លោក ហ៊ុន សែន នឹងឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងរដ្ឋសភា មកពីគ្រប់និន្នាការ រួមទាំងគណបក្សនយោបាយ ត្រៀមខ្លួនផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីជាមួយរដ្ឋាភិបាល

លោក ហ៊ុន សែន នឹងឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងរដ្ឋសភា មកពីគ្រប់និន្នាការ រួមទាំងគណបក្សនយោបាយ ត្រៀមខ្លួនផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីជាមួយរដ្ឋាភិបាល

លោក ហ៊ុន សែន នឹងឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងរដ្ឋសភា មកពីគ្រប់និន្នាការ រួមទាំងគណបក្សនយោបាយ ត្រៀមខ្លួនផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីជាមួយរដ្ឋាភិបាល

2015-08-03 15:07:00 3547 hits


លោក ហ៊ុន សែន បញ្ជារឲ្យ កងកម្លាំងមានសម្ថតកិច្ច ចាប់ខ្លួនលោក ឈូក បណ្ឌិត និងអ្នកពាក់ព័ន្ធអំពើហិង្សា ក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យ

លោក ហ៊ុន សែន បញ្ជារឲ្យ កងកម្លាំងមានសម្ថតកិច្ច ចាប់ខ្លួនលោក ឈូក បណ្ឌិត និងអ្នកពាក់ព័ន្ធអំពើហិង្សា ក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យ

លោក ហ៊ុន សែន បញ្ជារឲ្យ កងកម្លាំងមានសម្ថតកិច្ច ចាប់ខ្លួនលោក ឈូក បណ្ឌិត និងអ្នកពាក់ព័ន្ធអំពើហិង្សា ក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យ

2015-08-03 14:49:00 3431 hits


លោក ហ៊ុន សែន អំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិក ប្រគល់ផែនទីព្រំដែនកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៦៤

លោក ហ៊ុន សែន អំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិក ប្រគល់ផែនទីព្រំដែនកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៦៤

លោក ហ៊ុន សែន អំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិក ប្រគល់ផែនទីព្រំដែនកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៦៤

2015-08-03 14:41:00 3404 hits


លោក ហ៊ុន សែន ធ្វើការប្រកាសបញ្ជាក់ថា បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ២០១៨នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្តាហ៍ទី៤នៃខែកក្កដា

លោក ហ៊ុន សែន ធ្វើការប្រកាសបញ្ជាក់ថា បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ២០១៨នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្តាហ៍ទី៤នៃខែកក្កដា

លោក ហ៊ុន សែន ធ្វើការប្រកាសបញ្ជាក់ថា បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ២០១៨នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្តាហ៍ទី៤នៃខែកក្កដា

2015-08-03 11:00:00 3401 hits


 ថ្ងៃទី០៣ សីហា គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន នឹងដាក់លិខិតស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីបង្កើតបក្ស (គ.ប.ម) ស្របច្បាប់

ថ្ងៃទី០៣ សីហា គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន នឹងដាក់លិខិតស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីបង្កើតបក្ស (គ.ប.ម) ស្របច្បាប់

ថ្ងៃទី០៣ សីហា គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន នឹងដាក់លិខិតស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីបង្កើតបក្ស (គ.ប.ម) ស្របច្បាប់

2015-08-03 10:42:00 3381 hits


នេះបើយោង តាមព្រះរាជក្រឹត្យ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ បានត្រាស់បង្គាប់តម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ដល់នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទោចំនួន១៧រូប និងថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ចំនួន៣រូប

នេះបើយោង តាមព្រះរាជក្រឹត្យ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ បានត្រាស់បង្គាប់តម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ដល់នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទោចំនួន១៧រូប និងថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ចំនួន៣រូប

នេះបើយោង តាមព្រះរាជក្រឹត្យ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ បានត្រាស់បង្គាប់តម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ដល់នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទោចំនួន១៧រូប និងថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ចំនួន៣រូប

2015-08-03 10:41:00 3321 hits


នេះបើយោង តាមព្រះរាជក្រឹត្យ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ បានត្រាស់បង្គាប់តម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ដល់នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទោចំនួន១៧រូប និងថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ចំនួន៣រូប

នេះបើយោង តាមព្រះរាជក្រឹត្យ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ បានត្រាស់បង្គាប់តម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ដល់នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទោចំនួន១៧រូប និងថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ចំនួន៣រូប

នេះបើយោង តាមព្រះរាជក្រឹត្យ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ បានត្រាស់បង្គាប់តម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ដល់នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទោចំនួន១៧រូប និងថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ចំនួន៣រូប

0000-00-00 00:00:00 8159 hits


លោក ហ៊ុន សែន ចូលរួមសម្ពោធស្ពានមិត្ត ភាពកម្ពុជា-ចិនតាខ្មៅ

លោក ហ៊ុន សែន ចូលរួមសម្ពោធស្ពានមិត្ត ភាពកម្ពុជា-ចិនតាខ្មៅ

លោក ហ៊ុន សែន ចូលរួមសម្ពោធស្ពានមិត្ត ភាពកម្ពុជា-ចិនតាខ្មៅ

2015-08-03 10:08:00 3191 hits


ព្រឹកនេះ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប បើកចិ្ចប្រជុំ

ព្រឹកនេះ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប បើកចិ្ចប្រជុំ

ព្រឹកនេះ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប បើកចិ្ចប្រជុំ

2015-07-31 10:05:00 3165 hits


​គ​.​ជ​.​ប ថាការដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​ក្នុង​ពេល​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ នឹង​ធ្វើឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទៅ​បោះឆ្នោត​កាន់តែច្រើន​

​គ​.​ជ​.​ប ថាការដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​ក្នុង​ពេល​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ នឹង​ធ្វើឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទៅ​បោះឆ្នោត​កាន់តែច្រើន​

​គ​.​ជ​.​ប ថាការដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​ក្នុង​ពេល​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ នឹង​ធ្វើឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទៅ​បោះឆ្នោត​កាន់តែច្រើន​

2015-07-31 10:01:00 3208 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែត



VOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​



ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា