម្រុញ​​លោក​ ​ហ៊ុ​​ន​ ​សែ​​ន​ ​និ​ង​លោ​ក​ ហេ​​ង ​សំ​រិ​ន ​ប្ដឹ​ង​លោ​ក ​ក​រ​ណី​លោ​ក​ចោ​​​​ទ​​អ្ន​ក​ទាំង​ពី​រ​រូ​​​​​​​ប​នេះ​ថា​ ជា​ជ​ន​ឧ​ក្រឹ​ដ្ឋ​ស​ម្លា​ប់​ម​នុស្ស​ក្នុង​ស​ម័​យ​ផែន​​កា​រ​ក​៥​

លោ​ក ​ស​ម​ ​រ​ង្ស៊ី ​ជ​ម្រុញ​​លោក​ ​ហ៊ុ​​ន​ ​សែ​​ន​ ​និ​ង​លោ​ក​ ហេ​​ង ​សំ​រិ​ន ​ប្ដឹ​ង​លោ​ក ​ក​រ​ណី​លោ​ក​ចោ​​​​ទ​​អ្ន​ក​ទាំង​ពី​រ​រូ​​​​​​​ប​នេះ​ថា​ ជា​ជ​ន​ឧ​ក្រឹ​ដ្ឋ​ស​ម្លា​ប់​ម​នុស្ស​ក្នុង​ស​ម័​យ​ផែន​​កា​រ​ក​៥​

លោ​ក ​ស​ម​ ​រ​ង្ស៊ី ​ជ​ម្រុញ​​លោក​ ​ហ៊ុ​​ន​ ​សែ​​ន​ ​និ​ង​លោ​ក​ ហេ​​ង ​សំ​រិ​ន ​ប្ដឹ​ង​លោ​ក ​ក​រ​ណី​លោ​ក​ចោ​​​​ទ​​អ្ន​ក​ទាំង​ពី​រ​រូ​​​​​​​ប​នេះ​ថា​ ជា​ជ​ន​ឧ​ក្រឹ​ដ្ឋ​ស​ម្លា​ប់​ម​នុស្ស​ក្នុង​ស​ម័​យ​ផែន​​កា​រ​ក​៥​

2017-02-01 09:15:00 4594 hits


អង្គការ ៤៨ ​សុំ​ឲ្យ​ឧទ្ធរណ៍​ទម្លាក់​បណ្តឹង​​អ្នក​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បូម​ខ្សាច់

អង្គការ ៤៨ ​សុំ​ឲ្យ​ឧទ្ធរណ៍​ទម្លាក់​បណ្តឹង​​អ្នក​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បូម​ខ្សាច់

អង្គការ ៤៨ ​សុំ​ឲ្យ​ឧទ្ធរណ៍​ទម្លាក់​បណ្តឹង​​អ្នក​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បូម​ខ្សាច់

2017-01-31 16:55:00 4613 hits


លោក ហ៊ុន សែន ថានឹងកែច្បាប់បិទផ្លូវលោក សម រង្ស៊ី មិនឲ្យធ្វើជាប្រធានបក្ស

លោក ហ៊ុន សែន ថានឹងកែច្បាប់បិទផ្លូវលោក សម រង្ស៊ី មិនឲ្យធ្វើជាប្រធានបក្ស

លោក ហ៊ុន សែន ថានឹងកែច្បាប់បិទផ្លូវលោក សម រង្ស៊ី មិនឲ្យធ្វើជាប្រធានបក្ស

2017-01-31 16:35:00 4598 hits


លោ​ក​ គឹ​ម​ ​សុ​ខ​ ​៖​ ​លោ​ក​ ​ហ៊ុន​ ​សែ​ន​ ​​​អ​ស់​ស​ង្ឃឹ​ម​ក្នុ​ង​កា​រដ​​ណ្ដើ​មអំ​ណា​ច​​ក្នុ​ង​កា​រ​បោះ​ឆ្នោ​ត​ខាង​មុ​ខ​ ​ទើ​​ប​ព្យា​យា​ម​ស​ម្លា​ប់​គ​ណ​ប​ក្ស​ស​ង្រ្គោះ​ជា​តិ​តា​ម​រ​យៈ​កា​រ​ច​ង់​រឹ​បអូ​​ស​ទី​ស្នា​ក់​កា​​រ​ប​ក្ស​ ​និ​ង​ទ្រ​ព្យស​​ម្ប​ត្តិ​

លោ​ក​ គឹ​ម​ ​សុ​ខ​ ​៖​ ​លោ​ក​ ​ហ៊ុន​ ​សែ​ន​ ​​​អ​ស់​ស​ង្ឃឹ​ម​ក្នុ​ង​កា​រដ​​ណ្ដើ​មអំ​ណា​ច​​ក្នុ​ង​កា​រ​បោះ​ឆ្នោ​ត​ខាង​មុ​ខ​ ​ទើ​​ប​ព្យា​យា​ម​ស​ម្លា​ប់​គ​ណ​ប​ក្ស​ស​ង្រ្គោះ​ជា​តិ​តា​ម​រ​យៈ​កា​រ​ច​ង់​រឹ​បអូ​​ស​ទី​ស្នា​ក់​កា​​រ​ប​ក្ស​ ​និ​ង​ទ្រ​ព្យស​​ម្ប​ត្តិ​

លោ​ក​ គឹ​ម​ ​សុ​ខ​ ​៖​ ​លោ​ក​ ​ហ៊ុន​ ​សែ​ន​ ​​​អ​ស់​ស​ង្ឃឹ​ម​ក្នុ​ង​កា​រដ​​ណ្ដើ​មអំ​ណា​ច​​ក្នុ​ង​កា​រ​បោះ​ឆ្នោ​ត​ខាង​មុ​ខ​ ​ទើ​​ប​ព្យា​យា​ម​ស​ម្លា​ប់​គ​ណ​ប​ក្ស​ស​ង្រ្គោះ​ជា​តិ​តា​ម​រ​យៈ​កា​រ​ច​ង់​រឹ​បអូ​​ស​ទី​ស្នា​ក់​កា​​រ​ប​ក្ស​ ​និ​ង​ទ្រ​ព្យស​​ម្ប​ត្តិ​

2017-01-31 14:40:00 4599 hits


ព្រះសង្ឃ ប៊ុត ប៊ុនតិញ កំពុង​ភ័យ​ព្រះ​កាយ​ពី​ការ​គំរាម​របស់​សមត្ថកិច្ច​ខេត្ត​សៀមរាប

ព្រះសង្ឃ ប៊ុត ប៊ុនតិញ កំពុង​ភ័យ​ព្រះ​កាយ​ពី​ការ​គំរាម​របស់​សមត្ថកិច្ច​ខេត្ត​សៀមរាប

ព្រះសង្ឃ ប៊ុត ប៊ុនតិញ កំពុង​ភ័យ​ព្រះ​កាយ​ពី​ការ​គំរាម​របស់​សមត្ថកិច្ច​ខេត្ត​សៀមរាប

2017-01-31 14:35:00 4587 hits


ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​តម្កល់​​ឈ្មោះ​ជនជាតិ​ វៀតណាម​​ ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត

ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​តម្កល់​​ឈ្មោះ​ជនជាតិ​ វៀតណាម​​ ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត

ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​តម្កល់​​ឈ្មោះ​ជនជាតិ​ វៀតណាម​​ ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត

2017-01-31 11:15:00 4590 hits


លោក សុន ឆ័យ មិនយល់ស្រប ចំពោះការលើកឡើង របស់លោក ហ៊ុន សែន

លោក សុន ឆ័យ មិនយល់ស្រប ចំពោះការលើកឡើង របស់លោក ហ៊ុន សែន

លោក សុន ឆ័យ មិនយល់ស្រប ចំពោះការលើកឡើង របស់លោក ហ៊ុន សែន

2017-01-31 10:50:00 4608 hits


លោ​ក​ ​ហ៊ុ​ន ​សែ​ន​ ​ព្រ​មាន​រឹ​ប​អូ​ស​ទីស្នា​ក់​ការ​គ​ណ​ប​ក្ស​ស​ង្រ្គោះ​ជា​តិ​ ​

លោ​ក​ ​ហ៊ុ​ន ​សែ​ន​ ​ព្រ​មាន​រឹ​ប​អូ​ស​ទីស្នា​ក់​ការ​គ​ណ​ប​ក្ស​ស​ង្រ្គោះ​ជា​តិ​ ​

លោ​ក​ ​ហ៊ុ​ន ​សែ​ន​ ​ព្រ​មាន​រឹ​ប​អូ​ស​ទីស្នា​ក់​ការ​គ​ណ​ប​ក្ស​ស​ង្រ្គោះ​ជា​តិ​ ​

2017-01-31 10:10:00 4588 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា