ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ​ ដាក់ពាក្យ​បណ្តឹង​ទៅ ACU ឲ្យ​ចាត់​វិធាន​ការ​លុប​បំបាត់​អំពើពុក​រលួយ​នៅ​តាម​មូលដ្ឋាន

ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ​ ដាក់ពាក្យ​បណ្តឹង​ទៅ ACU ឲ្យ​ចាត់​វិធាន​ការ​លុប​បំបាត់​អំពើពុក​រលួយ​នៅ​តាម​មូលដ្ឋាន

ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ​ ដាក់ពាក្យ​បណ្តឹង​ទៅ ACU ឲ្យ​ចាត់​វិធាន​ការ​លុប​បំបាត់​អំពើពុក​រលួយ​នៅ​តាម​មូលដ្ឋាន

2014-05-29 10:10:00 2681 hits


សមាជិកព្រឹទ្ធសភា គណបក្សសម រង្ស៊ី នឹងមិនចូលរួមប្រជុំព្រឹទ្ធសភា

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា គណបក្សសម រង្ស៊ី នឹងមិនចូលរួមប្រជុំព្រឹទ្ធសភា

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា គណបក្សសម រង្ស៊ី នឹងមិនចូលរួមប្រជុំព្រឹទ្ធសភា

2014-05-28 14:15:00 2559 hits


អដ្ឋិ​ធាតុ ព្រះ​បរមរតន​កោដ្ឋ ​គ្រោង​នឹង​យក​ទៅតម្កល់នៅព្រះ​សក្យ​ចេតិយ​ព្រះកែវ​មរកត

អដ្ឋិ​ធាតុ ព្រះ​បរមរតន​កោដ្ឋ ​គ្រោង​នឹង​យក​ទៅតម្កល់នៅព្រះ​សក្យ​ចេតិយ​ព្រះកែវ​មរកត

អដ្ឋិ​ធាតុ ព្រះ​បរមរតន​កោដ្ឋ ​គ្រោង​នឹង​យក​ទៅតម្កល់នៅព្រះ​សក្យ​ចេតិយ​ព្រះកែវ​មរកត

2014-05-28 10:15:00 2660 hits


សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​លទ្ធផល​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍​ព្រឹទ្ធសភា ថ្ងៃទី២៨ ឩសភា ឆ្នាំ២០១៤​

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​លទ្ធផល​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍​ព្រឹទ្ធសភា ថ្ងៃទី២៨ ឩសភា ឆ្នាំ២០១៤​

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​លទ្ធផល​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍​ព្រឹទ្ធសភា ថ្ងៃទី២៨ ឩសភា ឆ្នាំ២០១៤​

2014-05-28 10:00:00 2645 hits


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំ​លើកទី​៥ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី​៣ ថ្ងៃទី២៦ ឩសភា ឆ្នាំ២០១៤​

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំ​លើកទី​៥ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី​៣ ថ្ងៃទី២៦ ឩសភា ឆ្នាំ២០១៤​

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំ​លើកទី​៥ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី​៣ ថ្ងៃទី២៦ ឩសភា ឆ្នាំ២០១៤​

2014-05-28 09:50:00 2743 hits


លទ្ធផល​ផ្លូវ​ការ​នៃការ​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា ​អាណត្តិ​ទី២ ​

លទ្ធផល​ផ្លូវ​ការ​នៃការ​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា ​អាណត្តិ​ទី២ ​

លទ្ធផល​ផ្លូវ​ការ​នៃការ​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា ​អាណត្តិ​ទី២ ​

2014-05-28 09:20:00 2559 hits


គណ​បក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា ​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ទទួល​យក​លទ្ធផល​ផ្លូវការ ​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើសក្រុម​ប្រឹក្សា​

គណ​បក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា ​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ទទួល​យក​លទ្ធផល​ផ្លូវការ ​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើសក្រុម​ប្រឹក្សា​

គណ​បក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា ​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ទទួល​យក​លទ្ធផល​ផ្លូវការ ​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើសក្រុម​ប្រឹក្សា​

2014-05-28 09:05:00 2676 hits


សេចក្តីជូនដំណឹង គជប ស្តីពីការប្រកាស​លទ្ធ​ផលផ្លូវការ​នៃការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើ​សរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

សេចក្តីជូនដំណឹង គជប ស្តីពីការប្រកាស​លទ្ធ​ផលផ្លូវការ​នៃការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើ​សរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

សេចក្តីជូនដំណឹង គជប ស្តីពីការប្រកាស​លទ្ធ​ផលផ្លូវការ​នៃការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើ​សរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

2014-05-27 16:15:00 2556 hits


លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន​ បញ្ជាក់ថា ​រដ្ឋា​ភិបាលកម្ពុជា ​មិន​លូក​ដៃចូល​កិច្ចការ​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់ប្រទេស​ថៃ​ឡើយ​

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន​ បញ្ជាក់ថា ​រដ្ឋា​ភិបាលកម្ពុជា ​មិន​លូក​ដៃចូល​កិច្ចការ​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់ប្រទេស​ថៃ​ឡើយ​

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន​ បញ្ជាក់ថា ​រដ្ឋា​ភិបាលកម្ពុជា ​មិន​លូក​ដៃចូល​កិច្ចការ​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់ប្រទេស​ថៃ​ឡើយ​

2014-05-27 11:30:00 2574 hits


លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ​និយាយ​ចំអក​ឲ្យគណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ​រឿង​ទទួល​ស្គាល់​លទ្ធ​ផល​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​​ប្រឹក្សា​​

លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ​និយាយ​ចំអក​ឲ្យគណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ​រឿង​ទទួល​ស្គាល់​លទ្ធ​ផល​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​​ប្រឹក្សា​​

លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ​និយាយ​ចំអក​ឲ្យគណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ​រឿង​ទទួល​ស្គាល់​លទ្ធ​ផល​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​​ប្រឹក្សា​​

2014-05-27 11:20:00 2677 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា