លោក​កឹម សុខា៖ បើ​តាម​បណ្តាំ ​អ្នក​នយោ​បាយ​ត្រួវ​កម្ចាស់​ចោល​សត្រូវ​៣យ៉ា​ង​

លោក​កឹម សុខា៖ បើ​តាម​បណ្តាំ ​អ្នក​នយោ​បាយ​ត្រួវ​កម្ចាស់​ចោល​សត្រូវ​៣យ៉ា​ង​

លោក​កឹម សុខា៖ បើ​តាម​បណ្តាំ ​អ្នក​នយោ​បាយ​ត្រួវ​កម្ចាស់​ចោល​សត្រូវ​៣យ៉ា​ង​

2014-03-06 09:35:00 2079 hits


អភិ​បាល​រាជ​ធានី​​ ព្រមាន​លុបចោល​​ភាស៊ីផ្ញើកង់-ម៉ូតូ នៅ​តាម​ផ្សារ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ បើ​សិន​យក​ថ្លៃ​លើស​សៀវភៅ​បន្ទុក​

អភិ​បាល​រាជ​ធានី​​ ព្រមាន​លុបចោល​​ភាស៊ីផ្ញើកង់-ម៉ូតូ នៅ​តាម​ផ្សារ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ បើ​សិន​យក​ថ្លៃ​លើស​សៀវភៅ​បន្ទុក​

អភិ​បាល​រាជ​ធានី​​ ព្រមាន​លុបចោល​​ភាស៊ីផ្ញើកង់-ម៉ូតូ នៅ​តាម​ផ្សារ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ បើ​សិន​យក​ថ្លៃ​លើស​សៀវភៅ​បន្ទុក​

2014-03-06 09:25:00 2102 hits


លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្រ​មាន​ដក​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​ទទួល​សិទ្ធិ​វិនិ​យោគ​កោះ​មួយ​ចំនួន ​ដែល​វិនិយោគ​ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ ហើយ​មិន​បាន​គោរព​តាម​គោល​ការណ៍​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្រ​មាន​ដក​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​ទទួល​សិទ្ធិ​វិនិ​យោគ​កោះ​មួយ​ចំនួន ​ដែល​វិនិយោគ​ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ ហើយ​មិន​បាន​គោរព​តាម​គោល​ការណ៍​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្រ​មាន​ដក​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​ទទួល​សិទ្ធិ​វិនិ​យោគ​កោះ​មួយ​ចំនួន ​ដែល​វិនិយោគ​ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ ហើយ​មិន​បាន​គោរព​តាម​គោល​ការណ៍​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​

2014-03-04 16:20:00 2114 hits


សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ចំនួន ៣ ដែល​ធានា​ដល់​ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការ នឹងត្រូវអនុម័ត​ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ក្នុង​ឆមាសទី១ ​ឆ្នាំ២០១៤

សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ចំនួន ៣ ដែល​ធានា​ដល់​ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការ នឹងត្រូវអនុម័ត​ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ក្នុង​ឆមាសទី១ ​ឆ្នាំ២០១៤

សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ចំនួន ៣ ដែល​ធានា​ដល់​ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការ នឹងត្រូវអនុម័ត​ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ក្នុង​ឆមាសទី១ ​ឆ្នាំ២០១៤

2014-03-04 16:00:00 2183 hits


សាលា​រាជធានី​មិនអនុញ្ញាតិ​ឲ្យ​សហជីព​ ធ្វើបាតុកម្ម​នៅទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ ថ្ងៃ០៨មីនាទេ

សាលា​រាជធានី​មិនអនុញ្ញាតិ​ឲ្យ​សហជីព​ ធ្វើបាតុកម្ម​នៅទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ ថ្ងៃ០៨មីនាទេ

សាលា​រាជធានី​មិនអនុញ្ញាតិ​ឲ្យ​សហជីព​ ធ្វើបាតុកម្ម​នៅទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ ថ្ងៃ០៨មីនាទេ

2014-03-04 15:00:00 2164 hits


លោក ហ៊ុន សែន អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​វិស័យ​ឯកជន និងរដ្ឋ ​បង់​ពន្ធ​ឲ្យ​មាន​តម្លា​ភាព ​ដើម្បី​បង្កើន​ចំណូលរដ្ឋ ​សម្រាប់​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​មន្ត្រី​រាជការ​

លោក ហ៊ុន សែន អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​វិស័យ​ឯកជន និងរដ្ឋ ​បង់​ពន្ធ​ឲ្យ​មាន​តម្លា​ភាព ​ដើម្បី​បង្កើន​ចំណូលរដ្ឋ ​សម្រាប់​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​មន្ត្រី​រាជការ​

លោក ហ៊ុន សែន អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​វិស័យ​ឯកជន និងរដ្ឋ ​បង់​ពន្ធ​ឲ្យ​មាន​តម្លា​ភាព ​ដើម្បី​បង្កើន​ចំណូលរដ្ឋ ​សម្រាប់​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​មន្ត្រី​រាជការ​

2014-03-04 11:30:00 2084 hits


អ្នកភូមិ​១៧គ្រួសារ​ ពីតំបន់បឹងកក់​ទទួល​បាន​ប័ណ្ណក​ម្មសិទ្ធិដី ពី​អភិបាលរាជធានី​ម្សិលម៉ិញ​

អ្នកភូមិ​១៧គ្រួសារ​ ពីតំបន់បឹងកក់​ទទួល​បាន​ប័ណ្ណក​ម្មសិទ្ធិដី ពី​អភិបាលរាជធានី​ម្សិលម៉ិញ​

អ្នកភូមិ​១៧គ្រួសារ​ ពីតំបន់បឹងកក់​ទទួល​បាន​ប័ណ្ណក​ម្មសិទ្ធិដី ពី​អភិបាលរាជធានី​ម្សិលម៉ិញ​

2014-03-04 11:00:00 2089 hits


ពលរដ្ឋ​នៅប៊ុល​ឌីង​អំពាវនាវ​ឲ្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​ជួយ​ទិញ​អគារ ​ក្នុង​តម្លៃ​សមរម្យ​ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គាត់​មានល​ទ្ធភាព​រក​កន្លែងរ​ស់នៅ​បានសមរម្យជាងនេះ​

ពលរដ្ឋ​នៅប៊ុល​ឌីង​អំពាវនាវ​ឲ្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​ជួយ​ទិញ​អគារ ​ក្នុង​តម្លៃ​សមរម្យ​ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គាត់​មានល​ទ្ធភាព​រក​កន្លែងរ​ស់នៅ​បានសមរម្យជាងនេះ​

ពលរដ្ឋ​នៅប៊ុល​ឌីង​អំពាវនាវ​ឲ្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​ជួយ​ទិញ​អគារ ​ក្នុង​តម្លៃ​សមរម្យ​ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គាត់​មានល​ទ្ធភាព​រក​កន្លែងរ​ស់នៅ​បានសមរម្យជាងនេះ​

2014-03-04 09:45:00 2111 hits


គណ​បក្ស​នយោបាយ​ចំនួន​៥ បាន​ចុះ​បញ្ជី​ដាក់​បេក្ខជន​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​រាជ​ធានី ​ខេត្ត​ ក្រុង ​ស្រុក ​ខណ្ឌ​

គណ​បក្ស​នយោបាយ​ចំនួន​៥ បាន​ចុះ​បញ្ជី​ដាក់​បេក្ខជន​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​រាជ​ធានី ​ខេត្ត​ ក្រុង ​ស្រុក ​ខណ្ឌ​

គណ​បក្ស​នយោបាយ​ចំនួន​៥ បាន​ចុះ​បញ្ជី​ដាក់​បេក្ខជន​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​រាជ​ធានី ​ខេត្ត​ ក្រុង ​ស្រុក ​ខណ្ឌ​

2014-03-04 09:25:00 2108 hits


ការចរចាររវាងក្រុមការងារកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត មានផលវិជ្ជមាន

ការចរចាររវាងក្រុមការងារកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត មានផលវិជ្ជមាន

ការចរចាររវាងក្រុមការងារកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត មានផលវិជ្ជមាន

2014-03-03 14:07:00 2067 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា