ក្រុម​ការងារ​វិសោធន​កម្ម​ច្បាប់​បោះ​ឆ្នោត​ទាំងពីរ ​ឯក​ភាព​គ្នា​ធ្វើ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ចំនួនពីរ​

ក្រុម​ការងារ​វិសោធន​កម្ម​ច្បាប់​បោះ​ឆ្នោត​ទាំងពីរ ​ឯក​ភាព​គ្នា​ធ្វើ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ចំនួនពីរ​

ក្រុម​ការងារ​វិសោធន​កម្ម​ច្បាប់​បោះ​ឆ្នោត​ទាំងពីរ ​ឯក​ភាព​គ្នា​ធ្វើ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ចំនួនពីរ​

2014-08-12 10:20:00 3354 hits


​ការប្រជុំស្តីពី​ការ​រៀបចំ​​​ក្បាល​ម៉ាស៊ីន​ដឹក​នាំ​ព្រឹទ្ធ​សភា ​​សម្រេច​បាន​​ការ​ព្រម​ព្រៀងគ្នាចំនួន៥ចំណុច​

​ការប្រជុំស្តីពី​ការ​រៀបចំ​​​ក្បាល​ម៉ាស៊ីន​ដឹក​នាំ​ព្រឹទ្ធ​សភា ​​សម្រេច​បាន​​ការ​ព្រម​ព្រៀងគ្នាចំនួន៥ចំណុច​

​ការប្រជុំស្តីពី​ការ​រៀបចំ​​​ក្បាល​ម៉ាស៊ីន​ដឹក​នាំ​ព្រឹទ្ធ​សភា ​​សម្រេច​បាន​​ការ​ព្រម​ព្រៀងគ្នាចំនួន៥ចំណុច​

2014-08-12 10:08:00 3491 hits


ប្រជុំ​​វិសាមញ្ញ​ នីតិកាល​ទី​៥នៃរដ្ឋសភា៖ ពិនិត្យ និង​អនុម័ត​សេចក្តីស្នើ​វិសោធនកម្ម​​បទបញ្ជា​ផ្ទៃក្នុង​រដ្ឋ​សភា​

ប្រជុំ​​វិសាមញ្ញ​ នីតិកាល​ទី​៥នៃរដ្ឋសភា៖ ពិនិត្យ និង​អនុម័ត​សេចក្តីស្នើ​វិសោធនកម្ម​​បទបញ្ជា​ផ្ទៃក្នុង​រដ្ឋ​សភា​

ប្រជុំ​​វិសាមញ្ញ​ នីតិកាល​ទី​៥នៃរដ្ឋសភា៖ ពិនិត្យ និង​អនុម័ត​សេចក្តីស្នើ​វិសោធនកម្ម​​បទបញ្ជា​ផ្ទៃក្នុង​រដ្ឋ​សភា​

2014-08-11 12:00:00 3690 hits


រដ្ឋសភា​​ប្រគល់​សំណើរ​វិសោធនកម្ម​ប្រការ​៦ថ្មីនៃបទបញ្ជា​ផ្ទៃក្នុង​នៃ​រដ្ឋសភា ជូន​គណៈ​កម្មការ​នីតិកម្ម​ និងយុត្តិធម៌​ពិនិត្យ និង​សិក្សា​

រដ្ឋសភា​​ប្រគល់​សំណើរ​វិសោធនកម្ម​ប្រការ​៦ថ្មីនៃបទបញ្ជា​ផ្ទៃក្នុង​នៃ​រដ្ឋសភា ជូន​គណៈ​កម្មការ​នីតិកម្ម​ និងយុត្តិធម៌​ពិនិត្យ និង​សិក្សា​

រដ្ឋសភា​​ប្រគល់​សំណើរ​វិសោធនកម្ម​ប្រការ​៦ថ្មីនៃបទបញ្ជា​ផ្ទៃក្នុង​នៃ​រដ្ឋសភា ជូន​គណៈ​កម្មការ​នីតិកម្ម​ និងយុត្តិធម៌​ពិនិត្យ និង​សិក្សា​

2014-08-06 16:55:00 4935 hits


គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​ ព្រម​ផ្តល់​ឲ្យ​គណបក្សសម រង្ស៊ី​ តែ​ប្រធាន​គណៈ​កម្មការ២​ ខណៈ​​ដែ​ល​គណបក្ស​សម​ រង្ស៊ី ស្នើប្រធានគណៈកម្មការ៣​ អនុប្រធានទី២​ព្រឹទ្ធសភា​ និងអគ្គលេខាធិការរង១រូប​

គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​ ព្រម​ផ្តល់​ឲ្យ​គណបក្សសម រង្ស៊ី​ តែ​ប្រធាន​គណៈ​កម្មការ២​ ខណៈ​​ដែ​ល​គណបក្ស​សម​ រង្ស៊ី ស្នើប្រធានគណៈកម្មការ៣​ អនុប្រធានទី២​ព្រឹទ្ធសភា​ និងអគ្គលេខាធិការរង១រូប​

គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​ ព្រម​ផ្តល់​ឲ្យ​គណបក្សសម រង្ស៊ី​ តែ​ប្រធាន​គណៈ​កម្មការ២​ ខណៈ​​ដែ​ល​គណបក្ស​សម​ រង្ស៊ី ស្នើប្រធានគណៈកម្មការ៣​ អនុប្រធានទី២​ព្រឹទ្ធសភា​ និងអគ្គលេខាធិការរង១រូប​

2014-08-06 15:20:00 3844 hits


លោក​ហ៊ុន សែន៖ ​“ដំណើរ​ការ​ប្រជាធិបតេយ្យ​មិន​អាច​ផ្ទេរ​អំណាច​ពី​ឪពុក​ទៅកូន​ តាម​ចិត្តចង់នោះទេ”​

លោក​ហ៊ុន សែន៖ ​“ដំណើរ​ការ​ប្រជាធិបតេយ្យ​មិន​អាច​ផ្ទេរ​អំណាច​ពី​ឪពុក​ទៅកូន​ តាម​ចិត្តចង់នោះទេ”​

លោក​ហ៊ុន សែន៖ ​“ដំណើរ​ការ​ប្រជាធិបតេយ្យ​មិន​អាច​ផ្ទេរ​អំណាច​ពី​ឪពុក​ទៅកូន​ តាម​ចិត្តចង់នោះទេ”​

2014-08-06 15:10:00 3716 hits


សាលារាជធានី​ភ្នំពេញ​សម្រេច​​​បើក ​​​

សាលារាជធានី​ភ្នំពេញ​សម្រេច​​​បើក ​​​"ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡើង​វិញ​" ​

សាលារាជធានី​ភ្នំពេញ​សម្រេច​​​បើក ​​​"ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡើង​វិញ​" ​

2014-08-06 09:25:00 3588 hits


ក្រុម​ចចារ​បក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​ និង​គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នឹងបន្តការពិភាក្សា​​សម្រាប់ធ្វើវិសោធនកម្មបទ​បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភា ថ្ងៃស្អែក​

ក្រុម​ចចារ​បក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​ និង​គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នឹងបន្តការពិភាក្សា​​សម្រាប់ធ្វើវិសោធនកម្មបទ​បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភា ថ្ងៃស្អែក​

ក្រុម​ចចារ​បក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​ និង​គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នឹងបន្តការពិភាក្សា​​សម្រាប់ធ្វើវិសោធនកម្មបទ​បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភា ថ្ងៃស្អែក​

2014-08-05 16:15:00 3689 hits


គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ​ដាក់សមាសភាពក្រុមការងា​រ​ពិភាក្សា​លើ​កំណែទម្រង់​​​ការដឹក​នាំ​​ព្រឹទ្ធសភា​

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ​ដាក់សមាសភាពក្រុមការងា​រ​ពិភាក្សា​លើ​កំណែទម្រង់​​​ការដឹក​នាំ​​ព្រឹទ្ធសភា​

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ​ដាក់សមាសភាពក្រុមការងា​រ​ពិភាក្សា​លើ​កំណែទម្រង់​​​ការដឹក​នាំ​​ព្រឹទ្ធសភា​

2014-08-05 15:25:00 3639 hits


លោកស ខេង៖​ ស្វ័យភាព​​របស់​គជប និង​ការបន្ថែមខ្លឹមសារ​ទាក់​​ទង​នឹង​​ការ​ជ្រើសរើសសមាជិកគជបថ្មី​ ពុំ​ចាំបាច់ប​ន្ថែម​ក្នុង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ​

លោកស ខេង៖​ ស្វ័យភាព​​របស់​គជប និង​ការបន្ថែមខ្លឹមសារ​ទាក់​​ទង​នឹង​​ការ​ជ្រើសរើសសមាជិកគជបថ្មី​ ពុំ​ចាំបាច់ប​ន្ថែម​ក្នុង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ​

លោកស ខេង៖​ ស្វ័យភាព​​របស់​គជប និង​ការបន្ថែមខ្លឹមសារ​ទាក់​​ទង​នឹង​​ការ​ជ្រើសរើសសមាជិកគជបថ្មី​ ពុំ​ចាំបាច់ប​ន្ថែម​ក្នុង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ​

2014-08-04 16:55:00 3816 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា