ក្រុម​អ្នក​វាយ​លុក​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​អនាមិក​កម្ពុជា ​បន្ត​ជ្រៀត​ជ្រែក​លួច​ចូល​ប្រព័ន្ធ​ទិន្នន័យ និង​វ៉ិប​សាយថ៍រ​ដ្ឋាភិ​បាល​

ក្រុម​អ្នក​វាយ​លុក​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​អនាមិក​កម្ពុជា ​បន្ត​ជ្រៀត​ជ្រែក​លួច​ចូល​ប្រព័ន្ធ​ទិន្នន័យ និង​វ៉ិប​សាយថ៍រ​ដ្ឋាភិ​បាល​

ក្រុម​អ្នក​វាយ​លុក​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​អនាមិក​កម្ពុជា ​បន្ត​ជ្រៀត​ជ្រែក​លួច​ចូល​ប្រព័ន្ធ​ទិន្នន័យ និង​វ៉ិប​សាយថ៍រ​ដ្ឋាភិ​បាល​

2014-04-25 15:40:00 2375 hits


លទ្ធ​ផលនៃ​ សិក្ខា​សាលា ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ ត្រី​ភាគី​ថ្នាក់​ជាតិ ស្តី​ពី​ការពង្រឹ​ងដំណើរ​ការ នៃ​ការ​កែ​សម្រួលប្រាក់​​ឈ្នួល​អប្បរមា​​

លទ្ធ​ផលនៃ​ សិក្ខា​សាលា ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ ត្រី​ភាគី​ថ្នាក់​ជាតិ ស្តី​ពី​ការពង្រឹ​ងដំណើរ​ការ នៃ​ការ​កែ​សម្រួលប្រាក់​​ឈ្នួល​អប្បរមា​​

លទ្ធ​ផលនៃ​ សិក្ខា​សាលា ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ ត្រី​ភាគី​ថ្នាក់​ជាតិ ស្តី​ពី​ការពង្រឹ​ងដំណើរ​ការ នៃ​ការ​កែ​សម្រួលប្រាក់​​ឈ្នួល​អប្បរមា​​

2014-04-25 14:40:00 2490 hits


ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន ​គ្រោង​នឹង​រៀប​ចំ​សេចក្ដីព្រាង ​និង​សរសរជា​គោល​នយោបាយនៅខែឧសភា​​ ខាង​មុខនេះ​

ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន ​គ្រោង​នឹង​រៀប​ចំ​សេចក្ដីព្រាង ​និង​សរសរជា​គោល​នយោបាយនៅខែឧសភា​​ ខាង​មុខនេះ​

ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន ​គ្រោង​នឹង​រៀប​ចំ​សេចក្ដីព្រាង ​និង​សរសរជា​គោល​នយោបាយនៅខែឧសភា​​ ខាង​មុខនេះ​

2014-04-25 10:45:00 2517 hits


ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការ បើក​សវនា​ការ​ជំនុំជម្រះក្តី ​លើ​សំណុំរឿងលោក ​វន់ ពៅ ​និង​ជនជាប់​ចោទ២២ រូប​ទៀតនាព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រនេះ​

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការ បើក​សវនា​ការ​ជំនុំជម្រះក្តី ​លើ​សំណុំរឿងលោក ​វន់ ពៅ ​និង​ជនជាប់​ចោទ២២ រូប​ទៀតនាព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រនេះ​

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការ បើក​សវនា​ការ​ជំនុំជម្រះក្តី ​លើ​សំណុំរឿងលោក ​វន់ ពៅ ​និង​ជនជាប់​ចោទ២២ រូប​ទៀតនាព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រនេះ​

2014-04-25 09:25:00 2455 hits


CPP ៖ CNRP មាននយោបាយសងសឹកពេលមានអំណាច

CPP ៖ CNRP មាននយោបាយសងសឹកពេលមានអំណាច

CPP ៖ CNRP មាននយោបាយសងសឹកពេលមានអំណាច

2014-04-24 11:06:00 2590 hits


មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​បក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា៖ ​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​គណបក្ស​ទាំង​ពីរអាច​នឹង​ជួបគ្នា​នៅចុង​ខែមេ​សានេះ​

មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​បក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា៖ ​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​គណបក្ស​ទាំង​ពីរអាច​នឹង​ជួបគ្នា​នៅចុង​ខែមេ​សានេះ​

មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​បក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា៖ ​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​គណបក្ស​ទាំង​ពីរអាច​នឹង​ជួបគ្នា​នៅចុង​ខែមេ​សានេះ​

2014-04-24 10:25:00 2558 hits


រដ្ឋ​សភាគ្រោង​នឹង​ដាក់​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ទាក់ទងនិ​ងប្រព័ន្ធ​តុលាការ​ ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំគ​ណៈអចិន្ត្រៃយ៍​នា​ថ្ងៃទី២៩​ មេសា​

រដ្ឋ​សភាគ្រោង​នឹង​ដាក់​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ទាក់ទងនិ​ងប្រព័ន្ធ​តុលាការ​ ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំគ​ណៈអចិន្ត្រៃយ៍​នា​ថ្ងៃទី២៩​ មេសា​

រដ្ឋ​សភាគ្រោង​នឹង​ដាក់​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ទាក់ទងនិ​ងប្រព័ន្ធ​តុលាការ​ ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំគ​ណៈអចិន្ត្រៃយ៍​នា​ថ្ងៃទី២៩​ មេសា​

2014-04-24 10:15:00 2631 hits


កឹម ​សុខា៖ គណ​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ ​នៅ​មាន​សមរភូមិ ​ចំនួន​៣ទៀត ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នយោបាយ​

កឹម ​សុខា៖ គណ​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ ​នៅ​មាន​សមរភូមិ ​ចំនួន​៣ទៀត ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នយោបាយ​

កឹម ​សុខា៖ គណ​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ ​នៅ​មាន​សមរភូមិ ​ចំនួន​៣ទៀត ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នយោបាយ​

2014-04-24 10:05:00 2513 hits


ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ​ប្រកាស​បង្កើត​ អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​អត្ត​សញ្ញាណ​កម្ម​ អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​អន្តោ​ប្រវេសន៍​

ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ​ប្រកាស​បង្កើត​ អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​អត្ត​សញ្ញាណ​កម្ម​ អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​អន្តោ​ប្រវេសន៍​

ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ​ប្រកាស​បង្កើត​ អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​អត្ត​សញ្ញាណ​កម្ម​ អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​អន្តោ​ប្រវេសន៍​

2014-04-24 09:45:00 2533 hits


គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តស្នើទីលានប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការជួបជុំឃោសនាបោះឆ្នោត

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តស្នើទីលានប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការជួបជុំឃោសនាបោះឆ្នោត

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តស្នើទីលានប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការជួបជុំឃោសនាបោះឆ្នោត

2014-04-23 16:13:00 2635 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា