លោក ហ៊ុន សែន នៅតែបន្តជាបេក្ខភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រី

លោក ហ៊ុន សែន នៅតែបន្តជាបេក្ខភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រី

លោក ហ៊ុន សែន នៅតែបន្តជាបេក្ខភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រី

2015-06-22 09:39:00 3231 hits


លោក កឹម សុខា ជួបពិភាគ្សាតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល អំពី សេចក្ដីព្រាងច្បាប់គ្រប់គ្រងសមាគម និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

លោក កឹម សុខា ជួបពិភាគ្សាតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល អំពី សេចក្ដីព្រាងច្បាប់គ្រប់គ្រងសមាគម និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

លោក កឹម សុខា ជួបពិភាគ្សាតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល អំពី សេចក្ដីព្រាងច្បាប់គ្រប់គ្រងសមាគម និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

2015-06-17 15:22:00 3343 hits


លោក មាជ សុវណ្ណរ៉ា អរគុណតុលាការផ្តល់ទិដ្ឋការ ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្រាកព្យាបាលរបួស

លោក មាជ សុវណ្ណរ៉ា អរគុណតុលាការផ្តល់ទិដ្ឋការ ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្រាកព្យាបាលរបួស

លោក មាជ សុវណ្ណរ៉ា អរគុណតុលាការផ្តល់ទិដ្ឋការ ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្រាកព្យាបាលរបួស

2015-06-17 15:05:00 3403 hits


តំណាងរាស្ត្របក្សប្រឆាំង លោក អ៊ុំ សំអាន គ្រោងកោះហៅលោកហ៊ុន សែន ឲ្យចូលសភា

តំណាងរាស្ត្របក្សប្រឆាំង លោក អ៊ុំ សំអាន គ្រោងកោះហៅលោកហ៊ុន សែន ឲ្យចូលសភា

តំណាងរាស្ត្របក្សប្រឆាំង លោក អ៊ុំ សំអាន គ្រោងកោះហៅលោកហ៊ុន សែន ឲ្យចូលសភា

2015-06-17 14:45:00 3360 hits


សាលារាជធានីភ្នំពេញ សម្តែងការខកចិត្ត នឹងនាយកអង្គការ Human Rights Watch ចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ មរណភាពរបស់លោក ជា ស៊ីម ជាការបរាជ័យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម

សាលារាជធានីភ្នំពេញ សម្តែងការខកចិត្ត នឹងនាយកអង្គការ Human Rights Watch ចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ មរណភាពរបស់លោក ជា ស៊ីម ជាការបរាជ័យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម

សាលារាជធានីភ្នំពេញ សម្តែងការខកចិត្ត នឹងនាយកអង្គការ Human Rights Watch ចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ មរណភាពរបស់លោក ជា ស៊ីម ជាការបរាជ័យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម

2015-06-17 11:33:00 3315 hits


មន្រ្តីរាជការទាំងអស់នឹងត្រូវឈប់សម្រាកពីការងារក្នុងថ្ងៃបូជាសពលោកជា ស៊ីម នៅថ្ងៃទី១៩ មិថុនា

មន្រ្តីរាជការទាំងអស់នឹងត្រូវឈប់សម្រាកពីការងារក្នុងថ្ងៃបូជាសពលោកជា ស៊ីម នៅថ្ងៃទី១៩ មិថុនា

មន្រ្តីរាជការទាំងអស់នឹងត្រូវឈប់សម្រាកពីការងារក្នុងថ្ងៃបូជាសពលោកជា ស៊ីម នៅថ្ងៃទី១៩ មិថុនា

2015-06-17 11:05:00 3537 hits


ក្រសួងការបរទេស លោក ហោ ណាំហុង ផ្ញើលិខិតទៅប្រធានរដ្ឋសភា ពីការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមមកលើដីកម្ពុជា

ក្រសួងការបរទេស លោក ហោ ណាំហុង ផ្ញើលិខិតទៅប្រធានរដ្ឋសភា ពីការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមមកលើដីកម្ពុជា

ក្រសួងការបរទេស លោក ហោ ណាំហុង ផ្ញើលិខិតទៅប្រធានរដ្ឋសភា ពីការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមមកលើដីកម្ពុជា

2015-06-17 09:36:00 4209 hits


ក្តីស្រម៉ៃរបស់ លោក ហ៊ុន សែន ចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀន និងអ្នកបើកយន្តហោះ មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេ

ក្តីស្រម៉ៃរបស់ លោក ហ៊ុន សែន ចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀន និងអ្នកបើកយន្តហោះ មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេ

ក្តីស្រម៉ៃរបស់ លោក ហ៊ុន សែន ចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀន និងអ្នកបើកយន្តហោះ មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេ

2015-06-16 16:31:00 3602 hits


យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានឲ្យ ដឹងថា គជប សម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការសម្របសម្រួលការងារ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត ជាមួយនិងគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត។ ដែលមានសមាភាពដូចខាងក្រោម

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានឲ្យ ដឹងថា គជប សម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការសម្របសម្រួលការងារ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត ជាមួយនិងគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត។ ដែលមានសមាភាពដូចខាងក្រោម

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានឲ្យ ដឹងថា គជប សម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការសម្របសម្រួលការងារ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត ជាមួយនិងគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត។ ដែលមានសមាភាពដូចខាងក្រោម

2015-06-16 15:35:00 3471 hits


យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានឲ្យ ដឹងថា គជប បង្កើតគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការងារ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការ បោះឆ្នោត ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនិងការបោះឆ្នោត។ ដែលមានសមាភាពដូចខាងក្រោម

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានឲ្យ ដឹងថា គជប បង្កើតគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការងារ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការ បោះឆ្នោត ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនិងការបោះឆ្នោត។ ដែលមានសមាភាពដូចខាងក្រោម

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានឲ្យ ដឹងថា គជប បង្កើតគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការងារ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការ បោះឆ្នោត ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនិងការបោះឆ្នោត។ ដែលមានសមាភាពដូចខាងក្រោម

2015-06-16 15:00:00 3231 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា