លោក ​ស៊ុយ សែម និង​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ជាច្រើនរូបទៀត អាច​នឹង​ត្រូវ​មក​បំភ្លឺ​នៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងពេលឆាប់ៗ​

លោក ​ស៊ុយ សែម និង​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ជាច្រើនរូបទៀត អាច​នឹង​ត្រូវ​មក​បំភ្លឺ​នៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងពេលឆាប់ៗ​

លោក ​ស៊ុយ សែម និង​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ជាច្រើនរូបទៀត អាច​នឹង​ត្រូវ​មក​បំភ្លឺ​នៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងពេលឆាប់ៗ​

2014-05-27 10:15:00 2646 hits


សង្គម​ស៊ីវិល​បន្ត​ស្នើ​ឲ្យ​ព្រឹទ្ធ​សភា ពន្យា​ពេល​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ទាក់​ទង​តុលាការ​

សង្គម​ស៊ីវិល​បន្ត​ស្នើ​ឲ្យ​ព្រឹទ្ធ​សភា ពន្យា​ពេល​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ទាក់​ទង​តុលាការ​

សង្គម​ស៊ីវិល​បន្ត​ស្នើ​ឲ្យ​ព្រឹទ្ធ​សភា ពន្យា​ពេល​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ទាក់​ទង​តុលាការ​

2014-05-27 09:35:00 2548 hits


អ្នក​នាំ​ពាក្យ​រដ្ឋាភិបាល៖​ កម្ពុជា​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រទេស​ណាមួយ ​យក​ទឹកដី​របស់ខ្លួន​ ធ្វើ​ជាមូ​លដ្ឋាន ​បង្កើត​រដ្ឋា​ភិបាល​និរទេស​ ប្រឆាំង​រដ្ឋា​ភិបាល​ដទៃទៀតឡើយ​

អ្នក​នាំ​ពាក្យ​រដ្ឋាភិបាល៖​ កម្ពុជា​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រទេស​ណាមួយ ​យក​ទឹកដី​របស់ខ្លួន​ ធ្វើ​ជាមូ​លដ្ឋាន ​បង្កើត​រដ្ឋា​ភិបាល​និរទេស​ ប្រឆាំង​រដ្ឋា​ភិបាល​ដទៃទៀតឡើយ​

អ្នក​នាំ​ពាក្យ​រដ្ឋាភិបាល៖​ កម្ពុជា​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រទេស​ណាមួយ ​យក​ទឹកដី​របស់ខ្លួន​ ធ្វើ​ជាមូ​លដ្ឋាន ​បង្កើត​រដ្ឋា​ភិបាល​និរទេស​ ប្រឆាំង​រដ្ឋា​ភិបាល​ដទៃទៀតឡើយ​

2014-05-26 14:40:00 2431 hits


មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ច្រាន​ចោល​ព័ត៌មាន ដែ​ល​ថាររដ្ឋាភិបាល​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ទទួល​យក​ជន​ភៀស​ខ្លួន​អូស្ត្រាលី​

មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ច្រាន​ចោល​ព័ត៌មាន ដែ​ល​ថាររដ្ឋាភិបាល​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ទទួល​យក​ជន​ភៀស​ខ្លួន​អូស្ត្រាលី​

មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ច្រាន​ចោល​ព័ត៌មាន ដែ​ល​ថាររដ្ឋាភិបាល​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ទទួល​យក​ជន​ភៀស​ខ្លួន​អូស្ត្រាលី​

2014-05-26 15:20:00 2472 hits


រដ្ឋសភា​ឆ្លង​ច្បាប់​វិស័យ​តុលាការ​ចំនួន​០២​ជា​ស្ថាពរ

រដ្ឋសភា​ឆ្លង​ច្បាប់​វិស័យ​តុលាការ​ចំនួន​០២​ជា​ស្ថាពរ

រដ្ឋសភា​ឆ្លង​ច្បាប់​វិស័យ​តុលាការ​ចំនួន​០២​ជា​ស្ថាពរ

2014-05-23 10:31:00 2462 hits


ឈាង វុន ស្នើ​ដល់​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន និង​ក្រសួង​ប្រៃស​ណីយ៍ ឲ្យ​ពិនិត្យ​ពី​លទ្ធភាព​វិធាន​ការ​ច្បាប់​ចំពោះ​ការ​មាក់​ងាយ​​រ​​ដ្ឋសភា និងរដ្ឋាភិបាល

ឈាង វុន ស្នើ​ដល់​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន និង​ក្រសួង​ប្រៃស​ណីយ៍ ឲ្យ​ពិនិត្យ​ពី​លទ្ធភាព​វិធាន​ការ​ច្បាប់​ចំពោះ​ការ​មាក់​ងាយ​​រ​​ដ្ឋសភា និងរដ្ឋាភិបាល

ឈាង វុន ស្នើ​ដល់​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន និង​ក្រសួង​ប្រៃស​ណីយ៍ ឲ្យ​ពិនិត្យ​ពី​លទ្ធភាព​វិធាន​ការ​ច្បាប់​ចំពោះ​ការ​មាក់​ងាយ​​រ​​ដ្ឋសភា និងរដ្ឋាភិបាល

2014-05-22 16:36:00 2461 hits


ច្បាប់​ស្ដីពី​ការរៀប​ចំអង្គការ​តុលាការ អនុម័ត​ដោយ​សំលេង ៦៤ នៃតំណាងរាស្ត្រ​មកពី​គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា

ច្បាប់​ស្ដីពី​ការរៀប​ចំអង្គការ​តុលាការ អនុម័ត​ដោយ​សំលេង ៦៤ នៃតំណាងរាស្ត្រ​មកពី​គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា

ច្បាប់​ស្ដីពី​ការរៀប​ចំអង្គការ​តុលាការ អនុម័ត​ដោយ​សំលេង ៦៤ នៃតំណាងរាស្ត្រ​មកពី​គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា

2014-05-22 10:56:00 2614 hits


រដ្ឋសភា នឹងបន្ដកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃស្អែក

រដ្ឋសភា នឹងបន្ដកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃស្អែក

រដ្ឋសភា នឹងបន្ដកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃស្អែក

2014-05-21 17:02:00 2680 hits


កិច្ច​ប្រជុំ​សភា​ឯក​បក្ស​ជជែក​ពិភាក្សា​ប្រធាន​បទ​ក្រៅ​ពី​របៀប​វារៈ​ដែល​បាន​គ្រោង​ទុក​

កិច្ច​ប្រជុំ​សភា​ឯក​បក្ស​ជជែក​ពិភាក្សា​ប្រធាន​បទ​ក្រៅ​ពី​របៀប​វារៈ​ដែល​បាន​គ្រោង​ទុក​

កិច្ច​ប្រជុំ​សភា​ឯក​បក្ស​ជជែក​ពិភាក្សា​ប្រធាន​បទ​ក្រៅ​ពី​របៀប​វារៈ​ដែល​បាន​គ្រោង​ទុក​

2014-05-20 17:09:00 2475 hits


សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម​របស់​ សហព័ន្ធ​សហជីព ប្រសិនបើនឹងមាន​​ជំនួបចរចាររវាង​គណបក្សនយោបាយ​ទាំង​ពីរ​

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម​របស់​ សហព័ន្ធ​សហជីព ប្រសិនបើនឹងមាន​​ជំនួបចរចាររវាង​គណបក្សនយោបាយ​ទាំង​ពីរ​

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម​របស់​ សហព័ន្ធ​សហជីព ប្រសិនបើនឹងមាន​​ជំនួបចរចាររវាង​គណបក្សនយោបាយ​ទាំង​ពីរ​

2014-05-19 11:40:00 2434 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា